Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองตันเหนือ แขวงคลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานที่ศรีราชา

...ำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานที่ศรีราชา Share บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานที่ศรีราชา กรกฏาคม ระดับเงินเดือน N/A ประสานงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานจัดเก็บเอกสารรายงานผลปฏิบัติงาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย สัญชาติไทย อายุ ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป.มีความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารการประสานงานเป็นอย่างดี.สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานล่วงเวลาได้ .มีทักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี.หากมีทักษะประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ชลบุรี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันกลุ่ม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / อาคารสรชัย ชั้นที่ ซอยสุขุมวิท แขวง...


ชลบุรี 18 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี1

... บริษัท สิตรินทัวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - .จัดทำใบวางบิล / ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน .ดูแลบัญชีภาษีสรุปรายงานทางภาษี นำส่งสรรพากร.ลงบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย.บันทึกบัญชีของบริษัทด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป.ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน.งานเอกสารอื่นๆทั่วไป.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้ .เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวช-ปวส สาขาการบัญชี / การเงิน การจัดการทั่วไป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง (โปรแกรม Microsoft Office).มีความตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง .มีทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น รับผิดชอบหน้าที่ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.โบนัส (พิจารณาตามผลงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม citrintour CitrinTours/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิตรินทัวร์ จำกัด เลขที่ / อาคารปาร์คอเวนิว ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2561


Maid (เเม่บ้าน)1

... ระดับเงินเดือน ,-, .ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งหมด ดูแลอุปกรณ์ของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ.จัดซื้อ จัดเตรียมคอยบริการเครื่องดื่มอาหารว่างให้แก่ผู้บริหารบุคคลอื่นๆ.ซื้อของใช้ส่วนตัวผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย.ดูแลเปิด-ปิด เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร FAX เป็นต้น อุปกรณ์สำนักงานในห้องประชุม.ดูแลเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศในสำนักงาน.ดูแลทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานเช่น ตู้เย็น ไมโคเวฟ เป็นต้น .งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี .ระดับการศึกษา ม. ขึ้นไป .สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่.มีประสบการณ์ ทำงานบ้านเเละ สำนักงาน.ทำอาหารได้บ้าง เเละทำงานบริการสำนักงานอื่นๆ .สามารถทำงานนอกเวลา เเละทำงานในวันหยุดได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย.มีใจรักก่รบริการ มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.เดินทางมาทำงานสะดวก กรุงเทพมหานคร -ทำงานสัปดาห์ละ วัน-สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล-สวัสดิการด้านทันตกรรม-ประกันอุบัติเหตุ-เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม ตึก THE OPUS ทองหล่อซอย ชั้น ห้อง ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


๋Junior Sale Sale Call-

...๋Junior Sale Sale Call- หางาน - MAA GROUP ๋Junior Sale / Sale Call Share MAA GROUP ๋Junior Sale / Sale Call กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - โทรติดตามลูกค้า - หาลูกค้าใหม่ตามคำสั่ง Sale - หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการขายภายใต้คำสั่ง Sale .อาย - ปี.ประสบการณ์ในสสายงาน - ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ประสานงาน เจรจา ด้านงานขาย.มีความกะตือรือร้น.มีความรับผิดชอบ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิต.ประกันสุขภาพ.ค่านำ้มัน/ค่า/ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ (บาง).กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์.โบนัสสิ้นปี(ประเมินตามผลการปฏิบัติทำงาน).ปรับค่าจ้าง (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม MAA GROUP บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัดเลขที่ / ซอยเอกมัย(นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


Online Marketing1

...ร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers. ดูแลตรวจสอบ Account ใน Instagram, Facebook เพื่อตอบคำถามแนะนำรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ. รายงานผลทางสถิติรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยมีการตั้งเป้าหมาย วัดผลอย่างชัดเจน . งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์งานด้าน Digital Marketing, Online Marketing (Social Media) การทำ Content Marketing อย่างน้อย ปี.มีความรู้เชิงเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ ได้แก่ การทำ SEO, Google Adword, Google Analytic, Facebook Analytic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาออนไลน์ ใน Facebook, Google, Line.เป็นคนกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดบวก ชอบเรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


ผู้ช่วยบุคคล

...ผู้ช่วยบุคคล หางาน - บริษัทล้านลักค์ จำกัด ผู้ช่วยบุคคล Share บริษัทล้านลักค์ จำกัด ผู้ช่วยบุคคล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง ผู้ช่วยแผนกบุคคล / งานสารบัญทั่วไป .ใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี มีปฏิสัมพันธ์ดี ประสานงานได้เข้าใจ.วางแผนงานล่วงหน้าได้ดี.มีทักษะการฟัง จดจำรายละเอียดต่างๆได้.สามารถทำงานกลางคืนได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทล้านลักค์ จำกัด เลขที่ - ซอยสุขุมวิท (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - บริษัทล้านลักค์ จำกัด เลขานุการ Share บริษัทล้านลักค์ จำกัด เลขานุการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง งานผับ เวลาทำงานกลางคืน . - . น. / ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร / ผู้ช่วยผู้บริหารร้าน . ภาษา ไทย-อังกฤษ.มีทักษะการสื่อสารดี มีปฏิสัมพันธ์ดี ประสานงานได้เข้าใจ.วางแผนงานล่วงหน้าได้ดี.มีทักษะการฟัง จดจำรายละเอียดต่างๆได้.สามารถทำงานกลางคืนได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทล้านลักค์ จำกัด เลขที่ - ซอยสุขุมวิท (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำ สุขุมวิท 331

...รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สัญญาจ้าง เดือน) ประจำ สุขุมวิท มิถุนายน ระดับเงินเดือน .จัดเตรียมเอกสารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ.วางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม .เพศชาย-หญิง คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร . อายุอายุ - ปี. การศึกษาปวช. - ปวส. ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word , Excel ได้ดี. ประสบการณ์- ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์. เวลาทำงาน. -. น.. สถานที่ปฎิบัติงาน อาคารยูบีซี ชั้น ถนนสุขุมวิท ซอย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ . เงินเดือน, บาทหมายเหตุ.ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานไ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ธุรการประสานงาน (ระยอง)1

...ธุรการประสานงาน (ระยอง) หางาน - MAA GROUP ธุรการประสานงาน (ระยอง) Share MAA GROUP ธุรการประสานงาน (ระยอง) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ประสานงานกับแผนกต่างๆ รวบรวมจัดเก็บเอกสาร เบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆได้ หาข้อมูลซื้อของแบบเดิมๆ .เพศ หญิง อายุ - ปี .การศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้.มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Word,Excel ได้.มีความละเอียด รับผิดชอบ ขยัน อดทน .ประสบการณ์ ขั้นต่ำ ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ข้อมูล เพจบริษัท https//www.facebook.com/thaiemploymentmaa สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม maa.krung.adminโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม MAA GROUP บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัดเลขที่ / ซอยเอกมัย(นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


Chemistry Specialist นักเคมี (ระยอง)-

...ี (ระยอง) Share MAA GROUP Chemistry Specialist / นักเคมี (ระยอง) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์- ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์- ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์เคมี .เพศ ชาย หญิง อายุ - ปี. ปริญญาตรี /โท คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี / ปิโตรเคมี/ เคมีอุตสาหกรรม .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาการวิจัย, การวิเคราะห์ GC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.คุณสมบัติอื่นๆ.. มีจริยธรรม , ความรับผิดชอบ.. กระตือรือร้น,ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเอง.. ให้คำแนะนำอธิบายได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ.. ชอบค้นคว้าหาข้อมูลคิดวิเคราะห์ ระยอง .ประกันสังคม.ประกันชีวิต.ประกันสุขภาพ.ค่านำ้มัน/ค่า/ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ (บาง).กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์.โบนัสสิ้นปี(ประเมินตามผลการปฏิบัติทำงาน).ปรับค่าจ้าง (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม MAA GROUP บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัดเลขที่ / ซอยเอกมัย(นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท แขวง...


ระยอง 21 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 254 หน้า หน้าถัดไป >>