Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าพนักงานล้างจาน (Chief Steward)

... หัวหน้าพนักงานล้างจาน (Chief Steward) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ***** มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทํางานของพนักงานสจ๊วต ตรวจสอบความสะอาดสภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจนับจํานวนของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์.สามารถสอนงานวางแผนงานได้ดี.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดี .มีความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติงาน .มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นมีความรับผิดชอบสูง.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.รักการทำงานเป็นทีมสามารถประสานงานได้ดี .อื่นๆ กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช. อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมนูโวซิตี้ ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 ตุลาคม 2561


Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)1

... Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ****** .รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้านให้ดำเนิน.ไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ หน้าที่.ตรวจเช็คความเรียบร้อยห้องพัก .ช่วยงานเอกสาร การประสานงานกับแผนกต่างๆ .ฝึกอบรมพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามนโยบายกำหนด.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ผู้จัดการแผนก .มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านโรงแรม.มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถบริหารจัดการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้บริษัทฯสำหรับพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างๆที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโรงแรมนูโวซิตี ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


พนักงานซักรีด (Laundry Officer) (ด่วนมาก)

...y Officer) (ด่วนมาก) Share บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด พนักงานซักรีด (Laundry Officer) (ด่วนมาก) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ****** ซักผ้า / รีดผ้าต่างๆของโรงแรม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเข้ากะได้.ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน .มีความรับผิดชอบรักงานบริการ.ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้บริษัทฯสำหรับพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างๆที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)] - สอบถาม บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด ถนนสามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


Assistant IT Manager1

...stant IT Manager Share บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด Assistant IT Manager กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน *** .กำหนดนโยบาย แผน จัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัท อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.การวางแผนจัดการการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศ. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย .การศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสายงาน IT.มีทักษะการแก้ปัญหาทักษะการตัดสินใจ.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้.ความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมนูโวซิตี้ ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2561


Chief Steward

...รู้วิธีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในบริเวณครัว .มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีต่างๆ เบื้องต้น ที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณอุปกรณ์ต่างๆ ในครัว.สามารถควบคุมดูแล สต๊อก การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในครัว.สามารถดูแล ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี .มีประสบการณ์.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.ความอดทน อดกลั้นในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , คุณไลลา, คุณเกวลิน,คุณศรัณยา (ฝ่ายบุคคล)] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมนูโวซิตี้ ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2561


Sale Coodinator

... Sale Coodinator หางาน - บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด - Sale Coodinator บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด Sale Coodinator สิงหาคม ระดับเงินเดือน .เพศ หญิง/ชาย.วุฒิ ปริญญาตรี .สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี. มีใจรักงานทางด้านบริการ.อดทน/รับสภาพความกดดัน กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมนูโวซิตี้ ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวงบ้านพานถมเขตพระนคร กรุงเทพฯ - สอบถาม บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


Captain Restaurant Supervisor

... บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด Captain Restaurant Supervisor สิงหาคม ระดับเงินเดือน *** งานที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆในส่วนงานบริการลูกค้า ด้านอาหารเครื่องดื่ม .อายุ ปีขึ้นไป ถึง ปี.มีประสบการณ์ - ปี.มีใจรักในงานบริการ .มั่นใจในตนเอง.สามารถ สอนงาน พนักงานในแผนกได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมนูโวซิตี้ ( Nouvo City Hotel )เลขที่ ซ.สามเสน ถ.สามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี ด่วน-

...- บริษัท นันดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานสาขา ) - พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท นันดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานสาขา ) พนักงานบัญชี ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วนในการทำบัญชี เอกสารทางการเงิน - จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด., , , ภพ. ฯลฯ- ปิดงบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ,ยื่นภาษี,กับสรรพากร- ติดตามวางบิล-รับเช็ค .อายุไม่เกิน ปี.มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน.ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, Word ได้ดี หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความรู้เรื่องภาษีไทย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร . Service Charge. ประกันสังคม. อาหาร มื้อ . เงินช่วยเหลือฌาปนกิจุ. เบี้ยขยัน. OT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโรงแรมนันดา เฮอริเทจ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 สิงหาคม 2559


Restaurant Manager

... บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด Restaurant Manager มิถุนายน ระดับเงินเดือน ****** แลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง วาง/กำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลาการทำงานของพนักงานฝึกสอนงานแก่พนักงาน รับจองโต๊ะ ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าไปที่โต๊ะ เมื่อถูกต่อว่าผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ .บุคลิกดี การแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ .มีความกระตือรือร้น.มีความขยันอดทน.สามารถฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้.ประสบการณ์ทำงานสายห้องอาหาร/โรมแรม ทั้งในต่างประเทศ มากกว่า ปีขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง.ประสบการณ์ทำงานใน Asst Restaurant Manager Restaurant Manage กรุงเทพมหานคร . ชุดนูยิฟอร์ม. ประกันสังคม. อาหารพนักงาน. วันหยุดประจำปี. งานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน. เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน. เงินกู้ยืมพนักงาน. สิทธิทางกฎหมายต่างที่พนักงานควรจะได้. เซอร์วิสชาร์ช สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณไลลา, คุณเกวลิน (ฝ่ายบุคคล)]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด ถนนสามเสน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2559


FB Supervisor

...FB Supervisor หางาน - บริษัท นันดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานสาขา ) - F&B Supervisor บริษัท นันดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานสาขา ) F&B Supervisor มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ช่วยดูแลงานในฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม ทั้งด้านห้องอาหารงานจัดเลี้ยง . เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า ปี.เข้าใจระบบงานฝ่ายอาหารเครื่องดื่มดี.มีความเป็นผู้นำปกครองลูกน้องได้.มีความรู้ด้านอาหารเครื่องดื่มหลากหลาย.สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติโดยภาษาอังกฤษได้ดี.บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร . Service Charge. ประกันสังคม. อาหาร มื้อ. ชุดฟอร์มพนักงาน. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจุ. เบี้ยขยัน. OT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงhr.nandaheritagegmail.comโรงแรมนันดา เฮอริเทจ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ - สอบถาม บริษัท นันดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานสาขา ) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ก...


กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป >>