Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองตัน แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร

ประสานงาน (ประจำสำนักงานที่เอกมัย)

... หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประสานงาน (ประจำสำนักงานที่เอกมัย) มกราคม ระดับเงินเดือน N/A ดูแลประสานงานด้านการตรวจสอบคุณภาพระบบมาตรฐาน งานด้านเอกสาร ประสานงานกับลูกค้าบริษัท หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชายหญิง - สัญชาติไทย อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป .มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS.Office .สามารถสื่่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับใช้งาน.สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานล่วงเวลาได้.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์ธุรกิจตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันกลุ่มท่องเที่ยวประจำปีโบนัสปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบกิจการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด / อาคารสรชัย ชั้นที่ ซอยสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


chemical support เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเคมี-

... MAA GROUP chemical support/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเคมี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - สนับสนุนข้อมูลทางเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประสานงานกับทีมเทคนิค ทีมขาย ทีมจัดซื้อ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น- สรรหาผู้ผลิตสินค้า ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ- สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .อายุไม่เกิน ปี , เพศชาย, หญิง.จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ( สาขาวิทยาศาสตร์/ สาขาเคมี/ วิศวกรรมเคมี/ ปิโตรเคมี สาขาที่เกี่ยวข้อง ).มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถ พูด , อ่าน , เขียน โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้.มีแนวคิดชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล.มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ,--โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม MAA GROUP เลขที่ / ซอยเอกมัย(นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


รับสมัคร พนักงานขับรถ ประจำ บริษัท Foodxcite Co. Ltd

.../ติดรถส่งของ Share บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัคร พนักงานขับรถ ประจำ บริษัท Foodxcite Co., Ltd มกราคม ระดับเงินเดือน , - , ความรับผิดชอบหลัก.บริการขับรถ รับ-ส่ง สินค้าของบริษัทไปยังสาขาต่าง ๆของบริษัท.ดูแลบำรุงรักษา รถขนส่งของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา.ตรวจสินค้ารายสินค้าให้ถูกต้องตามใบส่งของทุกครั้ง.นำใบส่งของกลับมาคืนทางแผนกทุกครั้ง.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป ในการขับรถส่งสินค้า.มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบขับขี่รถสาธารณะ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PapzHr PapzHrRecruiterโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด อาคารสิรินรัตน์ ชั้น ห้องเลขที่ / ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (Pay-roll)-

...้าที่บริหารค่าตอบแทน (Pay-roll) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดำเนินการจัดทำ สรุปรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ- ตรวจสอบจัดทำ สรุปรายงานให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแจ้งเข้า-ออก ในการเบิกเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,จัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้าน Pay-roll การวิเคราะห์สถิติตัวเลข การจัดทำข้อมูล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้สูตร Excel (Vlookup, pivot table) ได้ในระดับดีมาก (ทางบริษัทมีการทดสอบ).มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี .มีความละเอียดรอบคอบ ความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wissanu https//www.facebook.com/profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


พนักงานรักษาความปลอดภัย

...พนักงานรักษาความปลอดภัย หางาน - บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย หมวด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) Share บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) .- กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด / ซอยสุขุมวิท / แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด แม่บ้าน หมวด แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด แม่บ้าน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .- กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด / ซอยสุขุมวิท / แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ช่างประจำอาคาร

...ช่างประจำอาคาร หางาน - บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด ช่างประจำอาคาร หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด ช่างประจำอาคาร มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .- คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด / ซอยสุขุมวิท / แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ผู้จัดการอาคารชุด

...ผู้จัดการอาคารชุด หางาน - บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด ผู้จัดการอาคารชุด หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด ผู้จัดการอาคารชุด มกราคม ระดับเงินเดือน หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วี.พี. แอสเซ็ทส์ จำกัด / ซอยสุขุมวิท / แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


รับสมัคร Training Coordinator ประจำFoodxcite Co. Ltd ด่วน

...on to improve participation rate- Responsible all miscellaneous jobs as an administrator of training implementationProject and Other Activities- Support division project such as develop training managements - Handle special project and activities to support training course- Create SOP and operation flow to improve current operations- Conduct team building activities to improve a routine job- Making reports or manuals as per assigned from the training team- Performs other duties as per assigned from the training team หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .Male/Female, Age between - years.Bachelor degree in related field..Training Coordinator Experience is preferable (- years of experience).Good Command at English (reading, speaking, listening, and writing) with TOEIC up, if possible.Excellent in MS Office skills (word, excel, powerpoint and computer literacy).Able to travel to stores for training purposes occasionally. คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PapzHr PapzHrRecruiterโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด อาคารสิรินรัตน์ ชั้น ห้องเลขที่ / ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


รับสมัครพนักงานบริการ(เสิร์ฟ) และครัว ประจำสาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่

...หมาะสมพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลา- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานของ บริษัท- รักษามาตรฐานคุณภาพเช่นคุณภาพวัตถุดิบ พื้นที่ทำงานที่สะอาดปรุงอาหารแต่ละจานตามมาตรฐาน- ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปีขึ้นไป .มีประสบการณ์ในการทำงานมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ.สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า กะบ่าย).มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม.เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการค่าอาหารค่าเดินทางเบี้ยขยันรายได้ตามยอดขายทิปค่าภาษาค่าล่วงเวลา (OT)ประกันสังคมปรับเงินประจำปีชุดยูนิฟอร์มงานเลี้ยงประจำปีส่วนลดค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PapzHr PapzHrRecruiterโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงTel. - ต่อ พี่นิline id hrippudoEmail recruitfoodxcite.comFacebook https//www.facebook.com/pni.hrrecruit.http//www.ippudo.co.th/en/สนใจทักแชทแจ้งเบอร์กลับ ทักแชทได้เลยนะคะ - สอบถาม บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด อาคารสิรินรัตน์ ชั้น ห้องเลขที่ / ถนนพระราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 338 หน้า หน้าถัดไป >>