Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตราชเทวี แขวงราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์5.ธนาคารมีหลักสูตรฝึกอบรมก่อนเริ่มปฎิบัติงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 07 เมษายน 2563


Trainer (Telesales) ด่วน

...็นอย่างดี5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันเป็นอย่างดี6.มีทักษะความเป็นผู้นำมีทักษะในการนำเสนอการถ่ายทอดงานที่ดี7.หากมีประสบการณ์ด้านการอบรมขอรับฯ การเตรียมสอบใบอนุญาติฯ มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 07 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

...พนักงานขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 20-352.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีทักษะการด้านสื่อสาร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 07 เมษายน 2563


ประชาสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์5.ธนาคารมีหลักสูตรฝึกอบรมก่อนเริ่มปฎิบัติงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 07 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลลูกค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ18-40ปี2.วุฒิการศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย/ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีไหวพริบในการแก้ปัญหา4.มีทักษะการสื่อสารดี5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีสอนงานให้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 07 เมษายน 2563


แม่บ้าน มีที่พักและอาหารให้

... แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ประสบการณ์แม่บ้าน ทำความสะอาด2.มีประสบการณ์ดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาพิเศษ3.ทำกับข้าวได้จะพืจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 06 เมษายน 2563


ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ประจำพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย

...จริต มีความรับผิดชอบในการทำงาน6.มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ7.มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย8.มีความเป็นผู้นำ ในการทำงานเป็นทีม9.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

...ันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 20-352.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีทักษะการด้านสื่อสาร4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลลูกค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ18-40ปี2.วุฒิการศึกษา ม.ต้น/ม.ปลาย/ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีไหวพริบในการแก้ปัญหา4.มีทักษะการสื่อสารดี5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีสอนงานให้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2563


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

...ันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ 20-352.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า)3.มีทักษะการด้านสื่อสาร4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,...


กรุงเทพมหานคร 02 เมษายน 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>