Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกอกใหญ่ แขวงบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการทั่วไป

...่งเสริมการขายโดยร่วมกับฝ่ายการตลาด งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายการบริหารงาน การควบคุมตรวจนับสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯในทุกเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ.จัดทำแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.จัดทำแผนงบประมาณการส่งเสริมการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายการตลาด.บริหารงานฝ่ายขายส่งเสิรมการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.มอบหมายงานกำกับดูแลให้พนักงาน ทำงานได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาตรฐานของงาน.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคในพื้นที่ให้รับรู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า.รวบรวมข้อมูลการขาย สินค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค ในพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราะห์.จัดทำรายงานการขายประจำเดือนเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป.ประสานงานปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการขายวิเคราะห์สถิติการขายเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ.หาเป้าหมายลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย.การพัฒนารักษาปรับปรุงความสัมพันธ์ทางกับลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา .เพศชาย - หญิง อายุ ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์อย่างน้อย ปี ประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย ปี.มีทักษะการขายส่งเสริมการขาย, ข้อกำหนดในการขายสินค้าอะไหล่รถ.สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพรีเซนต์ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี คลองสาน,ธนบุรี, ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ )

...ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล.มีประสบการณ์ด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจาราณาเป็นพิเศษ.เข้ากะได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร

...อร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน เงินเดือน,+ค่าคอมฯ บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำแนะนำขายบัตรของธนาคาร หลาย ด่วนๆๆๆสัญญาจ้าง ปีรายละเอียด- ให้บริการ ข้อมูลบัตร แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง- ช่วยเหลือลูกค้า ในการแก้ปัญหา ที่เกี๋ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร- นั่งประจำศูนย์คอสซูเมอร์เซอวิส คอยรับ/แจ้งปัญหาข้อมูลบัตรต่างๆเมื่อลูกค้าต้องการทราบเท่านั้น สามารถช่วยทีมขายๆได้จะได้ค่าคอมเพิ่ม- ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ- เวลาทำงาน ห้างเปิด /ปิด ( .-. )รายได้เฉลี่ย ,+- เงินเดือน, + ค่าคอมฯ- ค่าเดินทาง ,- เบี้ยขยัน ,- โอที บังคับทำ ถึง .- มีประกันสังคม .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- ไม่เคยต้องคดีใด ๆ (ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม) คลองสาน,ธนบุรี, ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์)

...ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) หางาน - บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) Share บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดำเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป บำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ ให้อยู่ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. .ประสบการณ์ - ปี .มีทักษะในด้านงานช่างอาคารสูง/หมู่บ้านจัดสรรฯ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมชุดฟอร์มพนักงานค่าล่วงเวลา (OT) / นอนเวรโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม VILLECONTEAMโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายบุคคล (สำนักงานใหญ่)โทร --- - สอบถาม บริษัท วิลล์ค...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก-

...ชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก Share บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด เภสัชกรไทย (บริษัทในเครือ) ด่วนมาก กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, บาท - นำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้างาน- เสนอวิธีการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คิดค้นสูตร ออกสู่ตลาด (ให้ได้ตามมาตรฐานที่ GMP กำหนด)- ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ- ควบคุมวางแผนงานในฝ่ายผลิตด้านการวิเคราะห์ ตรวจประเมิน แก้ไขงานวิเคราะห์- จัดทำเอกสารระบบควบคุมตรวจคุณภาพ พร้อมนำเสนอการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรในการผลิต จัดทำเอกสารระบบควบคุมวัตถุดิบ- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์, เภสัชกรรมไทย แพทย์แผนไทย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.).ชอบทำงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ.มีประสบการณ์ด้านการผลิตยาแผนโบราณสมุนไพร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพต่างๆเช่น GMP,GMP PIC/S ISO,HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.OFFICE ได้ดี.มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ คลองสาน,ธนบุรี, ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


พนักงานขายทีมร.พ.กรุงเทพ เขต D03 (ร.พ.ศิริราช ร.พ.ตากสิน รงฑงธนบุรี...)

...พนักงานขายทีมร.พ.กรุงเทพ เขต D (ร.พ.ศิริราช ร.พ.ตากสิน รงฑงธนบุรี...) หางาน - QUALIMED Co.,Ltd. พนักงานขายทีมร.พ.กรุงเทพ เขต D (ร.พ.ศิริราช ร.พ.ตากสิน รงฑงธนบุรี...) Share QUALIMED Co.,Ltd. พนักงานขายทีมร.พ.กรุงเทพ เขต D (ร.พ.ศิริราช ร.พ.ตากสิน รงฑงธนบุรี...) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ เสนอยาเข้าร.พ.แนะนำให้แพทย์จ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยรับผิดชอบเขตโรงพยาบาลรามาธิบดี ร.พ.อื่นๆในบริเวณใกล้เคียง .ชาย/หญิงอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทย์ฯ.มีประสพการณ์การเดินทางเสนอขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า.มีรถยนตร์ของตนเองสำหรับใช้ทำงานในเขตที่ได้รับมอบหมาย.พร้อมเข้ารับการอบรมทดสอบที่สำนักงานบริษัทในกรุงเทพ.สามารถขับรถตนเองทำงานตามลำพังในเขตที่รับผิดชอบได้ .ผ่านการเกรณ์ทหาร ได้รับยกเว้นการเกรณ์ทหาร .สามารถอ่านวารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษได้เข้าใจ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ค่าเดินทางรายเดือนค่าเบี้ยขยันในการเยี่ยมลูกค้ารางวัลการขายสินค้าPriorities รายสามเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2561


ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง

...ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง หางาน - บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง Share บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ขายของออนไลน์ .ชายไทย.จบปริญญาตรี.อายุไม่เกิน.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ชุดฟอร์ม โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม acc.appโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---, -- คุณประภัสสร (บุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , ,, /, ซอยลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ---, -- คุณประภัสสร (บุคคล) โทรสาร --- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


พนักงานบริการ ประจำ พาททาม รับออเดอร์ เสริฟด่วน

...พนักงานบริการ ประจำ พาททาม รับออเดอร์ เสริฟด่วน หางาน - บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด (ยำแซ่บ) พนักงานบริการ ประจำ พาททาม รับออเดอร์ เสริฟด่วน Share บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด (ยำแซ่บ) พนักงานบริการ ประจำ พาททาม รับออเดอร์ เสริฟด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, รับออเดอร์ เสริฟ .อายุตั้งแต่ - ปี.ชาย หญิง ได้หมด.วุฒิ ม. ขึ้นไป.กรณีวุฒิต่ำกว่า ต้องมีประสพการณ์ เสริฟ อ่านออกเขียนได้ภาษาไทย มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,กองทุนทดแทน,ล่วงเวลา,ปรับค่าจ้างตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,- ( ได้ตั้งแต่ จันทร์-วันเสาร์ เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครได้โดยตรง -สมัครที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์ ค่ะ ชั้นG - สอบถาม บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด (ยำแซ่บ) / ซอยจรัญสนิทวงศ์ ถนนจรัญสนิทวงค์แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร -,- ( ได้ตั้งแต่ จันทร์-วันเสาร์ เวลาทำการ .-....


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบงานท่อ)1

...วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบงานท่อ) หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบงานท่อ) Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรเครื่องกล (ออกแบบงานท่อ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมงานท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาระบบท่อในโรงงานน้ำตาล เอทานอล อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง. สอบทานเอกสารต่างๆ เช่น P&ID, GA drawings, Isometric draiwngs ให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน ASME B. อื่นๆ.ออกแบบคำนวณความแข็งแรงของท่อ (Pipe Stress Analysis).ออกแบบคำนวณส่วนรองรับท่อ (Pipe Support Analysis).เลือกชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับของไหลในท่อ.ทำรายการวัสดุ รายการวาล์ว เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดซื้อ.ตรวจสอบการผลิตการติดตั้งให้ตรงกับการออกแบบ.ติดตามแก้ไขปัญหาการติดตั้งที่หน้างาน .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเครื่องกล สาขาใกล้เคียง.ประสบการณ์ใน Piping Engineer มากกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรมในกลุ่ม AutoPipe, CaesarII ได้ดี.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ในระดับปานกลาง.มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานต่างๆ เช่น ASME B. อื่นๆ.สามารถเดินทางทั้งไทยต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว ตามที่ได้รับมอบหมาย.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ ...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


รับสมัคร Telesale Outbound ประจำออฟฟิต (Skin Care) สนใจติดต่อ พี่อ้อย 085-48057591

...รับสมัคร Telesale Outbound ประจำออฟฟิต (Skin Care) สนใจติดต่อ พี่อ้อย - หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด รับสมัคร Telesale Outbound ประจำออฟฟิต (Skin Care) สนใจ พี่อ้อย - Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด รับสมัคร Telesale Outbound ประจำออฟฟิต (Skin Care) สนใจ พี่อ้อย - มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน , + (คอม) .โทรหารายชื่อลูกค้า แนะนำสินค้า Skincare.โทรติดตามลูกค้าเก่า บริการหลังการขาย.ประสานงานด้านต่างๆภายในออฟฟิต.ออกบูธกิจกรรมบ้าง เป็นครั้งคราว .เพศหญิง อายุ - ปี บุคลิกภาพดี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ทำงาน จันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ .เวลาทำงาน .-. น..พูดจาไพเราะ การสื่อสารดี มีทักษะโน้มน้าวใจ.มีประสบการณ์ Call center / Telesale จะพิจารณาพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สนใจงาน พี่อ้อย - เวลาทำการ .-.น.กรอกลิ้ง สมัครงานออนไลน์ https//goo.gl/forms/vdhElrRghFrzhusทักไอดีไลน์ ค่ะ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม AdeccoThailandโทรสอบถาม นัดสัม...


กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป >>