Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

HeadSr.Admin-

...HeadSr.Admin- หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Head/Sr.Admin บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Head/Sr.Admin มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ดูแลงานด้านธุรการรวมถึงจัดทำงานเอกสารต่างๆ-จัดเตรียมข้อมูล การจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งในนอกองค์กร .อายุระหว่าง - ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการสื่อสารดี เนื่องจากต้องประสานงานทั้งภายในนอกองค์กร.สามารทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีประสบการณ์ - ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์มบริษัทโบนัสตามผลประกอบการเบี้ยขยันจัดเลี้ยงประจำปีพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ก...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Transportation Warehouse

... Transportation Warehouse หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Transportation & Warehouse บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Transportation & Warehouse มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานในการรับ-ส่งสินค้าจัดทำรายการรับส่งสินค้าหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารได้รับการยกเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.ไม่จำกัดการศึกษา.มีประสบการณ์ทางด้านWarehouse/Logistic อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีความขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์มบริษัทโบนัสตามผลประกอบการเบี้ยขยันจัดเลี้ยงประจำปีพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Warehouse Operator

...Warehouse Operator หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Warehouse Operator บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Warehouse Operator มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ตรวจเช็คสินค้าเข้าออกตรวจนับสินค้าคงคลัง หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดเพศ.ระดับ ปวช. ปวส.ขึ้นไปในทุกสาขา.ทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (MS Excel). มีใจรักบริการ มีการสื่อสารที่ดี มีทักษะที่ดีในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. มีความละเอียด สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี.ประสบการณ์การทำงาน - ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์มบริษัทโบนัสตามผลประกอบการเบี้ยขยันจัดเลี้ยงประจำปีพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Sale staff

... Sale staff หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Sale staff บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Sale staff มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานจัดทำเอกสารบิลขาย-วางบิลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี.การศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความละเอียด สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี.สามารถทนกับสภาะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์มบริษัทโบนัสตามผลประกอบการเบี้ยขยันจัดเลี้ยงประจำปีพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Sr.Sale Support

...Sr.Sale Support หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Sr.Sale Support บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Sr.Sale Support มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานจัดทำเอกสารบิลขาย-วางบิลมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Modern Tradeงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป .การศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความละเอียด สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี.สามารถทนกับสภาวะกดทันได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมยูนิฟอร์มบริษัทโบนัสตามผลประกอบการเบี้ยขยันจัดเลี้ยงประจำปีพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Social Media Administration1

...istration หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Social Media Administration บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Social Media Administration มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .พัฒนาช่องทางการสื่อสารใน Social Media ขององค์กรให้เป็นที่นิยม.ตอบคำถาม Post เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับองค์กร.ใช้ช่องทาง Social Media สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร.มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ Social Media ในแง่มุมใหม่ๆ.หากมีความสามารถในโปรแกรม Adobe Photo Shop, AI อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ.หากจบด้าน Graphic IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีเวลาในการเล่น Social Media ตลอดเวลา.พร้อมที่จะตอบคำถาม Post เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับองค์กร.มีไหวพริบในการตอบคำถามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานวันจ.-ส. เวลา .-. น. กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ยูนิฟอร์ม.โบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ....


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Accounting Manager1

...Accounting Manager หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Accounting Manager บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Accounting Manager มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป .รับผิดชอบระบบบัญชีบริหารการเงินของบริษัทฯ .ควบคุมดูแลงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.วางแผนจัดทำงบการเงินต่างๆ.ตรวจสอบสำคัญจ่ายเงิน (Payment Voucher) .ตรวจสอบเอกสารทางการเงินบัญชี.สอบทานรายงานภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งสรรพากร .เพศหญิง.ไม่จำกัดอายุ .ปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาการบัญชี, การเงิน บริหารธุรกิจ.สามารถทนกับสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.มีไหวพริบในการตอบคำถามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีประสบการณ์สาย บัญชี การเงิน ปีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.โบนัส ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร --...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


HR Manager1

...HR Manager หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - HR Manager บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด HR Manager มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป .วางแผนด้านกำลังคนพัฒนาคุณภาพบุคคลากร .วางแผนสรรหาว่าจ้างบุคลากร ผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ.ด้านแรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน .ด้านงานธุรการ วางแผนควบคุมงานอาคารสถานที่ .วางแผนด้านโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ .เพศชาย/หญิง.ไม่จำกัดอายุ .ปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาบริหารทรัพยกรมนุษย์,บริหารธุรกิจ อื่นๆ.มีประสบการณ์สาย HR ปีขึ้นไป.มีไหวพริบในการตอบคำถามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.โบนัส ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Senior IT Support Engineer1

...Senior IT Support Engineer หางาน - บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - Senior IT Support Engineer บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด Senior IT Support Engineer มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป .ดูแลระบบ LAN, VLAN, VPN, Firewell / Internet ADSL, Set up Wireless Access Point, E-mail software .ดูแลระบบ computer ขององค์กร ให้มีความพร้อมตลอดเวลา.วางแผนด้านการพัฒนาเครื่องมือระบบต่างๆเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ .เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี .ปริญญาตรี ขึ้นไป จบด้าน IT, Computer อื่นๆ.มีประสบการณ์สาย IT ปีขึ้นไป.บางกรณีต้องมีการออกไปหน้างานมีการเดินทางไปทำงานยังสถานีโทรทัศน์ ที่ สปป. ลาว กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.โบนัส ตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -- (คุณแจง)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด /- ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- ต่อ -- (คุณแจง) โทรสาร -- ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

...ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง ทำงานซ่อมทั่วไป เช่น ซ่อม RACK, พ่นสี, ทำสายไฟ, สายสัญญาณต่างๆ เงินเดือน ตามความสามารถสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลภายนอก โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เบี้ยเลี้ยงค้างคืน ค่า Onsite กีฬาประจำปี กิจกรรมปีใหม่ ตรวจสุขภาพ เครื่องแบบพนักงานการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ : .เพศชาย .อายุระหว่าง ปี.วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, สารพัดช่าง.มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.ประสบการณ์ที่จำเป็นพิเศษต่องาน คือสามารถทำงานซ่อมอุปกรณ์ง่ายๆ ได้ ขยัน, อดทน.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ คือ งานช่างทั่วไป ซอยนวลจันทร์ (รามอินทรา ) กรุงเทพมหานครส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายเอกสารต่าง ๆ ทาง email ที่ hrspmcenter.co.th hr_mgrpmcenter.co.th ส่งไปรษณีย์ Tel. ต่อ, , บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลซ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร : ต่อ , , Fax : pmcenter.co.th : ตุลาคม ...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 03 ตุลาคม 2555