Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตคลองถนน แขวงคลองถนน กรุงเทพมหานคร

Senior Programmer (C ASP.NET Web Services MVC) ประจำโรงงานพระประแดง ถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

...ม สร้างรหัส ความปลอดภัย- ออกแบบโซลูชั่น เทคโนโลยี ความปลอดภัย นำมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ- พัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนโครงการ- สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ IT Operation Projects- อัพเดทข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา .วุฒิฯปริญาตรี Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT.มีประสบการณ์ด้าน Programmer (C#, ASP.NET, Web Services, MVC) อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ เกี่ยวกับ Software เครื่องมือทดสอบ การวิเคราะห์ การแก้ไข, Crystal Report, iTextSharp, OOP, Design Patterns, UML, Microsoft SQL server, Oracle สมุทรปราการ - รับประจำโดยตรง ไม่ใช่ outsource/subcontract- โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*- ตรวจสุขภาพ- ประกันชีวิต- ประกันสุขภาพ*- OT- เบี้ยเลี้ยง- Incentive*- ฝึกอบรม- ยูนิฟอร์ม- ท่องเที่ยว- กิจกรรมสังสรรค์- ชมกีฬา- เงินกู้ยืม-ช่วยเหลือ,- โครงการ Health Care- *บาง/บรรจุพนักงานประจำ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม oknservice oknserviceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- , -- , -- , --]สนใจสมัครงาน. ส่งประวัติ+รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าผู้สมัครชัดเจน มาที่.. - E-mail hroknservice.com , pontip.toknservice.com- Line ID oknservice**กรุณาระบุที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน** - สอบถาม OKN Service Company Limited. ซอยพหลโยธิน แยก แขวง...


สมุทรปราการ 18 กันยายน 2561


พนักงำนบัญชี (Account)-

... - งานบัญชีทั่วไป- ทาภาษีซื้อ ภาษีขาย / ภงด. / ภงด. / ภงด.- ออกเอกสารต่างๆในแผนก- ตรวจสอบติดตามเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทงานอื่นที่ได้รับมอบหมายสามารถได้ .เพศชาย - หญิง ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, MAC, etc..ประสบการณ์ทางาน อย่างน้อย ปี มีความรู้ด้านงานบัญชีภาษีอากร.มีความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ในการทางาน บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


Senior Account Executive Account Executive-

...ค้า- ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทงานอื่นที่ได้รับมอบหมายสามารถได้ .เพศชาย - หญิง ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศิลป์ บริหารธุรกิจ การตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, MAC, etc..ประสบการณ์ทางาน อย่างน้อย ปี ในวงการ Event industry, Marketing Event, Corporate Event.มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าภายในทีมได้เป็นอย่างดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานเป็นทีมได้.สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


Creative (Event Management)-

...บบ นำเสนอ ให้คำปรึกษากับทีม Designer เพื่อดาเนินการต่อได้- ปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทงานอื่นที่ได้รับมอบหมายสามารถได้ .เพศชาย - หญิง ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการโฆษณาสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, MAC, etc..ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี ในวงการ Creative Event.มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าภายในทีมได้เป็นอย่างดี.มีความรู้ด้าน VDO Production, เขียน Script, Run Show ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


Project Assistance-

... Assistance กันยายน - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานกับศิลปิน ดารา Supplier- ประสานงานเกี่ยวกับงาน Event & Exhibition- บริหารงบประมาณในการจัดงาน- ประสานงานภายในภายนอกองค์กร .มีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับงาน Event & Exhibition อย่างน้อย ปี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power Point ได้ดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


Senior Designer or Designer (Event Exhibition)-

... - ออกแบบงาน Booth / Exhibition / Event Artwork โดยใช้โปรแกรมD Max D Photoshop / Illustrator โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง- สามารถดูแลการผลิต เคลียร์แบบ คุมงานหน้าไซต์งานให้เป็นไปตามออกแบบไว้ รวมถึงการ ตรวจสอบคุมงานพิมพ์, สี, วัสดุ, ชิ้นงาน- สามารถสื่อสารงานทั้งภายในภายนอกได้เป็นอย่างดี .เพศชาย - หญิง ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบสถาปัตย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ D Max or the other D,Photoshop / Illustrator or Indesign.ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย ปี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ค่าพาหนะ- ค่าอาหาร- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- ค่ารักษาพยาบาลตรวจสุขภาพประจาปี- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ- ค่า Incentive- โบนัสตามผลงานผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ao-aomthub deventuโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสมัครด้วยตนเอง E-mail ประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่ต้องการตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)มาที่ bussadeedeventu.com , ulatipngmail.com officedeventu.com , www.deventu.comหมายเหตุ กรุณาศึกษาข้อมูลบริษัท จากเวปไซต์ www.deventu.com www.facebook.com/deventu การเดินทาง ก่อนตัดสินใจส่งใบสมัคร - สอบถาม บริษัท ดี อีเว้นท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ / ซอยแยกจากหมู่ที่ เดิม (พหลโยธิน ) ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


Call Center (Thai) BTS บางนา จำนวนมาก ไม่ใช่งานขายของ ขายประกัน-

...งนา มาก *ไม่ใช่งานขายของ ขายประกัน** กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, บาท - รับสายลูกค้า- แจ้งข้อมูลที่ลูกค้าสอบถาม- ประสานงานฝ่าย/ลูกค้า ทาง E-mail .เพศชาย-หญิง , อายุ ปีขึ้นไป , วุฒิฯ ม. ปวช. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง มีใจรักงานบริการ ชอบพูดคุย มีทักษะการสื่อสารที่ดี สื่อสารรู้เรื่องเข้าใจง่าย น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง.พิมพ์ดีดเป็นคล่อง TH&EN= คำ/นาที.ทำงานเป็นกะได้ เลิกงานดึกสุด . น..ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน (อาจหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์).มี Training งานให้ , มีค่าอบรมค่าเดินทางให้ , ได้รับเงินเดือนตามปกติ กรุงเทพมหานคร - เงินเดือน- ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- โอที- อินเซนทีฟ- รางวัลพิเศษคะแนนสนทนา - อื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ในวันสอบสัมภาษณ์งาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม oknservice oknserviceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- , -- , -- , --]สนใจสมัครงาน. ส่งประวัติ+รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าผู้สมัครชัดเจน มาที่.. - E-mail hroknservice.com , pontip.toknservice.com- Line ID oknservice**กรุณาระบุที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน** - สอบถาม OKN Service Company Limited. ซอยพหลโยธิน แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2561


ช่างแอร์ Chiller VRV Split Type พระราม9 ใกล้เซ็นทรัลพระราม 9

... OKN Service Company Limited. ช่างแอร์ Chiller , VRV , Split Type พระราม **ใกล้เซ็นทรัลพระราม ** กันยายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน ,-, บาท ตามวุฒิประสบการณ์ ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่าน #เริ่มงานได้ทันที#ช่างแอร์ Chiller , VRV , Split Type งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ของอาคาร (ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ #พระราม **ใกล้เซ็นทรัลพระราม ) ทำงานเป็นทีม .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป **ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว**.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา.บุคลิกดี มีความรู้ด้าน Chiller , VRV , Split Type.ทำงานเป็นกะได้ เช้า-บ่าย-ดึก.ทำงาน วัน หยุด วัน กรุงเทพมหานคร **สวัสดิการ**- เงินเดือน ,-, บาท ตามวุฒิประสบการณ์- โบนัส- ปรับเงินเดือน- ประกันสังคม- เครื่องแบบพนักงาน- ตรวจสุขภาพ- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ- เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ- รับเป็นพนักงานประจำ ไม่ใช่ outsource/subcontract สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม oknservice oknserviceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- , -- , -- , --] - สอบถาม OKN Service Company Limited. ซอยพหลโยธิน แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


ธุรการฝ่ายขาย ธุรการแอดมิน ธุรการ call center (สะพานใหม่)-

...ธุรการฝ่ายขาย ธุรการแอดมิน ธุรการ call center (สะพานใหม่)- หางาน - OKN Service Company Limited. ธุรการฝ่ายขาย ธุรการแอดมิน ธุรการ call center (สะพานใหม่) Share OKN Service Company Limited. ธุรการฝ่ายขาย ธุรการแอดมิน ธุรการ call center (สะพานใหม่) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถประสบการณ์ - ประสานงานขาย ประสานงานบริษัทลูกค้า- รับสาย ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- ให้ข้อมูลลูกค้า e-mail , facebook , line .หญิง. ปี++.วุฒิฯ ปวช.++.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง.พิมพ์ดีดได้ มีทักษะภาษาอังกฤษบ้าง กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์งาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม oknservice oknserviceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- , -- , -- , --]**นี้กรุณาโทรสมัคร นัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน **สงวนสิทธิ์งดสมัครสัมภาษณ์ หากไม่ได้นัด - สอบถาม OKN Service Company Limited. ซอยพหลโยธิน แยก แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- , -- , -- , -- , -- ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


Programmer ประชาชื่น-งามวงศ์วาน (ใกล้เดอะมอลล์งามวงศ์วาน) วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์

...ดอะมอลล์งามวงศ์วาน) วันจันทร์-วันศุกร์ **หยุดเสาร์-อาทิตย์** สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถประสบการณ์ - Implement ระบบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ระบบเดิม-ระบบใหม่ - ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการใช้งาน- ตรวจสอบการปฏิบัติการของระบบ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิฯ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# , JAVA , SQL ได้ดี.มีความอดทนต่องาน อดทนภายใต้ ภาวะกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาได้ดี กรุงเทพมหานคร โบนัส,ค่ารักษาพยาบาล,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันชีวิต,วันหยุดวันลา,เบี้ยขยัน,เงินช่วยเหลือต่างๆ,ทุนการศึกษา,งานเลี้ยง กิจกรรมสังสรรค์,เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม oknservice oknserviceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- , -- , -- , --]สนใจสมัครงาน. ส่งประวัติ+รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าผู้สมัครชัดเจน มาที่.. - E-mail hroknservice.com , pontip.toknservice.com- Line ID oknservice**กรุณาระบุที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน**. หากผ่านพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่กลับเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน - สอบถาม OKN Service Company Limited. ซอยพหลโยธิน แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 16 หน้า หน้าถัดไป >>