Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน-

...วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน- หางาน - บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน Share บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด วิศวกรโยธา ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานผู้รับเหมา-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด-ตรวจสอบ รายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย-ตรวจสอบ ติดตามการทำงาน ของโฟร์แมน/ผู้รับเหมา .เพศชาย.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา).มีประสบการณ์ด้าย ควบคุมงานก่อสร้าง ปีขึ้นไป.มีความรับผิดชอบสูง.มีใบประกอบวิชาชีพ.มีความอดทนสูง เมื่ออยู่ในภาวะกดดันได้ดี.สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้.สามารถเขียนShop dwg. ได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด / ซอยนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -, - ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการโครงการ1

... บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด ผู้จัดการโครงการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จัดทำแผนงานย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ Master Schedule เช่น Monthly Schedule, Material Approval, Material on site, แผนการขออนุมัติ Shop Dwg.. จัดทำเอกสารเบิกงวดงานพร้อมเอกสารประกอบเล่มให้สอดคล้องกับแผนงาน S-Curve Schedule.รับผิดชอบในการกำกับดูแล บริหาร ประสานงาน ตรวจสอบควบคุมกำกับการทำงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามแผน.ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมาย่อยให้สอดคล้องกับงานในโครงการ.ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา ข้อตกลงต่างๆ.ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด ของโครงการ.ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบความปลอดภัยในโครงการให้มีคุณภาพการใช้เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม.ตรวจสอบงบประมาณโครงการที่ได้รับ หากเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่สอดคล้อง ให้ชี้แจงเพื่อขอแก้ไข.แก้ไขปัญหาในโครงการเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ .เพศชาย.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แพรคทิเคิล-พี จำกัด / ซอย...


นนทบุรี 15 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง ประจำ ลาดพร้าว1

...ระจำ ลาดพร้าว Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำ ลาดพร้าว พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . จัดทำเอกสารเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล เอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ดูแลจัดทำเอกสารต่างๆ ของต่างด้าว พนักงาน. สรุปรายงานประจำเดือน ของงานบุคคล. ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม. สรรหาบุคลากร จากช่องทางต่างๆ . จัดสวัสดิการให้พนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร . อายุอายุ - ปี. การศึกษาปวส.-ปริญญาตรี- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น, คล่องตัว- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน, รักความก้าวหน้า- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,มีรับผิดชอบสูง, มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน, รักความก้าวหน้า- รักษาความลับของบริษัทฯ- สามารถขับรถได้ (มีใบอนุญาต). ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- OFFICE ได้เป็นอย่างดี. ประสบการณ์มีประสบการณ์งานธุรการงานบุคคล อย่างน้อย ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์. เวลาทำงาน-. สถานที่ปฎิบัติงานเกษตร...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


Graphic Design

...Design หางาน - บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Graphic Design Share บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Graphic Design พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบป้าย Packaging Brochureออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆของบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย .อายุไม่เกิน ปี.หลงใหลในการทำงาน design.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว .มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ ในบางครั้ง.รับแรงกดดันได้ดี เพราะบางครั้งต้องทำงานแข่งกับเวลา.มีประสบการณ์การทำ Graphic มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าใช้จ่ายในการทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม winkcorpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งผลงาน Resumeมาได้ที่ winkcorporationgmail.comโทร -,-ID Line winkcorp - สอบถาม บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


Admin ประสานงาน 1

...Admin ประสานงาน หางาน - บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin ประสานงาน Share บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin ประสานงาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง.ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอกองค์กร.จัดเก็บเอกสารบัญชีต่างๆ ทำรายรับ-รายจ่าย.ทำใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี.มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานธุรการ/ประสานงาน อย่างน้อย ปี.สามารถรับแรงกดดันในสภาวะการทำงานได้.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม winkcorpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงE-mail winkcorporationgmail.comTel -, - - สอบถาม บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ซอยนวมินทร์ ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


Senior Graphic Designer-

... Share บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Senior Graphic Designer พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน N/A - สร้างสรรค์สื่อทางการตลาดต่างๆ อาทิ Ad โบรชัวร์ ป้ายโฆษณาต่างๆ- ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายเเละอื่นๆ- ออกแบบสื่อเพื่อใช้ในองค์กร เเละสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ- ประสานงานภายในเเละภายนอกที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า ปี .หากมีประสบการณ์ด้านการตัดต่อวีดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop ได้อย่างคล่องแคล่ว.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ .สามารถทำงานล่วงเวลาเสาร์ - อาทิตย์ ได้เป็นบางครั้ง .ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าล่วงเวลา- โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ice_manager winkdesigncorporationโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิ้งค์ ดีไซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


ดูแลสโตร์

...ดูแลสโตร์ หางาน - บริษัท อักษรเงินดี จำกัด ดูแลสโตร์ Share บริษัท อักษรเงินดี จำกัด ดูแลสโตร์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม boyconspireโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อักษรเงินดี จำกัด . (สาขาหนองแขม)- ซอย หมู่บ้านพรทวีวัฒฒน์ (ซอย /) แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กทม. . (สาขานวมินทร์) / ซอย นวมินทร์ แยก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. . (สาขาสุขสวัสดิ์) ซอย / ถนนพระรามที่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. (ตรงข้ามโลตัสพระราม) -,-,- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2561


วิศวกรที่ปรึกษา

...วิศวกรที่ปรึกษา หางาน - บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด วิศวกรที่ปรึกษา Share บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด วิศวกรที่ปรึกษา ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เป็นที่ปรึกษางานด้านก่อสร้าง .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างอย่างน้อย ปี ขึั้นไป จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- / jv_pathotmail.com]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจวี พัฒน์ จำกัด / หมู่บ้านธนะสิน หมู่ที่ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ --, -- / jv_pathotmail.com ...


กรุงเทพมหานคร 23 ตุลาคม 2561


Draftsman (ไฟฟ้า) AutoCAD Revit BIM-

...aftsman (ไฟฟ้า) AutoCAD Revit BIM- หางาน - บริษัท นีโอ จำกัด Draftsman (ไฟฟ้า) AutoCAD / Revit / BIM Share บริษัท นีโอ จำกัด Draftsman (ไฟฟ้า) AutoCAD / Revit / BIM ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM- มีทักษะความรู้งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร- สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปวส. สาขาไฟฟ้า.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล . มีประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) ประกันสังคม. มีตรวจสุขภาพประจำปี. มีเงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. มีเสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. มีท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌปนกิจพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย ...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 17 ตุลาคม 2561


แม่บ้าน1

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด แม่บ้าน ตุลาคม ระดับเงินเดือน , .ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริษัท.ช่วยดูแลลูกค้าที่เข้ามาภายในบริษัท .เพศหญิง .อายุ - ปี.ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีใจรักบริการ.มีระเบียบ วินัย อัธยาศัยดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คันนายาว กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ideame iDeaMeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด ซอยนวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป >>