Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้าง) ด่วน !!!

...ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้าง) ด่วน !!! วางแผนงานระบบจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ ดูแลงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบราคา จัดหา SUPPLIER เปิด PO. ดูแลลงานเอกสาร เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย หญิงอายุปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี.Ms Office ได้ดี กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานใหญ่ (อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนอง)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


สถาปนิก

...สถาปนิก การออกแบบ ตรวจแบบผู้รับเหมาให้ตรงตามสเปคที่ออกแบบไว้ เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศ ชายอายุ ปีขึ้นไป.มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก.มีประสบการณ์ในการออกแบบ บ้าน สวน ทาวเฮ้าส์ คอนโดสำนักงาน อย่างน้อย ปี.สามารถควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้ .สามารถตรวจสอบงานได้.ประจำโครงการต่าง ๆ ในกรุงเทพ.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานใหญ่ (อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนอง)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป. ประจำโครงการ ด่วน!!!

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป. ประจำโครงการ ด่วน!!! ดูแลระบบความปลอดภัยใน Site งานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัย แนะนำฝึกอบรมลูกจ้างให้มีความปลอดภัยได้ จัดรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติจัดทำรายงานเสนอ ต่อนายจ้าง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศ ชายอายุ ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.วุฒิ ปวชปวส ต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จป..มีประสบการณ์เป็น จป.ด้านงานก่อสร้างมาก่อน.กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานประจำ Site งาน.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี.สามารถใช้ Ms Office ได้.มีใบ จป. วิชาชีพ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานใหญ่ (สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


วิศวกรประมาณราคา

...วิศวกรประมาณราคา ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ทั้งแนวราบ แนวสูง เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย หญิงอายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถประเมิณราคาค่าก่อสร้างได้ทั้งแนวราบแนวสูง.สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้.มีใบกว.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.เคยมีประสบการณ์ในการคำนวนงานก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยวอาคารสูง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th , ratchanancmc.co.th สมัครด้วยตัวเองได้ที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


วิศวกร (Site Engineer) ประจำโครงการ

...วิศวกร (Site Engineer) ประจำโครงการ ควบคุมบริหารงานก่อสร้างที่หน่วยงาน ควบคุม Foreman จัดทำแผนงาน จัดเตรียมเอกสาร ขออนุมัติ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา.มีใบประกอบวิชาชีพก.ว.. ประสบการณ์ ปีขึ้นไป. ผ่านงานอาคารคอนโด Low RiseHigh Rise อย่างน้อย โครงการ . มีทีมงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ กทม, กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง (สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ/โครงสร้าง สถาปัตย์

...เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ/โครงสร้าง สถาปัตย์ เขียนแบบงานตกแต่งภายใน ทำ Sale Kit Clear แบบงานในส่วนที่ออกแบบเอง Clear แบบงานที่ไม่ละเอียด เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศ ชายอายุ ปีขึ้นไป.สำเร็จการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ปีขึ้นไป (ด้านการเขียนแบบ ออกแบบ ตกแต่งภายใน).สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง.สามารถใช้AUTO CAD ได้ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th , ratchanancmc.co.th สมัครด้วยตัวเองได้ที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน .จัดทำสรุปย่อ แนวทางการตรวจสอบ .จัดทำกระดาษทำการ เพื่อเก็บรวบรวม .จัดทำสรุปผลตรวจสอบเบื้องต้น .จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ นำส่งให้ผู้บริหารระดับสูง .ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน ,,สวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .ปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน .ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.รู้เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การเงิน การดำเนินงาน.สามารถวางแผนการทำงานจัดการให้เป็นไปตามกำหนด.มีทักษะเจรจาต่อรอง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่มีใจรักการตรวจสอบ ถ.สมเด็จพระเ้จ้าตากสิน กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th , ratchanancmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง (สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


ธุรการโครงการ

...ธุรการโครงการ เช็คเวลาการทำงานดูแลเอกสารหน้าไซด์งาน ประสานงานโครงการ รวบรวมเอกสาร รายงานส่งสำนักงานใหญ่ เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย หญิง อายุปีขึ้นไป.จบการศึกษา ปวส. ป.ตรี .หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทนรับผิดชอบกล้าแสดงออก.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. OFFICE ได้คล่อง.สามารถไปประจำไซต์งาน ของบริษัทฯ ได้ ไซต์งานบางมด, ถ. กัลปพฤกษ์ ไซต์งานใน กทม. กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนอง)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


โฟร์แมน (หลังการขาย) ประจำโครงการพหลโยธิน 11,30

...โฟร์แมน (หลังการขาย) ประจำโครงการพหลโยธิน , . ดูแลงานซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ . วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี . ประเมินเวลาราคา ในการซ่อมบำรุงได้ . วางแผนรายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา เงินเดือน สวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.มีความรู้ด้านงานวิศวกรรม.เคยผ่ายงานด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยปี.สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี.มีความเป็นผู้นำ ประจำโครงการ กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th , ratchanancmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง (สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนรัชดา-ท่าพระ)

...เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนรัชดา-ท่าพระ) ดูแลโครงการของบริษัทฯในส่วนของงานขาย บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย เงินเดือน ,,สวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการขายการตลาด.มีประสบการณ์ขายคอนโด ปี.มีใจรัการบริการ.มีความรู้สามารถประเมินสินเชื่อได้.บุคคลิกภาพดี โครงการแบงค์ คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th , ratchanancmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง (สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>