Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สมุห์บัญชี-

...สมุห์บัญชี- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด สมุห์บัญชี Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด สมุห์บัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - บริหารงานได้ทั้งระบบ GL/AP/AR/Expenses/Asst./Stock/Cost สามารถตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี- ตรวจงานด้านภาษีทุกประเภท- จัดทำ/ตรวจสอบงงบการเงิน- ปิดงบการเงินตามรอบ / จัดส่งงบการเงินตามกำหนด- กำกับดูแลการทำงานเป็นทีม- บริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพหมดอายุ- สามารถนำตรวจสินค้าคงเหลือให้กับหน่วยงานราชการได้ .เพศหญิง ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี.มีความสามารถในการบริหารงานบัญชีทั้งระบบที่เป็นส่วนของ Trial Balance .ตรวจสอบงบการเงินได้ / ปิดงบการเงินได้.มีประสบการณ์ในการทำงบการเงินอย่างน้อย ปี/สามารถทำต้นทุนโรงงานได้.มีภาวะผู้นำ/สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถอยู่ทำงานในช่วงเย็นได้ เพื่อทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย.สามารถเดินทางไปโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา/สรรพกร/หน่วยงานราชการอื่นๆ ได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุ...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง)-

...เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง)- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง) Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดเตรียมเอกสารการนำเข้า / ส่งออก - ประสานงานฝ่าย / แผนก / ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- ตอบโต้ E-mail / กับลูกค้า .เพศหญิงเท่านั้น อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี).มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอ่านเขียนได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน .มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ ปี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- วันหยุด / วันลาพักร้อน / ลากิจ ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (เวชสำอางค์ อาหารเสริม) ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง-

...เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (เวชสำอางค์ อาหารเสริม) ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (เวชสำอางค์, อาหารเสริม) ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (เวชสำอางค์, อาหารเสริม) ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - สืบค้นข้อมูล คิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ- ให้ข้อมูล support ทีม Marketing ในด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Food Supplement + Skin Care- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.จบปริญญาตรีสาขาด้านวิทยาศาสตร์ / โภชนาการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มีพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี / Active ในการทำงาน ประสานงาน.สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือน...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า

...ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า กันยายน ระดับเงินเดือน - ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงงานผลิต .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหาน...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


Graphic Design (E- Commerce) ปฏิบัติงานเขตลาดกระบัง-

...Graphic Design (E- Commerce) ปฏิบัติงานเขตลาดกระบัง- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด Graphic Design (E- Commerce) ปฏิบัติงานเขตลาดกระบัง Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด Graphic Design (E- Commerce) ปฏิบัติงานเขตลาดกระบัง กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - Design Artwork ในสื่อ Website E- Commerce - ประสานงานทั้งในนอกบริษัท .เพศหญิง/เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อศิลปกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบชิ้นงานให้เข้ากับการตลาด E- Commerce อย่างน้อย ปี.มีความสามารถทักษะการใช้โปรแกรม Illustration/Photoshop/D Max..มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มี portfolio แสดงผลงานของตนเองเเนบประกอบ.ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- วันหยุด / วันลาพักร้อน / ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง)-

...เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง)- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง) Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน (ปฏิบัติงานที่ ลาดกระบัง) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร- รับเช็ค วางบิล จัดเตรียมเช็ค- บันทึกข้อมูลลงใน SAP- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการเงิน.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง ใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความละเอียดรอบคอบ.มีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.สามารถทำงานเป็นทีมได้พร้อมจะเรียนรู้งาน.มีประสบการณ์ด้านการเงินประมาณ - ปี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- วันหยุด / วันลาพักร้อน / ลากิจ สมัคร Online ผ่าน ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลคล ธุรการสรรหา (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง)-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลคล ธุรการสรรหา (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง)- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลคล / ธุรการสรรหา (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง) Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลคล / ธุรการสรรหา (ปฏิบัติงานเขต ลาดกระบัง) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย-จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน-สรรหาพนักงานขายสินค้าในแต่ละภาค (โทรสรรหาส่งต่อให้ซุปแต่ละภาค)-ทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี / จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านบุคคล(สรรหาว่าจ้าง) ปีขึ้นไป.มีทักษะในการ ประสานงาน.ยิ้มแย้ม แจ่มใส แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.สามารถรับแรงกดดันได้ดี.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- วันหยุด / วันลาพักร้อน / ลากิจ สมัคร Online ผ่าน Jobtha...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี (Officer) ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง-

...เจ้าหน้าที่บัญชี (Officer) ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง- หางาน - บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (Officer) ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง Share บริษัท เมดไลน์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (Officer) ปฏิบัติงาน เขตลาดกระบัง กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ปฏิบัติงานบัญชี GL- บันทึกค่าใช้จ่าย .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์ด้านบัญชี.สามารถใช้โปรแกรม Express, SAP.จบวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี ยินดีรับนึกศึกษาจบใหม่.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการงานศพ- สวัสดิการงานสมรส- สวัสดิการเยี่ยมไข้- ประกันอุบัติเหตุ (บางงาน)- ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางงาน)- เงินกู้ซื้อรถยนต์ (บางงาน)- สวัสดิการบ้านไฟไหม้- ปรับเงินเดือนประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- วันหยุด / วันลาพักร้อน / ลากิจ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม --,recruitmfu RecruitMFUโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- โทรเข้ามาสอบถ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ธุรการขาย

...ธุรการขาย หางาน - บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการขาย Share บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการขาย กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงาน ลูกค้า เสนอราคา รายงาน อื่นๆ ตามมอบหมาย .ชาย-หญิง.ปวส.-ป.ตรี.มีความรับผิดสอบสูง อดทน.ทัศนคติบวก.มีประสบการณ์ตามสายงาน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามกฏหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- - สอบถาม บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


ธุรการจัดซื้อ

...ธุรการจัดซื้อ หางาน - บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการจัดซื้อ Share บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด ธุรการจัดซื้อ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ชาย-หญิง.วุฒิ ปวส-ป.ตรี.รักใจบริการ.ทัศนคติบวก.มีความอดทน รับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ในสายงาน กรุงเทพมหานคร ตามกฏหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บี เอ็ม พี ริช จำกัด / ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร --, โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 99 หน้า หน้าถัดไป >>