Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ - Tele-marketing Officer 1

...เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ - Tele-marketing Officer หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาดทาง - Tele-marketing Officer Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาดทาง - Tele-marketing Officer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม. โทรขายประกันภัยแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. แนะนำรายการส่งเสริมการขายที่มีแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย .วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ - ปี.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการเจราสื่อสารการนำเสนอที่ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer1

...เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ . ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ให้บริการข้อมูลทั่วไป .วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา.อายุ - ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี.มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีม มีใจรักการบริการ.สามารถทำงานแบบหมุนเวียนเป็นกะได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เชียงใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


เชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ลำปาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ลำปาง 25 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ)1

...เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ. ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่. รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุง...


กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ฉะเชิงเทรา 20 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน งบกระทบยอดเงินสดสาขา. จัดทำแผนงานงบประมาณรายได้จากการรับประกันภัยรายได้จากการลงทุน. จัดทำแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย. จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี. จัดทำเรื่องการปิดงบการเงิน. จัดทำทะเบียนรับประกันภัย .อายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี .มีประสบการณ์งานบัญชีของธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel ระบบ SAP.มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เข...


กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ติดตามคดี

...เจ้าหน้าที่ติดตามคดี หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ติดตามคดี Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ติดตามคดี มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ติดตามผลคดีติดตามเจรจาค่าเสียหายในเรื่องที่ไม่สามารถจบได้ในครั้งแรกที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางใน กทม. พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ควบคุมการจ่าย)1

...เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ควบคุมการจ่าย) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ควบคุมการจ่าย) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ควบคุมการจ่าย) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน. บันทึกข้อมูลการจ่ายค่าสินไหม .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ลงทุน1

... เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ลงทุน Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ลงทุน มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . จัดทำสรุปการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด เพื่อดูสถานะเงินลงทุนรายได้ที่เกิดจากการลงทุน. จัดทำรายงานสินทรัพย์ลงทุนรายเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร. ดูแลการเบิกเงินฝากประจำค้ำประกันผู้ขับขี่สรุปยอดเงินฝากประจำที่ติดค้ำประกันผู้ขับขี่. ดูแลสถานะของยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เป็นบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายสำรองเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น. บันทึกการประชุมสายการเงิน,บันทึกการประชุมคณะกรรมการสินเชื่อ .อายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรีสาขา การเงิน , เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ในการวัดมูลค่าเงินลงทุน.มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel ระบบ SAP กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>