Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โฮมโปร - เพลินจิต รับพนักงานขายสุขภัณฑ์ (PC) KOHLER KARAT สนใจติดต่อพี่แพร 0922572135-

...โฮมโปร - เพลินจิต รับพนักงานขายสุขภัณฑ์ (PC) KOHLER KARAT สนใจติดต่อพี่แพร - หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. โฮมโปร - เพลินจิต รับพนักงานขายสุขภัณฑ์ (PC) KOHLER & KARAT สนใจพี่แพร หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. โฮมโปร - เพลินจิต รับพนักงานขายสุขภัณฑ์ (PC) KOHLER & KARAT สนใจพี่แพร มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน , - , - เเนะนำสินค้ายี่ห้อ "โคเลอร์กะรัต" ให้แก่ลูกค้า- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด- ดูเเลสต๊อคสินค้าที่ตนเองได้รับผิดชอบ- ทำงาน วันต่อสัปดาห์ (หยุดไม่ตรงกับ ศ.ส.อา.) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง.อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาเทียบเท่าม. ขึ้นไป.ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า / ระเบิดหู. ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร*** ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ฐานเงินเดือน , บาท/เดือน (ตามฐานเงินเดือนขั่นต่ำ )- คอมมิชชั่นรายชิ้นเเละรายเป้า - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


Supervisor Yoshinoya สาขามาบุญครอง1

...Supervisor Yoshinoya สาขามาบุญครอง หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor Yoshinoya สาขามาบุญครอง หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor Yoshinoya สาขามาบุญครอง มกราคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา สยามสแควร์วัน1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา สยามสแควร์วัน หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา สยามสแควร์วัน หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Yoshinoya สาขา สยามสแควร์วัน มกราคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขาจามจุรีสแควร์1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขาจามจุรีสแควร์ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขาจามจุรีสแควร์ หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขาจามจุรีสแควร์ มกราคม ระดับเงินเดือน , . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลเวิล์ด1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลเวิล์ด หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลเวิล์ด หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Yoshinoya สาขา เซ็นทรัลเวิล์ด มกราคม ระดับเงินเดือน , . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ร้านอาหารอย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงา...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานขับรถผู้บริบริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริบริหาร- หางาน - บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริบริหาร หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริบริหาร มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้กับผู้บริหาร หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ - ปี.จบมัธยมศึกษา ชั้น ม.- ม..ไม่สูบบุหรี่.หากมีใบผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัคด้วยตัวเองได้ที่บริษัท นันทนา จำกัด/. ถ.วิทยุ แขวง.ลุมพินี เขต. ปทุมวันกทม. - สอบถาม บริษัท นันทนา จำกัด เลขที่ /- ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


Front Sale ประจำสาขาเอสพลานาดรัชดาและสยามสแควร์วัน ด่วน

...Front Sale ประจำสาขาเอสพลานาดรัชดาและสยามสแควร์วัน ด่วน หางาน - บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) Front Sale ประจำสาขาเอสพลานาดรัชดาสยามสแควร์วัน ด่วน หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) Front Sale ประจำสาขาเอสพลานาดรัชดาสยามสแควร์วัน ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน , -, แนะนำการบริการคุณลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านความงามเสนอโปรแกรมการรักษาของคลินิกแพคเกจความงามให้กับลูกค้าพร้อมปิดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป เทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา).บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทนต่อแรงกดดันได้.มีใจรักในงานบริการ.พูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**.หากมีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงาม, คลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการต่างๆ- ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- ค่าล่วงเวลา (OT)- ค่าประสบการณ์ / ค่า (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาขอ...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด พนักงานบัญชี หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามนโยบายบริษัท . จัดทำ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชี การรับจ่าย . จัดทำบันทึกบัญชีลูกหนี้ ติดตามเรียกเก็บชำระเงิน . ทำรายงานยอดขายประจำงวด. จัดทำรายงาน ภาษี ซื้อ-ขาย (ภพ), ภงด , ภงด , ภงด . บันทึกต้นทุน. กระทบยอดธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.เป็นผู้ที่มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ.เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เคยประพฤติผิดในกรณีฉ้อโกง ยักยอก.เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก.เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประกันสังคมลาพักร้อน วัน/ ปี (เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน)ประกันสุขภาพ (เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน) สมัคร Online ผ่า...


กรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ1

...เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ หางาน - บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ มกราคม ระดับเงินเดือน . เตรียมเอกสารประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น การจดเพิ่มสาขา ,การขอใช้เครื่องแคชเชียร์ เป็นต้น. ต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ของสาขา เช่นใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร,จำหน่ายสุรา เป็นต้น. จัดทำค่าเช่า ,ค่าบริการของแต่ละสาขา เพื่อให้บัญชีทำจ่าย. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์การค้า ,ผู้รับเหมา ,หน่วยงานราชการ เป็นต้น. รับเรื่องแจ้งซ่อมต่าง ๆ ของสาขา ประสานงานช่างเพื่อเข้าแก้ไข. ควบคุมจัดตารางการเข้าซ่อมงานต่าง ๆ เช่น การเข้ากำจัดแมลง ,การล้างแอร์ เป็นต้น. จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน . งานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ หญิง .ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี .ประสบการณ์ - ปี .มีทักษะในการประสานงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ .บุคลิกดี.หากมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารในศูนย์การค้ามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน ...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


Area Cashier (หัวหน้าแคชเชียร์)-

...Area Cashier (หัวหน้าแคชเชียร์)- หางาน - บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด Area Cashier (หัวหน้าแคชเชียร์) หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด Area Cashier (หัวหน้าแคชเชียร์) มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูตรวจสอบเงินสดย่อยของสาขาที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์ - ประเมินผลการทำงานของแคชเชียร์- จัดทำ Reports ต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศ หญิง.ม. - ปริญญาตรี .อายุ - ปี .ประสบการณ์ - ปี.มีความซื่อสัตย์.มีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบ.รักงานบริการ.ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี- เงินโบนัสประจำปี- เงินค่าบริการ (Service Charge)- Incentive- ทิป- เงินรางวัลพิเศษ- ค่าอาหาร- เงินค่าแนะนำพนักงาน- งานเลี้ยงพนักงานประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน- ประกันอุบัติเหตุ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดประเพณี- อื่นๆ ตามระเบียบบริษั...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 315 หน้า หน้าถัดไป >>