Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการหางาน กทม. เขตนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร
ช่างทำไดคัท

...ช่างทำไดคัท หางาน - บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - ช่างทำไดคัท บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ช่างทำไดคัท 25 กันยายน 2555 1 ระดับเงินเดือน 15000 ผลิตบล๊อกมีดไดคัท ตัดสติ๊กเกอร์ ดัดเส้นมีด เลื่อยฉลุ PVC ไม้ ตามแบบที่กำหนด 1.ชาย 2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.ประสบการณ์ทำมีดไดคัทตัดสติ๊กเกอร์จะิพิจารณาเป็นพิเศษ4.ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ5.สุขภาพแข็งแรง บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ค่าจ้าง เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัสประจำปีชุดฟอร์ม ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม บริษัท อินเตอร์พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 15/263 หมู่ที่ 11 ซ.นวลจันทร์ 42 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 0-2944-6985-7 โทรสาร 0-2944-5157 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


Store Manager-Lotus Express

...Store Manager-Lotus Express • บริหารยอดขาย,สินค้าคงเหลือ,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด • รักษามาตรฐานร้านการบริการ • ควบคุมดูแลนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา2.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป3.มีทักษะในการบริหารทีมงาน 1015คน4.มีทักษะการสื่อสารดี,สามารถใช้ Computer(Microsoft Office)เบื้องต้น5.ปฏิบัติงานเป็นกะ ,สามารถโอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


Store Manager - Extra/Hyper/Department

...Store Manager - Extra/Hyper/Department • บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด • รักษามาตรฐานร้านการบริการ • ควบคุมดูแลนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.ปริญญาตรีปริญญาโท2.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก ที่เกี่ยวข้อง 5ปีขึ้นไป3.มีทักษะการบริหารทีมงาน 100300คน4.มีทักษะการสื่อสารดี,สามารถใช้ Computer (Microsoft Office) เบื้องต้น5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ปฏิบัติงานเป็นกะ6. โอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


Store Manager-Talad Lotus

...Store Manager-Talad Lotus • บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด • รักษามาตรฐานร้านการบริการ • ควบคุมดูแลนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา2.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป3.มีทักษะในการบริหารทีมงาน 3560คน4.มีทักษะการสื่อสารดี,สามารถใช้ Computer(Microsoft Office)เบื้องต้น5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ปฏิบัติงานเป็นกะหมายเหตุ : สามารโอนย้ายได้ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(ทุกรูปแบบธุรกิจ)

...ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(ทุกรูปแบบธุรกิจ) • สนับสนุนการบริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด • ตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ,นโยบาย ระยะเวลาที่กำหนด • เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพพนักงาน หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.วุฒิปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เกี่ยวข้อง 1ปีขึ้นไป3.มีทักษะการสื่อสารดี,สามารถใช้ Computer (Microsofe Office) เบื้องต้น4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ปฏิบัติงานเป็นกะ5.โอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด(ทุกรูปแบบธุรกิจ)

...ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด(ทุกรูปแบบธุรกิจ) • ปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอาหารสดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด • ตรวจสอบ ดูแล ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ,นโยบาย ระยะเวลาที่กำหนด หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกลุ่มสินค้าอาหารสดในธุรกิจค้าปลีก,อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป2.มีทักษะการบริหารทีมงาน 1030 คน3.มีทักษะการสื่อสารดี, สามารถใช้ Computer (Microsoft Office) เบื้องต้น4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ปฏิบัติงานเป็นกะ โอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


ผู้จัดการแผนก(ทุกรูปแบบธุรกิจ)

...ผู้จัดการแผนก(ทุกรูปแบบธุรกิจ) • ฝึกทักษะ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานภายในสาขา • นำทักษะต่างๆ ที่ได้รับการฝึกไปปฏิบัติงาน ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนโยบายอย่างถูกต้องภายในสาขา หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 03ปี3.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสารดี รักงานบริการ4.สามารถใช้ Computer(Microsofe Office) เบื้องต้นได้5.หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริหารการขายในกลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภคคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีก งานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ โอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่เงินเดือน(Payroll)

...เจ้าหน้าที่เงินเดือน(Payroll) มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือน ประกันสังคม บันทึกข้อมูลในระบบPayroll คำนวณค่าล่วงเวลา วันพักร้อน ตรวจเช็คเวลาการทำงาน จัดทำรายงานประจำเดือน รวมทั้งสรุปผลการประเมินพนักงานการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.วุฒิปริญญาตรีการจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในสายงานบุคคลด้านบริหารค่าจ้างบัญชีการเงิน 13ปี3.มีทักษะการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานด้านบริการ มีความระเอียดรอบครอบ4.สามารถใช้ Computer (MS.Word,Excel,Powerpoint)5.หากโอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


พนักงานประจำร้าน (Associate)

...พนักงานประจำร้าน (Associate) •จัดเรียง,จัดเก็บสินค้าอุปโภค บริโภคสินค้ากลุ่มอาหารสด •ตรวจรับ ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าการคืนสินค้า •บริการรับชำระเงินลูกค้ารักษามาตรฐานการบริการ หลายเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทสวัสดิการ • เงินเดือนประจำสวัสดิการรายได้รวม • ปรับเงินเดือนประจำปี • เงินโบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 6.5% • เครื่องแบบพนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสุขภาพบูพาสำหรับพนักงาน ครอบครัว • ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ • วันหยุดพักผ่อน 7 วันต่อปี สูงสุด 19วันต่อปี • มีโอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน • บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน : 1.วุฒิม.3ปริญญาตรีทุกสาขา2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ3.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ4.สามารถทำงานเป็นกะได้5.หากโอนย้ายสาขาต่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทั่วประเทศ กรุงเทพมหานครสมัครผ่าน Jobth สมัครผ่าน pavorn.maleehom@th.tesco.com สมัครผ่าน recruitmentretail@th.tesco.comบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด : Personnel Retail Operations6291 หมู่10 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 :027979000 ต่อ 1657 Fax : 027979857tescolotus.net : 24 กันยายน 2555...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 25 กันยายน 2555


พนักงานขาย PC ประจำ(ด่วนมาก)

...ทันทีบริษัท เชลเทอร์ จำกัด ฝ่ายบุคคล 02-519-9005, 02-5199086, 02-5199528 ต่อ 20 คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ม.6 ถึง ปวส. อายุ 18 ถึง 35 ปี เพศ หญิง อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , OT. , โบนัส ,ตรวจสุขภาพประจำปี รับสมัครผ่านทาง คุณจันทิมา สุภา 157 ม.6 ซอยรามอินทรา 53 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน(Communty Mall แหล่งช้อปปิ้งบนถนนเลียบด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ - Shelter Outlet เชลเทอร์ วัน เอเคอร์) 10/895 ซอยประเสริฐมนูกิจ 33 แขวง...


jobbkk.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 11 กันยายน 2555