Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางเขน แขวงบางเขน กรุงเทพมหานคร

สมุห์บัญชี (Accountant)

...สมุห์บัญชี (Accountant) หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด สมุห์บัญชี (Accountant) หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด สมุห์บัญชี (Accountant) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


หัวหน้าช่าง ช่างแอร์ (Chief Engineer Air Conditioner)

...หัวหน้าช่าง ช่างแอร์ (Chief Engineer Air Conditioner) หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด หัวหน้าช่าง / ช่างแอร์ (Chief Engineer / Air Conditioner) หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด หัวหน้าช่าง / ช่างแอร์ (Chief Engineer / Air Conditioner) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานซ่อมงานบริการหลังการขาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .- บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล-

...พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล- หางาน - บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - การสรรหาพนักงาน- ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance- Trainning- พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี.ความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก.บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความขยัน , อดทน , ซื่อสัตย์.มีทักษะด้านการสื่อสารไหวพริบในการแก้ไขปัญหา บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.โบนัสประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันสังคม.สัมมนาประจำปี.งานปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานขาย (ชุมแพ)

...พนักงานขาย (ชุมแพ) หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด พนักงานขาย (ชุมแพ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด พนักงานขาย (ชุมแพ) มกราคม หลายอัดตรา ระดับเงินเดือน ขายอสังหาฯ, บ้านจัดสรร หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .ชาย/หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.ุวุฒิ ปวส. ขึ้นไป.สามารถทำงานได้ วันหยุด วัน.หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอนแก่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร , - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


ขอนแก่น 22 มกราคม 2562


หัวหน้าบัญชี (ด่วน)

...หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมดูแลบัญชีทั้งระบบ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย ปี .มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการระบบบัญชี-การเงินได้.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.สามารถใช้ MS Office Program บัญชี Express ได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน)

...หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลงานบุคคล ระเบียบบริษัท จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา การขาดลามาสายดูแลงานทรัพย์สินของบริษัทฯ นิติกรรมต่างๆ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง.มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย ปี.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สุขุมรอบคอบ รักความก้าวหน้า.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหา...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


แอดมิน -

...แอดมิน - หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง แอดมิน หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง แอดมิน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ประสานงานฝ่ายขาย- สรุปงานประจำเดือน หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา.มีความสามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft word Excell .วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป.ขอคนที่พร้อมเริ่มงาน.มีความรับผิดชอบต่องาน นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mrkittipestโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง เลขที่ ซอยประชาชื่นนนทบุรี ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี -- ...


นนทบุรี 15 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่เดินยา

...เจ้าหน้าที่เดินยา หางาน - โรงพยาบาลนนทเวช เจ้าหน้าที่เดินยา หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share โรงพยาบาลนนทเวช เจ้าหน้าที่เดินยา มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท รับนำส่งชุดยาของผู้ป่วยแต่ละห้องให้ครบถ้วน นำส่งไปที่ Ward คลินิกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาตรฐานภายในเวลาที่กำหนดตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลแก่พยาบาลพร้อมประสานงานในส่วนของ ขั้นตอนการจัดจ่ายยานำส่งยาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความถึงพอใจ สอดคล้อง ต่อนโยบายบรรลุเป้าหมายองค์กร หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .มัธยมศึกษาปีที่ .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nonthavejโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ หมู่ที่ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี -- ต่อ , ...


นนทบุรี 15 มกราคม 2562


Sale Executive

...Sale Executive หางาน - บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่าทำใบเสนอราคา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรี .บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ssidsystem ssidsystemโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด / หมู่บ้านรื่นฤดี ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2562


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ หางาน - พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) ช่างยนต์ หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) ช่างยนต์ มกราคม ระดับเงินเดือน - ถอดใส่ ถ่วงล้อยางรถได้ มีพื้นฐานการทำงานด้านช่างยนต์กรณีตั้งศูนย์ได้ ทำช่วงล่างได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งาน รักงานบริการ ตรงต่อเวลา.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา(กรณีมีประสบการณ์ทำงานปีขึ้นไป).ถอดใส่ ถ่วงล้อยางได้.มีพื้นฐานการทำงานด้านช่างยนต์.กรณีตั้งศูนย์ได้ ทำช่วงล่างได้ ขายยางได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ).กรณีอยู่ตจว. (ทางบริษัทหาห้องพักใกล้ที่ทำงานให้ได้) บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร มีค่าอาหารมีค่าเดินทางมีค่าล่วงเวลาOTมีเบี้ยขยันมีประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทนทำงานวัน (.-.) หยุดทุกวันอาทิตย์มีเสื้อ หมวกฟรีมีโบนัสกินเลี้ยงประจำปีเงินเบิกล่วงหน้า-เงินกู้ยืม(กรณีจุเป็นพนักงานประจำแล้ว)ทำงานวันหยุดได้แรงวันหยุดตามประเพณี จ่ายค่าแรงตามปกติ สมัคร Online ผ่า...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 375 หน้า หน้าถัดไป >>