Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบึงกุ่ม แขวงบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

System Engineer

...System Engineer หางาน - ภัทร โปรเกรส System Engineer หมวด System Admin/IT/Network / วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ Share ภัทร โปรเกรส System Engineer มกราคม ระดับเงินเดือน เก็บความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ แล้วออกแบบระบบ นำเสนอให้กับลูกค้า หมวดงาน System Admin/IT/Networkวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ .จบด้านสารสนเทศ .ออกแบบระบบ network, infrastructure ได้.มีประสบการณ์ด้าน configure storage, VMWare, Firewall, มาบ้าง.ชอบงานบริการ ยินดีรับสาย ตอบ email แม้นอกเวลางาน.นำเสนอ อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจระบบได้.ขยัน update ความรู้ ทดลอง configure บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัทมั่นคง เติบโตต่อเนื่อง สวัสดีการดี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bhataraprogressโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ภัทร โปรเกรส , ถนนรามคำแหง ซอย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


Sales Engineer

...Sales Engineer หางาน - ภัทร โปรเกรส Sales Engineer หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / วิศวกรขาย/Sale Engineer Share ภัทร โปรเกรส Sales Engineer มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถหาลูกค้า นำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ความสามารถของเทคโนโลยี ติดตามงานปิดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดวิศวกรขาย/Sale Engineer .มีความรู้ด้าน network, server, storage.มีความเข้าใจเรื่อง VM, HPI.มีความสามารถในการนำเสนอ ติดตามงาน ปิดการขาย.ชอบการเรียนรู้ ชอบการนำเอาความรู้ไปใช้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัทมั่นคงดีมาก มีชื่อเสียงดีมาก มี solutions มากมายให้ได้นำเสนอ ทำให้หาลูกค้าง่ายขึ้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bhataraprogressโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ภัทร โปรเกรส , ถนนรามคำแหง ซอย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หางาน - ภัทร โปรเกรส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share ภัทร โปรเกรส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตรวจสอบเอกสาร รับผิดชอบ AR, รับผิดชอบ AP หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีความรู้ทางด้านบัญชีอย่างดี .ละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสาร .เคยใช้ application ACCPAC, NAV, AX, Express.ประสานงานกับทุกฝ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายซื้อ ฝ่ายบริการ.ต้องการก้าวหน้าสู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน.ต้องการก้าวหน้าสู่นักบัญชีบริหาร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัทมั่นคง สวัสดิการดี มีระบบงานดี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bhataraprogressโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ภัทร โปรเกรส , ถนนรามคำแหง ซอย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี1

...ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หางาน - ภัทร โปรเกรส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share ภัทร โปรเกรส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน . ตรวจสอบเอกสารด้านการขาย การเงิน การบัญชี . ปิดงบบัญชีประจำเดือน. ประสานงานกับทุกฝ่าย. ควบคุมดูแลการรับ จ่าย เงิน หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีความรู้ทางด้านบัญชีอย่างดี ปิดงบได้ด้วยตนเอง.ละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสาร เซ็นเอกสาร.เคยใช้ application ACCPAC, NAV, AX, Express.ประสานงานกับทุกฝ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายซื้อ ฝ่ายบริการ .มีความรู้ทางด้านภาษี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัทมั่นคง มีสวัสดิการดี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bhataraprogressโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ภัทร โปรเกรส , ถนนรามคำแหง ซอย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ด่วน Sale

...ด่วน Sale หางาน - บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด่วน Sale หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด่วน Sale มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ ติดตามลูกค้า , ทำใบเสนอราคา, วิเคราะห์ผล,สรุปการประชุม,วางแผนการตลาด,กำหนดกลยุทธ์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ประสบการณ์ ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.จบปริญญาตรีเท่านั้น.สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่.สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้อย่างดี.สามารถวางแผนงานควบคุมงานได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน .หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ วัน ลาพักร้อนสูงสุดปีละ วัน.ประกันสังคม ตามกฎหมาย.โบนัสตามผลประกอบการ.งานเลี้ยงประจำปี.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในต่างประเทศ.เงินช่วยการศึกษาบุตร.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช,กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล. สวัสดิการห้องพักพนักงาน สำหรับพนักงานประจำ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer)

... / Share บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ งานด้านปริมาณคิดงานก่อสร้าง หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .ประสบการณ์ ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา.สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad,Ms Office ได้อย่างดี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน .หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ วันลาพักร้อนสูงสุดปีละ วัน.ประกันสังคม ตามกฎหมาย.โบนัสตามผลประกอบการ.งานเลี้ยงประจำปี.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในต่างประเทศ.เงินช่วยการศึกษาบุตร.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช,กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล. สวัสดิการห้องพักพนักงาน สำหรับพนักงานประจำ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม muaiwaiw nextplus.engineeringโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขต...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานขับรถส่งสินค้า

...พนักงานขับรถส่งสินค้า หางาน - บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า มกราคม ระดับเงินเดือน ,++ ขับรถส่งสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า , เก็บเช็ค , วางบิล หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ขยัน อดทน.พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ.ซื่อสัตย์.ไม่เกี่ยงงาน.ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่งผิดกฏหมายทุกประเภท บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม.ประกันอุบัติเหตุ AIA.โบนัส.เบี้ยเลี้ยงพิเศษ.ท่องเที่ยวประจำปี.แบบฟอร์ม.ตรวจสุขภาพประจำปี.เงินช่่วยเหลือกรณีต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด / หมู่ หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัสสุขาภิบาล 1 (มือ 2)

... บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัสสุขาภิบาล (มือ ) มกราคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , + + รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น(รายตัว+รายเป้า)ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย- ประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวตัวเล็ก เช่น หม้อหุงข้าว,กระติกน้ำร้อน,เตารีด,เครื่องปั่น,พัดลม,- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี บางกะปิ, ...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


Telesale

...Telesale หางาน - บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) Telesale หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) Telesale มกราคม ระดับเงินเดือน - แนะนำผลิตภัณฑ์ทาง ประจำสำนักงานโทรเยี่ยมเยียน บริการหลังการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .เพศหญิง/ชาย.อายุ -.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป.มีไหวพริบในการตอบคำถาม.น้ำเสียงน่าฟัง.ชอบฝึกฝน เรียนรู้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน + คอมมิชชั่นประกันสุขภาพ/ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ / ] - สอบถาม บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) / บิซแกลเลอเรีย แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ / โทรส...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) -

...Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) - หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำเอกสาร ใบวางบิล/รับเช็ค- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี สาขา การเงิน-การธนาคาร/บัญชี/การจัดการ/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี สามารถทำ Report ได้.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น.หากมีประสบการณ์ด้านการเงินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ค่า Commission สุงสุด %.เงินรางวัลประจำเดือน % ของยอดขาย.เงินรางวัลประจำไตรมาส มากกว่า % ของยอดขายรวม.เงินรางวัลพิเศษ ในแต่ละ Model ที่กำหนด.มี Incentive...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 279 หน้า หน้าถัดไป >>