Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด (Event)

...เจ้าหน้าที่การตลาด (Event) ดูแล ควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ จัด Organize คุมเครื่องเสียง จัดหาสถานที่ในการออกบูธ ตามกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกบูธ ประสานงานต่าง ๆ ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศ ชาย อายุ ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง).มีพาหนะเป็นของตัวเอง ใบอนุญาติขับขี่.มีประสบการณ์การตลาด (Event) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความทุ่มเทในการทำงาน มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา กรุงเทพมหานคร (ขึ้นอยู่กับโครงการที่รับผิดชอบ) กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนเพชรเกษม)

...เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำโครงการโซนเพชรเกษม) ดูแลของการของบริษัทฯ ในส่วนของงานขาย พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ในรายละเอียดของโครงการ แนะนำเรื่องสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศ ชายหญิง อายุ ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการขายตลาด.มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปี.มีความรู้เรื่องสินเชื่อบ้านคอนโด เพื่อแนะนำลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคลิกภาพ เหมาะกับงานขาย มีความมั่นใจในตนเอง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บุคลิกภาพหน้าตาดี มีใจรักงานขาย.เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุ : สามารถเข้าไปศึกษาเส้นทางการเดินทางได้ที่ bangkokhorizon.complocation.php โครงการ Bankkokhorizon P กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อสร้าง)

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อสร้าง) เจรจาต่อรับ Supplier ผู้รับเหมา ติดตามดูแล วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบรายการแจ้งขอซื้อ จากฝ่ายต่าง ๆ ว่าเหมาะสมไม่ จัดเตรียมผู้รับจ้าง จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ รวบรวมใบขอซื้อเปรียบเทียบราคา ตามสินค้าเข้าไซต์งานให้ทันเวลา Supplier ต่อรองราคา ขอเครดิต จัดทำเอกสาร ISO เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชายหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญาญาตรี (สาขา วิศวกรประมาณราคา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อจัดจ้างในธุรกิจก่อสร้าง ปีขึ้นไป.MS Office คล่อง.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการวางแผน ลำดับความสำคัญของงานได้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


พนักงานขับรถผู้บริหาร

...พนักงานขับรถผู้บริหาร ขับรถให้ผู้บริหารตามสถานที่ต่าง ๆ ดูแลรถให้พร้อมใช้งาน เงินเดือน ตามตกลงสวัสดิการ เบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุด บาทเดือน) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมสัมมนา(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน วันพักร้อน ใช้ไม่หมด คืนเป็นเงินได้ : .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความชำนาญเส้นทางใน กทม. .สุขุมรอบคอบ .มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีความคล่องตัวสูง สำนักงานใหญ่ (ดาวคะนอง) กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ ส่ง email มาที่ hrcmc.co.th สมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) : คุณสุปรียา เนียมกลิ่น , คุณสุรีย์รัตน์ สุขวัจนีเลขที่ ชั้น ห้อง ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : ต่อ Fax : ต่อ cmc.co.th : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้มมูลทางโทรศัพท์(ด่วน)- พบกันที่งานออกบูธ

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้มมูลทางโทรศัพท์(ด่วน)- พบกันที่งานออกบูธ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้มมูลทาง(ด่วน)- พบกันที่งานออกบูธ ไม่จำกัด งานประจำ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง ให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชน เช่น โครงการ Bug Air Asia การรถไฟ การไฟฟ้า TOT ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โรงพยาบาลเวชธานี ธนาคารเกียรตินาคิน ศูนย์รับเรื่องเหตุด่วนเหตุร้าย ศูนย์เส้นทางการจราจร เป็นต้น กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) เตรียมพบกันงานออกบูธรับสมัครงานบริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด(ในเครือ บมจ.สามารถ คอร์ปอร์เรชั่น) *. สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้า เซียร์-รังสิต วันที่ มกราคม เวลา . น.-. น.*.สถานที่จัดงาน Job Fair กม. (พหลโยธิน)วันที่ - มกราคม เวลา . - . น.*. สถานที่จัดงาน Job Fair โรงเรียน ศรีวิกรม์ (สุขุมวิท )วันที่ มกราคม เวลา . น. - . น. *. สถานที่จัดงาน Job Fair หน้าตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหงวันที่ - มกราคม เวลา . - . น.*. สถานที่จัดงาน Job Fair ศูนย์การค้า เซ็นทรัลสาขาสีลม วันที่ มกราคม เวลา . - . น.*. สถานที่จัดงาน Job Fair ศูนย์การค้า Big-C ดาวคะนองวันที่ มกราคม เวลา . - . น.*. สถานที่จัดงาน Job Fair Big-C นวนคร จังหวัดปทุมธานีวันที่...


กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2555


Delphi Programmer

...องสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่) , ถึง , บาท * ทำงาน วัน* เบี้ยขยันประจำเดือนสูงสุด ( บาท/เดือน) * โบนัส * ปรับประจำปี * ประกันสังคม * รางวัลตอบแทนตามอายุงาน * เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร* เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) * สังสรรค์ประจำปี * อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก)* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ* ชุดฟอร์มพนักงาน* เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์* ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท* ซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน รับสมัครผ่านทาง ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์สมัครด้วยตนเอง สุปรียา / ชั้น ห้อง - ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) ด่วน !!!

...เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) ด่วน !!! ดูแลงานด้านสรรหาตามใบคำขอกำลังพล ติต่อนัดสัมภาษณ์งานเริ่มงาน ดูแลความเรียบร้อยในการสมัครงานสัมภาษณ์งาน จัดเตรียมเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วนสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนส่งให้ทางต้นสังกัดสัมภาษณ์ ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องUpdateข้อมูลพนักงานเริ่มงานReportประจำเดือน ดูแลเรื่องพนักงานเริ่มงานเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการเบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุดบาทเดือน) โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯในราคาพนักงาน วันพักร้อนใช้ไม่หมดคืนเป็นเงินได้:.ชญอายุปีขึ้นไป.ปริญาญาตรีสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป(สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อยปีขึ้นไป.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.มีทักษะการเจรจาต่อรอง.มีใจรักงานบริการมีความละเอียดรอบคอบกล้าตัดสินใจ.สามารถเริ่มงานได้ทันทีสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ส่งemailมาที่hrcmc.co.th,ratchanancmc.co.thสมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัด(มหาชน):คุณนาวินดีพร้อมเลขที่ชั้นห้องถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax:ต่อcmc.co.th:เมษายน...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2555


เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรมนุษย์

...เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรมนุษย์ ดูแลเรื่องงานเอกสารผู้สมัครงานพนักงานเริ่มงานให้ถูกต้องครบถ้วน นัดสัมภาษณ์งาน ดูแลผู้สมัครงานที่เข้ามาสัมภาษณ์กรอกประวัติทำแบบทดสอบต่างๆตามที่กำหนดไว้ รับผิดชอบงานทางด้านสวัสดิการประกันสังคม ประสานงานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการเบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุดบาทเดือน) โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯในราคาพนักงาน วันพักร้อนใช้ไม่หมดคืนเป็นเงินได้:.ชญอายุปีขึ้นไป.ปริญาญาตรีสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป(สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเคยผ่านงานด้านทรัพยากรมุษย์ปีขึ้นไป.ชอบงานด้านธุรการประสานงาน.สามารถทำงานถายใต้สภาวะความกดดันได้.มีความละเอียดรอบคอบกล้าพูดกล้าตัดสินใจ.มีใจรักงานบริการงานด้านSupportสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ส่งemailมาที่hrcmc.co.th,ratchanancmc.co.thสมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัด(มหาชน):คุณนาวินดีพร้อมเลขที่ชั้นห้องถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax:ต่อcmc.co.th:เมษายน...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2555


เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรมนุษย์

...เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรมนุษย์ ดูแลเรื่องงานเอกสารผู้สมัครงานพนักงานเริ่มงานให้ถูกต้องครบถ้วน นัดสัมภาษณ์งาน ดูแลผู้สมัครงานที่เข้ามาสัมภาษณ์กรอกประวัติทำแบบทดสอบต่างๆตามที่กำหนดไว้ รับผิดชอบงานทางด้านสวัสดิการประกันสังคม ประสานงานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการเบี้ยขยันประจำเดือน(สูงสุดบาทเดือน) โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังคม รางวัลตอบแทนตามอายุงาน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ) สังสรรค์ประจำปี อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯในราคาพนักงาน วันพักร้อนใช้ไม่หมดคืนเป็นเงินได้:.ชญอายุปีขึ้นไป.ปริญาญาตรีสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป(สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเคยผ่านงานด้านทรัพยากรมุษย์ปีขึ้นไป.ชอบงานด้านธุรการประสานงาน.สามารถทำงานถายใต้สภาวะความกดดันได้.มีความละเอียดรอบคอบกล้าพูดกล้าตัดสินใจ.มีใจรักงานบริการงานด้านSupportสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสนใจสมัครงานออนไลน์ส่งemailมาที่hrcmc.co.th,ratchanancmc.co.thสมัครด้วยตัวเอง(สัมภาษณ์ทันที)บริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัด(มหาชน):คุณนาวินดีพร้อมเลขที่ชั้นห้องถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:Fax:ต่อcmc.co.th:เมษายน...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2555


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (สาขาดาวคะนอง)

...เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ (สาขาดาวคะนอง) .ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติสินเชื่อ .ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .บันทึกข้อมูลจัดทำสรุปรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้เงินเดือน,สวัสดิการประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,วันหยุดต่างๆ,โบนัสประจำปี:..ไม่จำกัดเพศ..วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..GPA.ไม่ต่ำกว่า...มีบุคลิกภาพดีมีใจรักบริการ..มีทักษะในการสื่อความการประสานงานกับผู้อื่น..สามารถใช้โปรแกรมMSOfficeได้เป็นอย่างดี..มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้หมายเหตุ:ผู้สนใจสามารถส่งResumeแนบไฟล์รูปถ่ายTtanscriptส่งผ่านmail:pichetsakprogresshr.co.thธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคะนองกรุงเทพมหานครผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติย่อ(Resume)พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการศึกษา,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายอย่างละชุดส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทโพรเกรสเอชอาร์จำกัดธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามเป้าชั้นถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯสมัครผ่านทางwww.Appjob.com(โปรดศึกษาตำแหน่งงานอย่างละเอียดก่อนสมัคร) ProgressHRCo.,Ltd.:ส่วนสรรหาบุคลากรอาคารธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามเป้าชั้นที่เลขที่ถ.พหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:progresshr.co.th:มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>