Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร

ช่างก่อสร้าง

...ช่างก่อสร้าง หางาน - บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด ช่างก่อสร้าง Share บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด ช่างก่อสร้าง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - งานก่อสร้างติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบสาธารณูปโภคก่อสร้างทั่วไปงานปูนงานเหล็กงานเชื่อม .เพศชายอายุไม่เกิน ปี.มีใจรักในการทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีทักษะด้านช่าง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้งานเครื่องมือได้.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี .ไม่ติดสิ่งเสพติดร้ายแรงทุกประเภท ไม่เสพสุราเป็นอาจิณ.สามารถเดินทางไปทำงานที่ ต่างๆ ได้.มีความพร้อมในการทำงานสามารถทำงาน วันต่อสัปดาห์.มีความขยัน อดทน มีวินัย มีคาวมรู้ความสามารถ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม โบนัส โอที สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scc.katchapong smartcomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด ซอย รามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างแอร์ ช่างบำรุงรักษา

... บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด ช่างแอร์ ช่างบำรุงรักษา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - รับสมัคร ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า สำหรับงานดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (แอร์) ประจำ ณ.คลังสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ .เพศชายอายุไม่เกิน ปี.มีใจรักในการทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา.วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส แผนก ไฟฟ้า เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ .ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี .ไม่ติดสิ่งเสพติดร้ายแรงทุกประเภท.สามารถเดินทางไปทำงานที่ คลังสินค้าบริษัทการบินไทย สนามบิน สุวรรณภูมิ.มีความพร้อมในการทำงานสามารถทำงาน วันต่อสัปดาห์.มีความขยัน อดทน มีวินัย มีคาวมรู้ความสามารถ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี สมุทรปราการ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม scc.katchapong smartcomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่ง Email มาที่ Jobsmartcom.co.th - สอบถาม บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด ซอย รามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวง...


สมุทรปราการ 13 พฤศจิกายน 2561


QC Supervisor (พระราม3 ซอย53)1

...ุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ขององค์กร สามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี . สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร / หน่วยงานภายนอกองค์กร .สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ . พัฒนาฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น . ฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ.พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ตามบริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกล้วย -- - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


พนักงานผลิต

...พนักงานผลิต หางาน - บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด พนักงานผลิต Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด พนักงานผลิต พฤศจิกายน ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน - พนักงานรายวันลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด / ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


วิศวกร-

...วิศวกร- หางาน - บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด วิศวกร Share บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด วิศวกร พฤศจิกายน มาก ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง -รับผิดชอบงานระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ ระบบงานอาคารสูง ซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรระบบ อุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารควบคุมดูแลการทำงานของทิมงานช่างภายในหน่วยงาน .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด , ซอย รามอินทรา / แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


ช่างเทคนิคระบบอาคาร

...ช่างเทคนิคระบบอาคาร หางาน - บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างเทคนิคระบบอาคาร Share บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ช่างเทคนิคระบบอาคาร พฤศจิกายน มาก ระดับเงินเดือน ,-, ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักร ระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้ ดูแลงานทุกระบบภายในอาคาร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไฟฟ้า อิเล็ทรอนิกส์ ช่างยนต์ .มีประสบการณ์การในงานระบบอาคาร อย่างน้อย ปี.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร .ฟอร์มสำหรับพนักงาน.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของกิจการ.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด , ซอย รามอินทรา / แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำพิมายโคราช-

...เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำพิมายโคราช- หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำพิมายโคราช Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำพิมายโคราช พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - -ตรวจสอบชุดการขายใบกำกับภาษี-ตรวจสอบจัดทำใบกำกับภาษี-ตรวจสอบจัดทำใบเสร็จรับเงิน-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ถึง ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี.ประสบการณ์ ปี.ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมการบัญชี โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ นครราชสีมา ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณฟาง -อีเมล์ hareutai.dmatrosource-th.com - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


นครราชสีมา 06 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์1

...ิดตามสั่งการระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องตลอด ชั่วโมง.บำรุงรักษาดูแลระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ชั่วโมง.วิเคราะห์การแจ้งปัญหาข้อขัดข้องจากระบบ Help desk บันทึกผลการแก้ไขปัญหาลงในระบบ Help desk รวมถึงตอบคำถามให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติแจ้ง สอบถามตลอดเวลาที่ได้รับแจ้งปัญหา ชั่วโมง.ลงทะเบียนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของผู้กระทำผิดที่สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ เทียบเท่า.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างดี.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สัญญาจ้าง ปีทำงานเป็นกะ กะ ดังนี้กะเช้า . - .กะบ่าย . - .กะดึก . - . (ค่ากะ ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด / ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


อินทีเรีย ดีไซด์ ประจำ วัชรพล บางเขน (ด่วน)

...อินทีเรีย ดีไซด์ ประจำ วัชรพล บางเขน (ด่วน) หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด อินทีเรีย ดีไซด์ ประจำ วัชรพล บางเขน (ด่วน) Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด อินทีเรีย ดีไซด์ ประจำ วัชรพล บางเขน (ด่วน) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , สร้างแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในได้มีความรู้เกี่ยวกับงานวัสดุของตกแต่งภายในทั้งหมดหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่หน้างานได้ .เพศชาย-หญิง บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปริญาตรีสาขาอินทีเรีย ดีไซด. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรม d max v ray, Sket up Up,D MAX ,Ms Office โปรแกรมออกแบบอื่นๆ. ประสบการณ์ ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์-เสาร์. เวลาทำงาน.-. น.. สถานที่ปฎิบัติงานสุขาภิบาล แขวงท่าแร้ง บางเขน. เงินเดือน,-, บาทค่าคอมมิชชั่น % ของระบบ cost control ,-,. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jackkievbvb LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัด...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม3)-

...เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม)- หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , - รับผิดชอบบัญชีทางด้านภาษีซื้อ - ภาษีขาย- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การทำรายงานลูกหนี้- รับผิดชอบบัญชีทางด้าน รับวางบิล เก็บเช็คลูกค้า .ชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี.มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี มาอย่างน้อย - ปี.สามารถทำงานที่พระราม ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ตามบริษัท ฯ กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณป้อม -- - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 119 หน้า หน้าถัดไป >>