Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครผู้หญิง งานอิเล็คทรอนิก เดลต้า -ไต้หวัน สอบ 24 พ.ค. 62 นี้

... พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่้ำ , เหรีนญไม่รวมโอที สอบ พ.ค. นี้ หญิง นายจ้าง DELTA(เดลต้า) สถานที่ เขต เถาหยวน กุยซาน ประเทศไต้หวันลักษณะงาน อิเลคโทรนิค โมเด็ม wifi เล้าเตอร์ต่างๆ สัญญาจ้าง ปี ต่อได้ ปี เงินเดือน , เหรียญ ไม่รวมโอทีโอที ชม.ขึ้นไป / เดือน งาน กะ มีค่ากะ อาหารที่พัก พักนอกโรงงาน หัก , /เดือนอาหาร มีให้มื้อทำงาน วันหยุดจัดสรรเอง วันหยุด วันเสาร์อาทิตย์ ทำเป็นโอทีสวัสดิการดี ไม่มีหักฝาก ทำงานครบ ปีมีโบนัสเงินเที่ยวตรุษจีนให้ *** ถ้าพูดภาษาจีนได้จะพิจรณาเป็นพิเศษ **เดินทางถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้กับบริษัทได้บางส่วน ธกศ.ทางบริษัทมีเอกสารให้ สนใจต้องลงทะเบียนทำใบสมัครก่อนเข้าสอบจริง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .ผู้หญิงอายุ - ปี สูง ซม. ขึ้นไป .การศึกษา ม. , ม. .พูดภาษาจีนได้จะพิจรณาเป็นพิเศษ.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ สวัสดิการอิ่นๆตามกฎหมายแรงไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 21 พฤษภาคม 2562


รับสมัครพนักงานชาย ช่างกลึง CNC ในโรงงาน ประเทศโรมาเนีย

... รับสมัครพนักงานชาย ช่างกลึง CNC ในโรงงาน ประเทศโรมาเนีย พฤษภาคม ชาย ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , US ไม่รวมโอที รับสมัครช่างกลึง CNC ในโรงงาน ประเทศ โรมาเนีย - ที่ทำงาน ประเทศโรมาเนีย -เงินเดือน ขั้นต่ำ , us ไม่รวมโอที -ทำงานวันละ ชม. หลังจากนั้นเป็นโอที -ทำงานอาทิตย์ละ วัน -มีที่พักให้ อาหาร ภาษี ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฟรี - สัญญาจ้าง ปี ต่อได้อีก ปี -อยู่ครบ ปี ได้รับสัญชาติโรมาเนีย ตามกฎหมาย - เดินทา่งถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสายผ่านกรมแรงงาน * การเดินทาง มีค่าใช้จ่าย สามารถทำเรื่องกู้เงินกับ ธนาคาร ธกส ได้ ทางบริษัท มีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .รับผู้ชายอายุ - ปี (เฉพาะงานนี้).สูง ซม.ขึ้นไป.วุฒิ ป. ขึ้นไป .มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.มีประสบการณ์ กลึง CNC ต่างประเทศ สวัสดิการอิ่นๆตามกฎหมายแรงงานโรมาเนีย กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 17 พฤษภาคม 2562


รับสมัครงาน ล่าม - ผู้ชาย ทำงานประเทศไต้หวัน

...[]).push({}); บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด รับสมัครงาน ล่าม - ผู้ชาย ทำงานประเทศไต้หวัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรีนญไม่รวมโอที บริษัท CONGREAT เป็นบริษัท จัดหางานที่ประเทศไต้หวัน รับสมัครล่ามผู้ชาย ที่ทำงาน ประเทศไต้หวัน เงินเดือน ขั้นต่้ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที ต้องการคนงานที่ขับรถได้ ใช้คอมพิวเตอร์เป็น พูด เขียน ภาษาจีนได้ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์อาทิตย์ ทำเป็นโอที เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถทำเรื่องกู้ กับริษัท ได้ กู้กับ ธกส ได้ ทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .ชาย อายุระหว่าง - ปี .สูง ซม.ขึ้นไป.วุฒิ ม ขึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.พูด เขียน จีนได้ ต่างประเทศ สวัสดิการอิ่นๆตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 17 พฤษภาคม 2562


รับสมัครพนักงานชาย งานเกษตร ฟาร์มผัก ฟาร์มวัว ประเทศโรมาเนีย

... พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รวมโอที - US รับสมัครงานเกษตร ฟาร์มผัก ฟาร์มวัว ประเทศโรมาเนีย เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ขั้นตอนผ่านกรมแรงงาน ที่ทำงาน ประเทศโรมาเนีย งาน งานเกษตรทั่วไปปลูกพืชผักผลไม้ ทั้งในที่ร่ม-กลางแจ้งฟาร์มเลี้ยงวัว เงินเดือนรวมโอที - US วันหยุดสามารถหารายได้เสริมได้ สัญญาจ้าง ปีต่อสัญญาได้อีก ปี ทำงานครบ ปีได้รับสัญชาติโรมาเนีย (เข้าออกประเทศได้พาครอบครัวไปได้) ทำงานวันละ ชั่วโมงอาทิตย์ละ วัน ภาษี - อาหาร - ที่พัก- ค่าน้ำ -ค่าไฟ ฟรีนายจ้างออกให้** มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถทำเรื่องกู้กับธกส. ได้ทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ (ต้องเป็นสมาชิก ธกส.) หมวดงาน เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่คนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ผู้ชายอายุ - ปี .ไม่จำกัดความสูง .ไม่จำกัดวุฒิ.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.มีประสบการณ์ทำงานเกษตรจะพิจรณาเป็นพิเศษ ต่างประเทศ สวัสดิการอิ่น ตามกฎหมายกรมแรงงานโรมาเนีย กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามข้อมูล กุ้ง line gungtoptier - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 17 พฤษภาคม 2562


โรงงาน GMORS ผลิตยางโอริง เขตจั่งฮั่ว ประเทศไต้หวัน รับพนักงานชายด่วน

...บพนักงานชายด่วน พฤษภาคม ชาย ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที โรงงาน Gmors (จีเม่า) เขตจั่งฮัว ประเทศไต้หวัน -รับสมัครพนักงานชาย -เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที -โอที วันละ ชม. เสาร์ -อาทิตย์ทำเป็นโอที-โรงงานขนาดใหญ่ มีคนไทย คนมีสาขาที่ไทย-พักในโรงงาน หักที่พัก อาหาร , ตามกฎหมาย-มีเบี้ยขยันให้ทุกเดือน ตรุษจีนมีโบนัสให้-มีประกันสังคม ประกันสุขถาพ สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายไต้หวันกำหนด**. เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน*** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทมีสินเชื่อกู้ได้ ครึ่ง ของค่างาน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์บุคคลค้ำประกัน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ชายไทย อายุ - ปี.สูง ซม. ขึ้นไป.น้ำหนักสมส่วน .สุขภาพร่างกายแข็งแรง .มีความตั้งใจทำงานเก็บเงินจริงๆ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา ต่างประเทศ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 02 พฤษภาคม 2562


โรงงานยางรถยนต์ เขตซินจู๋ รับสมัครพนักงานชาย สอบ 24-25 เมย.62 นี้

... โรงงานยางรถยนต์ เขตซินจู๋ รับสมัครพนักงานชาย สอบ - เมย. นี้ เมษายน ชาย ระดับเงินเดือน ขั้นต่้ำ , เหรีนญไม่รวมโอที สอบ วันที่ - เมษา นี้ โรงงานผลิต ยางรถยนต์ เขตซินจู๋ ประเทศไต้หวัน งาน กะ โอที - ชม. / เดือน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์อาทิตย์ ถ้าทำเป็นโอที หักค่าที่พัก , / เดือน ให้อาหาร มื้อ ทำโอทีดึกได้อีก มื้อ หอพักอยู่ในโรงงาน นอนห้องแอร์ - คน/ห้อง ไม่มีหักฝาก เบิกใช้ได้ , / เดือน นอกนั้นนายจ้างโอนกลับบ้าน มีชุดฟอร์มให้ ชุด เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีคนงาน - คน เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน ** สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติม ลงทะเบียนยื่นเอกสารก่อนวันสอบ ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทให้กู้ได้บางส่วน สมาชิกธกส. สามารถกู้ได้ทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .ผู้ชายอายุ - ปี .สูง ซม.ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ .มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


รับสมัครหญิง - ชาย งานอิเล็คทรอนิก เดลต้า -ไต้หวัน สอบ 19 เมย. 62 นี้

... เมษายน ผู้หญิง ระดับเงินเดือน ขั้นต่้ำ , เหรีนญไม่รวมโอที สอบ เมย. นี้ หญิง ขาย คน นายจ้าง DELTA(เดลต้า) สถานที่ เขต เถาหยวน กุยซาน ประเทศไต้หวันลักษณะงาน อิเลคโทรนิค โมเด็ม wifi เล้าเตอร์ต่างๆ สัญญาจ้าง ปี ต่อได้ ปี เงินเดือน , เหรียญ ไม่รวมโอทีโอที ชม.ขึ้นไป / เดือน งาน กะ มีค่ากะ อาหารที่พัก พักนอกโรงงาน หัก , /เดือนอาหาร มีให้มื้อทำงาน วันหยุดจัดสรรเอง วันหยุด วันเสาร์อาทิตย์ ทำเป็นโอทีสวัสดิการดี ทำงานครบ ปีมีโบนัสเงินเที่ยวตรุษจีนให้ **เดินทางถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้กับบริษัทได้บางส่วน ธกศ.ทางบริษัทมีเอกสารให้ สนใจต้องลงทะเบียนทำใบสมัครก่อนเข้าสอบจริง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .ผู้หญิงอายุ - ปี สูง ซม. ขึ้นไป .ชาย อายุ - ปี สูง ซม. ขึ้นไป .การศึกษา ม. , ม. .มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ ตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 03 เมษายน 2562


รับสมัครหญิง - ชาย งานอิเล็คทรอนิก เดลต้า -ไต้หวัน สอบ 28 กพ. 62 นี้ ด่วน

...งานอิเล็คทรอนิก เดลต้า -ไต้หวัน สอบ กพ. นี้ ด่วน กุมภาพันธ์ หญิง คน ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญำไต้หวัน นายจ้าง DELTA(เดลต้า) โรงใหม่สถานที่ เขต เถาหยวน กุยซาน ประเทศไต้หวันลักษณะงาน อิเลคโทรนิค โมเด็ม wifi เล้าเตอร์ต่างๆ สัญญาจ้าง ปี ต่อได้ ปี เงินเดือน , เหรียญ ไม่รวมโอทีโอที ชม.ขึ้นไป / เดือน งาน กะ อาหารที่พัก พักในโรงงาน หัก , /เดือนอาหาร มีให้มื้อทำงาน วันหยุดจัดสรรเอง วันหยุด วันเสาร์อาทิตย์ ทำเป็นโอทีสวัสดิการดี ไม่มีหักฝาก ทำงานครบ ปีมีโบนัสเงินเที่ยวตรุษจีนให้ **เดินทางถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้กับบริษัทได้บางส่วน ธกศ.ทางบริษัทมีเอกสารให้ สนใจต้องลงทะเบียนทำใบสมัครก่อนเข้าสอบจริง หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ผู้หญิงอายุ - ปี สูง ซม. ขึ้นไป .ชาย อายุ - ปี สูง ซม. ขึ้นไป .การศึกษา ม. , ม. .มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2562


แจ้งสอบงานมาเลเซีย รับช่างเชื่อม 6GRStructures Fitter เริ่มวันที่ 23 ม.ค.นี้

...ctures Fitter เริ่มวันที่ ม.ค.นี้ มกราคม รวม คน ระดับเงินเดือน - ริงกิต/ชม. บริษัทจัดหางานท็อปเทีย. แจ้งสอบงาน เริ่ม ม.ค. นี้ ทำงานที่ เมืองรูมุด ประเทศมาเลเซีย -Supervisor ช่างเชื่อม. ตกลงค่าแรงกับนายจ้าง -Supervisor Structures Fitter ตกลงค่าแรงกับนายจ้าง -โฟร์แมนช่างเชื่อม. ริงกิต/ชม. -โฟร์แมน Structures Fitter. ริงกิต/ชม. - ช่างเชื่อม GR ริงกิต/ชม. -Structures Fitter ริงกิต/ชม. ทำงานวันละ ชม./วัน ชม./เดือน โอทีบังคับ ชม.ขึ้นไป รับสมัครชายอายุไม่เกิน ปี ที่พักฟรี ภาษีทั้งปี นายจ้างออกให้ อาหาร คนงานจัดหาเอง มีห้องครัวให้ สัญญาจ้าง ปี ต่อสัญญาได้จนจบโครงการ เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกระทรวงแรงงาน หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปาคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ชายอายุ ไม่เกิน ปี .ต้องมีีประสบการณ์ทำงานเชื่อมมาก่อน .มีใบผ่านงาน การ์ดเทส นำมาแสดงจะพิจรณาเป็นพิเศษ ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 13 มกราคม 2562


รับสมัครคนงานก่อสร้างถนน ทางด่วน เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน สอบวันที่ 8 มกราคม 62 นี้

...รับสมัครคนงานก่อสร้างถนน ทางด่วน เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน สอบวันที่ มกราคม นี้ หางาน - บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด รับสมัครคนงานก่อสร้างถนน ทางด่วน เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน สอบวันที่ มกราคม นี้ Share บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด รับสมัครคนงานก่อสร้างถนน ทางด่วน เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน สอบวันที่ มกราคม นี้ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรีนญ แจ้งสอบงาน มกราคม นี้ นายจ้าง จง ลู่ (โดยบริษัท ญี่ปุ่น) สถานที่ เขตเถาหยวน - ประเทศไต้หวัน ที่รับ รวม คน งาน ช่างไม้, ช่างปูน , ช่างเหล็ก กรรมกร , ช่างเชื่อม , กุ๊กสัญญาจ้าง ปี/ เงินเดือน ขั้นต่ำ , NTโอที - ชั่วโมงขึ้นไป /เดือน ค่าอาหาร/ที่พักหัก , เหรียญไต้หวันประกันสังคม,สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายไต้หวันกำหนด .ชาย อายุ ไม่เกิน ปี.ไม่จำกัดความสูง .ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบาง...


กรุงเทพมหานคร 26 ธันวาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 19 หน้า หน้าถัดไป >>