Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

นักพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)

...บริหารระดับสูง ได้แก่* ปลัดกระทรวง อธิบดี * เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ * ผู้ว่าราชการจังหวัด * ผู้บริหารภาคเอกชน- อบรมเป็นระยะเวลารวม เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมต่าง ๆดูรายละเอียดประกาศที่ https//file.job.thai.com/prakad/opdc/opdc_.pdfสมัครออนไลน์ที่ https//opdc.thaijobjob.comโทร -- ต่อ , -- - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "Open House โครงการ นปร. รุ่นที่ " วันที่ พฤศจิกายน เวลา . - . น ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ .พรรษา ชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้ที่https//docs.google.com/forms/d/e/FAIpQLSfhYr_gadbFiNhqQR-QpgHdNIPAXLRSPUte_QRg/viewform?c=&w= .วุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน ปีบริบูรณ์.วุฒิ ปริญญาเอก อายุไม่เกิน ปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชา ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตุลาคม - ธ.ค. *** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร หมู่ที่ ชั้น อาคารรัฐประศาสนภักดี zone w ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2561


ฝ่ายผลิต (งาน Inkjet Printing)-

...ฝ่ายผลิต (งาน Inkjet Printing)- หางาน - บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด ฝ่ายผลิต (งาน Inkjet Printing) Share บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด ฝ่ายผลิต (งาน Inkjet Printing) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ดูแล ควบคุมงานพิมพ์ (Inkjet)- ประกอบติดตั้งงาน Inkjet เช่น สติกเกอร์ ป้ายไวนิล .เพศชาย อายุ ปี.มีความกระตือรือร้น.มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Inkjet จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ใกล้ The mall งามวงศ์วาน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boongorathai printingmediaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก - แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2561


พนักงานทั่วไป (เกี่ยวกับ Inkjet)

...พนักงานทั่วไป (เกี่ยวกับ Inkjet) หางาน - บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด พนักงานทั่วไป (เกี่ยวกับ Inkjet) Share บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด พนักงานทั่วไป (เกี่ยวกับ Inkjet) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เกี่ยวกับ Inkjet .เพศชาย อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรียนรู้งาน.ขยันอดทน สู้งาน.ทำโอทีได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boongorathai printingmediaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด เลขที่ / ซอยงามวงศ์วาน แยก - แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2561


Web Content

...Web Content หางาน - บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด Web Content Share บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด Web Content ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ดูแลลูกค้าฝ่ายต่างประเทศ .สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปกราฟฟิคดีไซน์ได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.ไม่จำกัดเพศ อายุ กรุงเทพมหานคร เงินโบนัสตามผลงานประกันสังคมทำงานจันทร์ - ศุกร์ . - . น.ท่องเที่ยวกิจกรรมประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม khongpop deviceinnovationโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต/) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ -, -- ต่อ , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 ตุลาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ทุ่งสองห้อง)-

...พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ทุ่งสองห้อง)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด(ทุ่งสองห้อง) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด(ทุ่งสองห้อง) กันยายน ระดับเงินเดือน , -ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ ปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง-ดูแลรักษาบำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในภายนอก อย่างสม่ำเสมอ-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง(มีใบรับรองแพทย์).มีใบอนุญาติขับรถ โดยได้รับอนุญาติมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขับรถยนต์มาก่อน รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลต่างจังหวัดเป็นอย่างดี.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาณความผิดลหุโทษ.ทำงานวันจันทร...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2561


กราฟฟิก และ ถ่ายรูป-

...กราฟฟิก และ ถ่ายรูป- หางาน - บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด กราฟฟิก ถ่ายรูป Share บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด กราฟฟิก ถ่ายรูป กันยายน ระดับเงินเดือน , -ถ่ายรูปสินค้า (มีกล้องให้)-ไดคัท-ดีไซน์โปรโมชั่น โปสเตอร์-อัพสินค้าลงเว็บไซท์ .ใช้โปรแกรม adobe photoshop, illustrator ได้.ใช้กล้องถ่ายรูปได้.ดีไซน์โปสเตอร์ต่างๆได้.ไดคัทรูปต่างๆ นนทบุรี ทำงานเกิน ปี ได้รับโบนัส ปีละ ครั้งปกส.ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม petpro petprosupermarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+() ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด /, ,, ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +() โทรสาร + () ...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


พนักงานกราฟฟิค-

...พนักงานกราฟฟิค- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานกราฟฟิค Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานกราฟฟิค กันยายน ระดับเงินเดือน , -ออกแบบแพ็คกิ้งสินค้าประดับยนต์-ออกแบบโลโก้งานทั่วไป .สามารถใช้คอมฯได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


ซุปเปอร์ไวเซอร์-

...ซุปเปอร์ไวเซอร์- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป ซุปเปอร์ไวเซอร์ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป ซุปเปอร์ไวเซอร์ กันยายน ระดับเงินเดือน , -ออกตรวจงานตามพื่นที่ ที่ได้รับมอบหมาย-ดูแลพนักงานขาย หน้าร้าน สต็อคสินค้า .สามารถออกต่างจังหวัดได้.ชอบการเดินทาง.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


Messenger-

...Messenger- หางาน - บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด Messenger Share บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด Messenger กันยายน ระดับเงินเดือน ตามดครงสร้างบริษัท - รับ-ส่ง เอกสาร , สินค้า- รับเช็ค - วางบิล (ลูกค้าส่วนใหญ่คือสถานพยาบาล, โรงพยาบาล) .จบวุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมท่องเที่ยวประจำปีทำงาน จันทร์ - ศุกร์วันหยุดตามราชการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม khongpopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต/) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ -, -- ต่อ , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์1

...เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ หางาน - บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .บำรุงรักษา ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว.ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลระบบให้เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์เทียบเท่า.มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเทคโนโลยี อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี.คุณสมบัติต้องตรงตามกำหนด ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นกะเวลา แบ่งเป็น รอบ.-..-..-. (ค่ากะดึกวันละ)ปฏิบัติงานที่ กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พรรษา ธันวาคมเลขที่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 38 หน้า หน้าถัดไป >>