Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแวก แขวงบางแวก กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-

...ผู้จัดการฝ่ายบุคคล- หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ- ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาองค์กร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบ...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล1

...เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, .จัดส่งสินค้า ตามที่สาขาเบิก.ประสานงานระหว่างหน้าร้าน ห้าง เพื่อให้สาขาทำงานได้.คีย์ยอดขาย ค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ของสาขา .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.หากใช้ระบบ Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์ม.ท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 กรกฎาคม 2561


แม่บ้าน ประจำสำนักงาน

...แม่บ้าน ประจำสำนักงาน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ดูแลทำความสะอาด ภายในสำนักงาน งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่แม่บ้าน .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานเป็นแม่บ้าน.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.โบนัสประจำปี.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ล่าม ภาษาจีน

...ล่าม ภาษาจีน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , เป็นล่าม แปลภาษา จีน อังกฤษ สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ .ชาย/หญิง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Retail Operation Manager1

...น อินเซนทีฟ ตามความเหมาะสม. จัดทำแผนงานของฝ่าย Operation กำกับดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด. คิดวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ของบริษัท. จัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น. กับหน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงาน.แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า อย่างรวดเร็ว หาสาเหตุแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีม ตามทิศทางที่บริษัทกำหนด .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย ปี.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดค่าน้ำมัน ค่าเดินทางประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม ได้ที่คุณ อู๊ด - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกบุคคล-

... บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการแผนกบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถจัดระบบ พัฒนาองค์กร ให้เป็นระบบสากลได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามได้ที่ - - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์

...ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, ซ่อมอุปกรณ์ แผงวงจรอิเลกทรอนิกส์ ,เครื่อง Play อุปกรณ์อื่นๆ *****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่****** .เพศ.ชาย.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเลกทรอนิกส์ ไฟฟ้า.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

...เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้หน้าร้าน, นำใบเบิกสินค้าใบเบิกวัตถุดิบต่างๆ มาคีย์ตัดในระบบ Express , เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำเดือน .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.ใช้ระบบ Express ได้ดี.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน .สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี .โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย5 ศาลายา)

...เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) หางาน - หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) Share หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับตอบคำถามลูกค้า ทำบัญชีสินค้าคิดเงินค่าแรง ให้บริการลูกค้าที่มารับสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน ตรวจเช็คเก็บเอกสารให้เรียบร้อย .การศึกษาไม่ต่ำกว่าม. ทำงานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ผ่านงานด้านเอกสารมาแล้ว ทำงานเร็ว .มีความอดทน ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานดี ปรับตัวง่าย เคยผ่านงานขนส่งมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นเลย.รับแรงกดดันในที่ทำงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหา.ต้องการทุ่มเทให้ใจกับงานเต็มที่.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า .ไม่หยุดงานบ่อย นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Geto-kongสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งอีเมลล์โดยตรงที่ gettiehotmail.com - สอบถาม หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ ศูนย์รวมขนส่ง ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแ...


นครปฐม 19 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขาย

...ผู้จัดการฝ่ายขาย หางาน - บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย Share บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทตามที่ตกลง วางแผนกลยุทธ์ุ กำหนดทิศทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท บริหารทีมขายบริหารการเก็บเงินจากลูกค้า บริหารลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ .ขาย / หญฺิง อายุ - ปี .มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ปี .มีภาวะความเป็นผู้นำ. มีการบริหารจัดการบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ซอยบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>