Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขาเซ็นทรัล บางนา1

...ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขาเซ็นทรัล บางนา หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขาเซ็นทรัล บางนา หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผุ้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขาเซ็นทรัล บางนา มกราคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืม...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา Whizdom 1011

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา Whizdom หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา Whizdom หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา Whizdom มกราคม ระดับเงินเดือน . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


กองบรรณาธิการ

...กองบรรณาธิการ หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กองบรรณาธิการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กองบรรณาธิการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ทำข้อมูลเอกสารการผลิต บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ประสานงานภายในภายนอก รวมถึงเอกสารทั้งหมดของแผนก หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง อายุ - ปี.ม. ,ม. ,ปวช ,ปวส. ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที.ใช้โปรแกรม MS.Word ,Excel ,PowerPoint ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น

...เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ รับผิดชอบการจัดโปรโมชั่นให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย /หญิง มากกว่า ปี.ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ,Internet ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK

...เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สั่งเติมสินค้าเข้าสาขา บริหารจัดการสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย งานเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้องกับงาน อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย /หญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย ..ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที.ใช้โปรแกรม MS.Word ,Excel ,PowerPoint ,Access พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้

...เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด / อื่นๆ Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ นับสต๊อกร้านค้า ,เก็บของคืน ,สถาบันต่างๆ ,จัดร้านออกขายงานบูธต่างๆ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดอื่นๆ .เพศชาย อายุ - ปี.ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย พอใช้.สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่.มีประสบการณ์ในการทำงาน - ปี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ธุรการประสานงานขาย-

...ธุรการประสานงานขาย- หางาน - บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ธุรการประสานงานขาย หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ธุรการประสานงานขาย มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป -ประสานงานขายกับ Sale หน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร- สนับสนุนงาน Sale พิมพ์ใบเสนอราคา หาข้อมูลลูกค้า- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .หญิง - ปี.วุฒิ ปวช.- ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.พิมพ์สัมผัส คล่องแคล่วในการใช้งาน Ms Office.มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.น้ำเสียงไพเราะ เจรจาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สมุทรปราการ -โบัสประจำปี-ปรับค่าจ้างประจำปี-รถรับส่งสาย ถ.บางนา-ตราด-ชุดยุนิฟอร์ม-งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬา-เงินกองทุนสะสม-ประกันสังคม+กองทุนทดแทน-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร งานศพญาติ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ...


สมุทรปราการ 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา 1

...เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา มกราคม ระดับเงินเดือน - .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบ...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาดMarketing Officer1

...เจ้าหน้าที่การตลาดMarketing Officer หางาน - บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer มกราคม ระดับเงินเดือน , .วางแผนงานดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท. ดูแลสื่อโฆษณา วางแผนงบประมาณการตลาด. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel SAP ได้ดี.มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี.มีใบขับขี่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง.มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร -หยุดพักร้อนประจำปีตามอายุงาน -วัน/ปี-เบี้ยขยัน รายเดือนๆ /ราย เดือน ,-โบนัสประจำปี-ชุดยูนิฟอร์ม-สังสรรค์ปีใหม่-ท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท-ทำงาน จ.-เสาร์ .-....


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


พนักงานจัดส่งสินค้าและติดตั้ง1

...พนักงานจัดส่งสินค้าและติดตั้ง หางาน - บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด พนักงานจัดส่งสินค้าติดตั้ง หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ / อื่นๆ Share บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด พนักงานจัดส่งสินค้าติดตั้ง มกราคม ระดับเงินเดือน .จัดส่งสินค้า ตามร้านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล.ติดตั้งาน ม่านตามหน้างานต่างๆ ที่ได้รับมอบ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ .วุฒิ ม. เทียบเท่า.มีประสบการ์ ด้านงานจัดส่ง สินค้าพิจารณา เป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .เบี้ยเลี้ยง.เบี้ยขยัน.โอที.ค่าติดตั้ง.ประกันสังคม.ประกันอุบัติเหตุ.โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม starboard starboarddesign.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด บริษัท สตาร์บอร์ด ดีไซน์ จำกัด ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ (BTS บางจาก)ทำงานจันทร์ - เสาร์ (. - . น....


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 475 หน้า หน้าถัดไป >>