Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร กรุงเทพมหานคร

วิศวกรไซต์ Office Engineer (KBS Site)-

...นียริ่ง จำกัด วิศวกรไซต์ Office Engineer (KBS Site) พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ- จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ประจำเดือนของโครงการ- สามารถถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารแบบที่ได้รับ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศชาย/หญิง.วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบริหาร, ก่อสร้าง ผลิต.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน.สามารถอ่านแบบได้.กล้าคิด, กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในงานที่รับผิดชอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ นครราชสีมา สัญญาจ้าง ปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ สมัครผ่าน jobthaweb.com+ สมัครด้วยตนเองส่งจดหมายสมัครงานมาที่ คุณนิพิฐพร ก้อนธิงาม E-mail personnelsuenco.co.th - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวง...


นครราชสีมา 27 พฤศจิกายน 2562


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

...ดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ของฝ่ายบุคคล-เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขต งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการบริหารงานบุคลากร การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม การบำรุงรักษาบุคลากร งานนโยบายแผน ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างโปร่งใสเป็นธรรม หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี

...ักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานด้านการลงรายละเอียดการตั้งเบิกตั้งเรื่องโอนเงิน ในด้านบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้ การนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเงินสดย่อยให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการมาตรฐานทางบัญชีนโยบายของบริษัทฯ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ด้านบัญชี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Express เป็นอย่างดี.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- วันหยุดตามกฎหมาย- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี

...พร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานด้านการลงรายละเอียดการตั้งเบิกตั้งเรื่องโอนเงิน ในด้านบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้ การนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเงินสดย่อยให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการมาตรฐานทางบัญชีนโยบายของบริษัทฯ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ด้านบัญชี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Express เป็นอย่างดี.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- วันหยุดตามกฎหมาย- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤศจิกายน 2562


ผู้จัดการสาขา

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ปฏิบัติงานด้านการบริหารสาขา โดยกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหางานด้านบริการลูกค้า การปรุงอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สูตรในการปรุงอาหารที่ทางบริษัทฯกำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ บอกต่อ กลับเข้ามาใช้บริการเป็นประจำ ร่วมรับผิดชอบการทำโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี.มีประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจอาหาร อาหารญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์ มีหัวใจรักบริการ ทำงานตามกฏระเบียบของบริษัท.สามารถจัดการบริหารควบคุมพนักงานได้เป็นอย่างดี.สามารถจัดการควบคุมต้นทุน จัดการเอกสารได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณ ภูมิพัฒน์ ธนเสฏฐพงษ์Tel. - - สอบถาม บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤศจิกายน 2562


หัวหน้าเชฟ

... ระดับเงินเดือน , - , ปฏิบัติงานด้านบริหารการประกอบอาหาร ในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหางานด้านการปรุงอาหาร ในส่วนครัวร้อน ครัวเย็น อย่างถูกหลักอนามัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สูตรที่ทางบริษัทฯกำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ บอกต่อ กลับเข้ามาใช้บริการเป็นประจำ อีกทั้งร่วมรับผิดชอบการทำโปรโมชั่น ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆเพื่อจำหน่ายในสาขา เพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้นยอดขายอีกด้วย หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ม. / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี.ประสบการณ์ระดับหัวหน้าเชฟขึ้นไปอย่างน้อย ปี.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์ มีหัวใจรักบริการ.ทำงานตามกฏระเบียบบริษัท.สามารถควบคุมต้นทุน สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- ค่าล่วงเวลา- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณ ภูมิพัฒน์ ธนเสฏฐพงษ์Tel. - - สอบถาม บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤศจิกายน 2562


เชฟอาหารญี่ปุ่น

...บัวลำภูอ่างทองอุทัยธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีอยุธยาอุตรดิตถ์อุดรธานีต่างประเทศทุกจังหวัดต่างประเทศเขต เขตไหนก็ได้ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์คลองเตย , วัฒนาสาทร, บางคอแหลม, ยานนาวาราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด เชฟอาหารญี่ปุ่น พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน หมวดงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ทำงานร้านอาหารญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2562


เจ้าหน้าที่บุคคล

...ังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บุคคล พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโครงสร้างองค์กร ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ งานฝึกอบรมทั้งภายนอกภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับเลื่อน ธุรการเอกสาร ตามนโยบายระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื่นฐานได้.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- วันหยุดตามกฎหมาย- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2562


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

... ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ตุลาคม ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ของฝ่ายบุคคล-เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขต งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการบริหารงานบุคลากร การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม การบำรุงรักษาบุคลากร งานนโยบายแผน ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างโปร่งใสเป็นธรรม หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารจัดการ.ประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย - ปี.มีวินัยในตัวเอง มีทัศนคติบวก มุ่งเน้นผลลัพธ์คุณภาพ.มีความซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- วันหยุดตามกฎหมาย- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี

...ขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ฟุกุ อินทาวน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานด้านการลงรายละเอียดการตั้งเบิกตั้งเรื่องโอนเงิน ในด้านบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้ การนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเงินสดย่อยให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการมาตรฐานทางบัญชีนโยบายของบริษัทฯ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ ชาย - หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ปวช. ปวส. ด้านบัญชี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Express เป็นอย่างดี.มีวินัยในตัวเอง ทัศนคติบวก ทำงานเป็นทีม.มีความซื่อสัตย์.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคล- วันหยุดตามกฎหมาย- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fukujapanโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง อาคารศุภาคาร ชั้น G ห้อง G. ถนนเจริญนคร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 62 หน้า หน้าถัดไป >>