Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดบางเขน แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หางาน - บริษัท พีเอโฟน จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Share บริษัท พีเอโฟน จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท รายละเอียดงาน- สรรหาคัดเลือกผู้สมัคร- จัดทำสถิติการทำงานพนักงาน- ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรม- จัดทำรายงานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจ . ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ใช้งาน MS Office ได้ดี.มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีเอโฟน จำกัด เลขที่ / ซอยวิภาวดี แยก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร)เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานใหญ่) สามารถสมัครงานได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ. -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


จป.วิชาชีพ-

...จป.วิชาชีพ- หางาน - บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ Share บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กร- ตรวจสอบการจัดทำมาตรฐานส่งเสริมระบบการบริหารงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม- ส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แผนงานด้านความปลอดภัย . ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.ผ่านการอบรมทดสอบตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ รับรองโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีเอโฟน จำกัด เลขที่ / ซอยวิภาวดี แยก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร)เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานใหญ่) สามารถสมัครงานได้...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

...เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับวางบิล ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค - จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ - จัดทำภาษี ภงด., เอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินงานธุรการ อย่างน้อย ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร.มีความละเอียด รอบคอบ.มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการโครงการ1

...ผู้จัดการโครงการ หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการโครงการ Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการโครงการ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . จัดทำงบประมาณ แผนงานต่างๆ เช่น แผนกำลังคน แผนเครื่องจักร แผนการจัดจ้างผู้รับเหมา แผนการจัดส่งวัสดุ ฯลฯ. กำกับบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา งบประมาณความปลอดภัย. ตรวจสอบอนุมัติเอกสารทางด้านวิศวกรรม งานสนับสนุนของโครงการ รวมทั้งรายงานผู้บริหารหากพบประเด็นสำคัญที่ต้องหารือ. ดูแลโครงการทั้งระบบ ปฏบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา).มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้.มีประสบการณ์งานประปา งานท่อ,โครงสร้าง งานราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน

...เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน หางาน - บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน มิถุนายน ระดับเงินเดือน บันทึกรายการบัญชีแต่ละหมวด, จัดทำพร้อมยื่นแบบ ภงด ภพ .จบบัญชี การเงิน.อายุ ภ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2561


พนักงานพัฒนาธุรกิจ1

...พนักงานพัฒนาธุรกิจ หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด พนักงานพัฒนาธุรกิจ Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด พนักงานพัฒนาธุรกิจ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - .สนับสนุนการทำงานของแผนก ประสานงานกับแผนกต่างๆ.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานได้.จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ .มีความรู้ระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ.รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี .เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป .มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปี.จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง

...ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง Share บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง มิถุนายน ระดับเงินเดือน ผู้ช่วยฝ่ายซ่อมบำรุง ทำเกี่ยวกับสโตร์อะไหล่ สต๊อกอะไหล่รถบรรทุก .หญิง วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถพิมพ์งาน สื้อสารทางเมล์ คอมพิวเตอร์.ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน .-. น. .มีความอดทน ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย์สุจริต สระบุรี มีประกันอุบัติเหตุมีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สระบุรี 05 มิถุนายน 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ธุรการ Share บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ธุรการ มิถุนายน ระดับเงินเดือน เครียบิล คีย์ข้อมูล ประสานงานกับพนักงานขับรถ .หญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถพิมงานใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ เช่น คอมพิวเตอร์ รับส่งเมล์ฯลฯ.ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน .-. น. .มีความอดทน ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย์สุจริต สระบุรี มีประกันอุบัติเหตุมีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สระบุรี 05 มิถุนายน 2561


บัญชี

...บัญชี หางาน - บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด บัญชี Share บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด บัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับเช็ค วางบิล ติดตามทวงหนี้ ประสานงานลูกค้า .หญิง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม Express.ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน .-. น. ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ หางาน - บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ช่างยนต์ Share บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ช่างยนต์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ช่างยนต์ซ่อมรถบรรทุก มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมรถบรรทุก .จบ ปวช ช่างยนต์ ขึ้นไป (ชาย).มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมรถใหญ่ (รถบรรทุก) อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความขยัน อดทน.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สระบุรี มีประกันอุบัติเหตุ มีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สระบุรี 05 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 42 หน้า หน้าถัดไป >>