Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางรัก แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร

Business Development

...้จักแผนประกันบริการของบริษัท หนึงธุรกิจ อาจสนใจหลายโปรดักส์.ให้ข้อมูล แนะเป็นทีปรึกษางานด้านประกันภัย ความคุ้มครองกับลูกค้าธุรกิจ เพือให้ได้ความไว้วางใจกับลูกค้าในฐานะที ปรึกษา.ทําภารกิจ ตามจํานวนกิจกรรมของแต่ละทีม เพือให้ได้มาซึง เป้าหมายทีวางไว้ ซึงแบ่งไว้ให้แล้วในแต่ละวัน อาทิ หาผู้มุ่ง หวังใหม่จากอินเตอร์เน็ต โทรเสนอโปรดักส์ (Cold call) ทํานัด เข้าพบเพือพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ ต้องทํายอด ขายเท่าไหร่ต่อเดือน.ทํารายงานสรุป กิจกรรมทีทําในแต่ละวัน ตามแบบฟอร์มทีจัดเตรียมให้ แล้วส่งให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลไปทําสรุปต่อ.ติดตามสถานการณ์ความเคลือนไหวของคู่ค้า ผู้มุ่งหวัง ความสนใจในโปรดักส์ บริการของเรา รวมถึงต้อง ประเมิณ ลูกค้าว่าเค้าขายอะไร โปรดักส์ของเราเหมาะสมอย่างไร.บริการหลังการขาย คอยช่วยเหลือ แก้ปัญหา ประสานงานภายในภายนอกได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง เน้นถูกจุด ต้อง ติดตามผลว่าปัญหา ความต้องการของลูกค้าได้ถูกช่วยเหลือแล้ว.บริการตามลูกค้าในปีต่ออายุสมาชิก .ชายหญิง สัญชาติไทย อายุ - ปี จบปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา .มีประสบการณ์ - ปี ในด้านธุรกิจประกันภัย sales marketing in Motor, NON-Motor or Health Insurance Business .ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายของ โดยเฉพาะด้าน ประกันการเดินทาง, ประกันสุขภาพ เดียวกลุ่ม ประกันรถยน ต์ มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MSWord, Excel, Power Point) .สามารถสือสารเขียนภาษาอังกฤษได้ .มีทักษะ ไหวพริบ ด้านการขาย ต่อรองกับลูกค้าได้ .สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ .สามารถทํางานนอกสถานทีได้ .มีประสบการณ์ขายตรง FF MLM จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


Security Officer (ต้องการด่วน) ติดต่อคุณเพ้ง เบอร์ 081-296-66811

...ิษัท คอย เรสทัวรองท์ จำกัด Security Officer (ต้องการด่วน) คุณเพ้ง เบอร์ -- พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . To make regular rounds of assigned areas.. To observe any abnormal activities on the part of employees or guests.. To be alert non-guest or suspicious person wandering around hotel, report to supervisor or duty manager . To assist the duty manager in inspecting the rooms of doubtful clients and assisting with suspected guests who attempt to leave without paying.. To investigate any offense reported whilst on patrol and to ensure full details are made available to the police when necessary.. To look out for keys left in doors and to ensure their safekeeping.. To size and deal with items found on patrol.. To maintain a close watch for any fire or safety hazards.. To provide security where required.. To keep the security posts neat and tidy at all times.. Report when the loading/unloading bays and surrounding areas need to be clean or tidy to housekeeping department.. Performance any other duty requests by supervisor or security manager. .At least vocational diploma.At least year experience in security job.Educated in English communication*** ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต

...พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขายเซ็นทรัลสาขารังสิต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท แนะนำเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า, ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, จัดทำรายงานสรุปยอดขาย, จัดเรียงสินค้า .วุฒิ ม. ขึ้นไป. อายุ ปีขึ้นไป.ทำงาน วันต่อสัปดาห์.รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บ M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขาย Supersportsสนามบิน ดอนเมือง

... บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงานขาย Supersportsสนามบิน ดอนเมือง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท แนะนำเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า, ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, จัดทำรายงานสรุปยอดขาย, จัดเรียงสินค้า .วุฒิ ม. ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.ทำงาน วันต่อสัปดาห์.รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บ M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK. กิ๊บM --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการแผนกการตลาด โรบินสันอุดรธานี1

...ริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. ต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายรายได้ของสาขา องค์กรให้สูงมากขึ้น .จัดทำรายการสินค้าเงินผ่อน งานสินค้าแลกซื้อให้กับสาขาองค์กรตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด .ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นทันเวลา . เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ นโยบายงานส่งเสริมการขาย รวมทั้งศึกษา ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการขาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ .ปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง . ประสบการณ์ - ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งของระบบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร.มีทักษะในการสื่อสาร.มีทักษะคอมพิวเตอร์.มีทักษะในการประสานงาน กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cdgrecruitment cdgrecruitmentโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์

...นักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.ดาว M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลรามอินทรา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.ดาว M --E RecruitBKKNorthcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์

...พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายและห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ หางาน - บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ Share บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พนักงาน Part Time สนับสนุนการขายห่อของขวัญ เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท พนักงานสนับสนุนการขายอละพนักงานห่อของขวัญ- แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ห่อของขวัญ (มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเป็นกะ / ทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิ กรุงเทพมหานคร โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงK.กิ๊ก M --E RecruitBKKEastcentral.co.th www.facebook.com/cdgrecruitment Line ID cdgrecruitment Line CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time - สอบถาม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ชั้น เลขที่ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหาน...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงานหน้าร้าน (โทรศัพท์มือถือ)ประจำ แฟชั่นไอซ์แลนด์

... Share บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด พนักงานหน้าร้าน (มือถือ)ประจำ แฟชั่นไอซ์แลนด์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , พนักงานหน้าร้าน (มือถือ) ประจำ Power Buy เแฟชั่นไอซ์แลนด์-บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับมือถือเงินเดือน + com +OTสอบถามฝ่ายบุคคล อ้อมใจ Tel , Line .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒการศึกษา ปวช ม. ขึ้นไป .บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการโน้มน้าว.สามารถทำงานเวลาห้างได้ ต่อสัปดาห์ได้ หยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ .ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี คันนายาว กรุงเทพมหานคร ประกันสุขภาพประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลาตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tgfonefanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด/ อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


พนักงาน PC ประจำ Central บางนา

...่าร์เวิลด์ จำกัด พนักงาน PC ประจำ Central บางนา Share บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด พนักงาน PC ประจำ Central บางนา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , พนักงานหน้าร้าน (มือถือ) ประจำ Power Buy เซนทรัลเวิลด์-บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับมือถือเงินเดือน +Com +OTสอบถามฝ่ายบุคคล อ้อมใจ Tel , Line .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒการศึกษา ปวช ม. ขึ้นไป .บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีทักษะในการโน้มน้าว.มีทักษะด้านการสือสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส.มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสุขภาพประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tgfonefanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด/ อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 585 หน้า หน้าถัดไป >>