Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

แอดมินประสายงานขาย

...แอดมินประสายงานขาย หางาน - บริษัท ชาญนภัส จำกัด แอดมินประสายงานขาย Share บริษัท ชาญนภัส จำกัด แอดมินประสายงานขาย กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง รับจากลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า เสนอสินค้าให้ลูกค้าทางเบื้องต้น โทรนัดลูกค้าให้ทางเซลล์เปิลบิลใบสั่งซื้อสินค้า .อายุปีขึ้นไป.วุฒิปวช.ม..สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft officeได้ดี.มีความอดทนละเอียดรอบคอบ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โอที-โบนัส(ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามเงื่อนไขบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชาญนภัส จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2561


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท ชาญนภัส จำกัด แม่บ้าน Share บริษัท ชาญนภัส จำกัด แม่บ้าน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ขึ้นไป ทำความสะอาดทั่วไปในออฟฟืศ .ไม่จำกัดอายุ.ไม่จำกัดวุฒิ.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โบนัส(ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชาญนภัส จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานส่งเอกสาร

...พนักงานส่งเอกสาร หางาน - บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานส่งเอกสาร Share บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานส่งเอกสาร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .อายุปีขึ้นไป.ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดวุฒิ.มีรถมอไซค์เป็นของตัวเอง.สามารถอ่านออกเขียนได้.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพปริมณฑลเป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โอที-โบนัส(ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามเงื่อนไขบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชาญนภัส จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการ

...เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการ หางาน - บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน / ผู้จัดการ Share บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน / ผู้จัดการ กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ตามตกลง กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งของ บริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ งานกำกับดูแลของธุรกิจหลักทรัพย์ สถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Office ได้อย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด -/,/- ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจั...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี-

...เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี- หางาน - บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี Share บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ตามตกลง - การบันทึกบัญชีประจำวัน- การจัดทำรายงานภาษี- การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน- การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน .อายุไม่เกิน ปี.ปริญญาตรีด้านการบัญชี.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office.มีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์โปรแกรมบัญชี SUN จะได้รับการพิจารเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด -/,/- ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

...เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน หางาน - บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน Share บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบปริญญาตรี ด้านบัญชีต้นทุน.มีประสบการณ์ ปีขึ้นปี.อายุ - ปี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .โบนัสประจำปี. ท่องเที่ยวประจำปี.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โรงงาน หมู่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี -- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2561


ธุรการบัญชี

...ธุรการบัญชี หางาน - บริษัท บิวดิง จำกัด ธุรการบัญชี Share บริษัท บิวดิง จำกัด ธุรการบัญชี กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน อัพเดทข้อมูล ทำหัก ณ ที่จ่าย ภงด., .ผู้หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.ขยัน อดทน.มีวินัย บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประกันสังคมโบนัสตามผลประกอบการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม songruthaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บิวดิง จำกัด เลขที่ ซอยนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2561


Mining Engineer วิศกรกรเหมืองแร่ (ทำงานที่ประเทศลาว ท่าแขก)-

... Share บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด Mining Engineer วิศกรกรเหมืองแร่ (ทำงานที่ประเทศลาว, ท่าแขก) มกราคม ระดับเงินเดือน Negotiable - assessing the feasibility and the potential for commercial benefit of new sites- ascertaining extraction risks- producing models or plans for possible mining sites- planning and implementing extraction systems- using specialist computer applications to maximise planning and production- monitoring and evaluating underground performance- managing construction projects- ensuring that operations comply with health and safety requirements-making sure that the equipment used is safe .Undergraduate or Graduate Degree in Mining Engineering or related discipline.Experience in an operations environment at the Mine Engineer บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด / หมู่ที่ ถนน...


กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2561


Seles Engineer1

...Seles Engineer หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Seles Engineer Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Seles Engineer มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .ขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับงานที่ใข้ในเครื่อง ที่มีบ่บำบัดน้ำเสียประจำโรงงานอุตสาหกรรม .เพศชายหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.จบด้านวิศวกรเครื่องกล ,ด้านช่างเทคนิค บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2561


Graphic Designer1

...Graphic Designer หางาน - บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด Graphic Designer Share บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด Graphic Designer มกราคม ระดับเงินเดือน - . ออกแบบ สร้างสรรค์ งานศิลป์เพื่องานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ช่่องทางสื่อดิจิตอล. สร้างสรรค์ ถ่ายทำ ตัดต่อวิดิโอ เพื่อส่งเสริมการขาย. ส่งเสริมการขายตามสื่อต่างๆเพื่อสนับสนุนการตลาดของบริษัท .จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การออกแบบ.มีประสบการณ์ - ปี ,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ค่าทำงานนอกเวลา (OT).เสื้อฟอร์มพนักงาน.การท่องเที่ยวประจำปี.สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน.โบนัส.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- ต่อ - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 19 มกราคม 2561