Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

Senior System Administrator1

...อข่าย. ดูแลรักษาความสมบูรณ์ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่าย. กำหนดความปลอดภัยสิทธิ์ ในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย. กำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูลกลับคืนมา. มอนิเตอร์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน. บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้. วางแผนการอัพเกรด เวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง .ประสบการณ์อย่างน้อย ปี ในการออกแบบ, วางแผน, ติดตั้ง, ควบคุม ดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย.มีพื้นฐาน Windows / AS / VM Ware / Linux System Administration.มีความรู้ด้าน IT Security .มีพื้นฐานการใช้ .NET, ASP, SQL.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ทำงานเป็นทีมได้.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ๆ สามารถศึกษาด้วยตนเอง.สามารถทำงานให้ตรงกำหนดเวลา เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่นิติกรรม1

...เจ้าหน้าที่นิติกรรม หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นิติกรรม Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นิติกรรม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .ดำเนินการกระบวนพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ .ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย.ให้คำปรึกษาความเห็นทางด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร .อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์.เคยทำงานที่สำนักงานทนายความ,เป็นนิติกร.มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ.มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


Senior Business Analyst1

... บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) Senior Business Analyst พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอเสนอผลงาน. ทำเอกสาร feasibility study เอกสาร SRS . เขียนเอกสาร Proposal พร้อมทั้งเสนอแผนงาน. ออกแบบ Work flow System flow Diagram ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ. จัดทำ Business Plan รายงานความคืบหน้าของโครงการ. วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า . ทดสอบระบบ จัดทำเอกสาร UAT เอกสารการส่งมอบระบบ. ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา .มีประสบการณ์การทำงานด้าน BA SA อย่างน้อย ปี.เรียนรู้ไว สามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้รวดเร็ว.มีทักษะการประสานงาน อดทนต่อแรงกดดัน .มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความคิดให้กับลูกค้าได้.จบในสายธุรกิจคอมพิวเตอร์ เช่น IT, MIS สายที่เกี่ยวข้อง.ใช้ Microsoft Office ,Microsoft Project ได้คล่อง พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2561


พนักงานต้อนรับโรงแรม

...พนักงานต้อนรับโรงแรม หางาน - At smile house พนักงานต้อนรับโรงแรม Share At smile house พนักงานต้อนรับโรงแรม ตุลาคม ระดับเงินเดือน รับ check in -check out ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูล อำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าเวลาการทำงาน .-. น. วันจันทร์ - พุธ .-. น. วันเสาร์- อาทิตย์ หยุดทุกวันพฤหัส .สื่อสารภาษาอังกฤษได้.ยิ้มแย้ม เป็นมิตร.ซื่อสัตย์.รักงานบริการ.บ้านอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงาน พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม atsmilehouseโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม At smile house เลขที่ ตรอกสาเก ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ลำปาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ลำปาง 18 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่)1

...การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่รับประกันภัย1

...เจ้าหน้าที่รับประกันภัย หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ตุลาคม ระดับเงินเดือน - .พิจารณาเสนอราคาการรับประกันภัย.ออกกรมธรรม์ประกันภัยออกสลักหลัง .ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย .อายุ - ปี.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจการประกันภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ กันยายน ระดับเงินเดือน - สำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางใน กทม..มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ คล่องตัว ควบคุมอารมณ์การทำงานภายใต้แรงกดดันที่สูงได้.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) กันยายน ระดับเงินเดือน - .ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ .ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ระยอง 18 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ฉะเชิงเทรา 30 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>