Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแวก แขวงบางแวก กรุงเทพมหานคร

Area Manager

...ท ซีดี ทรี จำกัด Area Manager ตุลาคม ระดับเงินเดือน รับผิดชอบทางด้านการสร้างยอดขาย (Drive Sales)ดูแลอบรมผู้จัดการร้านพนักงานขาย ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนดจัดหา สัมภาษณ์พนักงานขาย ( Recruitment)พัฒนาระบบการจัดการร้านนำพาพนักงานทุกคนไปสู่การทำงานอย่างมีความสุขถึงเป้ายอดขายร่วมกันมีประสบการณ์กับธุรกิจในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศ หญิง , ชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป.ประสบการณ์(ปี) - ปีขึ้นไป.มีทักษะในคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word / Excel / Powerpoint.มีความรู้เรื่องเครื่อง POS.มีทักษะในการสื่อสาร สร้างทีมงาน เทรนนิ่ง สร้างทีมขาย.มีภาวะผู้นำ รักการเปลี่ยนแปลง ชอบการแก้ปัญหา ทำงานกับคน.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ประกันสังคม ประกันชีวิตท่องเที่ยวต่างประเทศ ในประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-

...ผู้จัดการฝ่ายบุคคล- หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ- ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาองค์กร ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบ...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล1

...เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, .จัดส่งสินค้า ตามที่สาขาเบิก.ประสานงานระหว่างหน้าร้าน ห้าง เพื่อให้สาขาทำงานได้.คีย์ยอดขาย ค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ของสาขา .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.หากใช้ระบบ Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์ม.ท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 กรกฎาคม 2561


แม่บ้าน ประจำสำนักงาน

...แม่บ้าน ประจำสำนักงาน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด แม่บ้าน ประจำสำนักงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ดูแลทำความสะอาด ภายในสำนักงาน งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่แม่บ้าน .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานเป็นแม่บ้าน.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.โบนัสประจำปี.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ล่าม ภาษาจีน

...ล่าม ภาษาจีน หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ล่าม ภาษาจีน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , เป็นล่าม แปลภาษา จีน อังกฤษ สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ .ชาย/หญิง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณกุ้ง -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


Retail Operation Manager1

...น อินเซนทีฟ ตามความเหมาะสม. จัดทำแผนงานของฝ่าย Operation กำกับดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด. คิดวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ของบริษัท. จัดทำรายงาน ข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น. กับหน่วยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงาน.แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า อย่างรวดเร็ว หาสาเหตุแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีม ตามทิศทางที่บริษัทกำหนด .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท.มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหาร อย่างน้อย ปี.สามารถบริหาร ทำแผนการตลาดได้.สามารถทำแผนการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากรให้ปฏิบัติตามแผนได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดค่าน้ำมัน ค่าเดินทางประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณกุ้ง -- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม ได้ที่คุณ อู๊ด - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกบุคคล-

... บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ผู้จัดการแผนกบุคคล มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - ดูงานบริหารบุคคลสรรหา เงินเดือน ค่าตอบแทนผลประโยชน์แรงงานสัมพันธ์ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน- จัดทำคู่มือการออกแบบการทำงานของพนักงานการตั้งค่าขั้นตอนการบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายแรงงาน- จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น- สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารกิจกรรม .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรม Office ได้.มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถจัดระบบ พัฒนาองค์กร ให้เป็นระบบสากลได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการอื่น ตามกฏหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aud.cdtโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามได้ที่ - - - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์

...ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด ช่างซ่อมอิเลกทรอนิกส์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, ซ่อมอุปกรณ์ แผงวงจรอิเลกทรอนิกส์ ,เครื่อง Play อุปกรณ์อื่นๆ *****ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่****** .เพศ.ชาย.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเลกทรอนิกส์ ไฟฟ้า.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน.สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี.โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

...เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก หางาน - บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก Share บริษัท ซีดี ทรี จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้หน้าร้าน, นำใบเบิกสินค้าใบเบิกวัตถุดิบต่างๆ มาคีย์ตัดในระบบ Express , เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำเดือน .เพศ.ชาย หญิง.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป.ใช้ระบบ Express ได้ดี.มีความอดทด ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.เสื้อฟอร์มพนักงาน .สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี .โบนัส ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีดี ทรี จำกัด / ซอยบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย5 ศาลายา)

...เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) หางาน - หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) Share หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ เสมียนคอมพิวเตอร์ (ขนส่งสินค้าสาย ศาลายา) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับตอบคำถามลูกค้า ทำบัญชีสินค้าคิดเงินค่าแรง ให้บริการลูกค้าที่มารับสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน ตรวจเช็คเก็บเอกสารให้เรียบร้อย .การศึกษาไม่ต่ำกว่าม. ทำงานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ผ่านงานด้านเอกสารมาแล้ว ทำงานเร็ว .มีความอดทน ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานดี ปรับตัวง่าย เคยผ่านงานขนส่งมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นเลย.รับแรงกดดันในที่ทำงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหา.ต้องการทุ่มเทให้ใจกับงานเต็มที่.มีไหวพริบในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า .ไม่หยุดงานบ่อย นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Geto-kongสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งอีเมลล์โดยตรงที่ gettiehotmail.com - สอบถาม หจก.ขนส่งชัยนาทสหพิทักษ์ ศูนย์รวมขนส่ง ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแ...


นครปฐม 19 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>