Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Sale Analyst (ทำงานที่นิคมลาดกระบัง)-

...Sale Analyst (ทำงานที่นิคมลาดกระบัง)- หางาน - บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด Sale Analyst (ทำงานที่นิคมลาดกระบัง) Share บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด Sale Analyst (ทำงานที่นิคมลาดกระบัง) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, -สนับสนุนฝ่ายขายทีมงานฝ่ายขายเพื่อผลักดันยอดขายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลคำแนะนำแก่ทีมขายตามคำขอ-จัดทำรายงานการวิเคราะห์ยอดขายประจำเดือนรายไตรมาสรายปียอดขายเป้าหมายการขายการจูงใจด้านการขายให้กับฝ่ายบริหารการขายอาวุโส-สร้างรายงานเฉพาะกิจให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง-ให้การรายงานคำแนะนำที่กำหนดเองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจการริเริ่มที่ต่อเนื่อง-ประสานงานกับฝ่ายการเงินไอทีเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยวิธีอื่นในเวลาที่ตกลง .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปริญญาตรีปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS).ต้องมีประสบการณ์ ปีขึ้นไปในฐานะนักวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน.วิเคราะห์รายงานยอดขายที่มีความรู้ความสามารถในการขาย FMCG.มีทักษะในด้าน MS Office (มีความเชี่ยวชาญใน MS Excel).โปรแกรมฐานข้อมูล (MS Access, MS SQL Server) แอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง.ควรมีความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน Data Warehouse (เช่น Cognos, Tableau, SAP BW).มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลประสานงานที...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


Customer service ปฏิบัตงานที่นิคมลาดกระบัง-

...Customer service ปฏิบัตงานที่นิคมลาดกระบัง- หางาน - บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด Customer service ปฏิบัตงานที่นิคมลาดกระบัง Share บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด Customer service ปฏิบัตงานที่นิคมลาดกระบัง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, -รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า (ทั้งคนไทยต่างประเทศ)-สามารถให้คำปรึกษาลูกค้า โต้ตอบอีเมล์ แก้ไขปัญหาเบื่้องต้นได้-ทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (อย่างน้อยสามารถโต้ตอบ E-mail).สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม.มีทักษะในการสือสารที่ดี มีไหวพริบ ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว.รักงานบริการ มีService mind น้ำเสียงนุ่มนวล.สามารถตอบข้อมูลลูกค้านอกเวลางานได้.สามารถทำงานสัญญาจ้างได้.สามารถปฏิบัตงานที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลา .น.-. น. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์มีค่าทำงานล่วงเวลา ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD. , บาท/ค...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


พนักงานฝึกงาน

...พนักงานฝึกงาน หางาน - บริษัท โพลิกอน จำกัด พนักงานฝึกงาน Share บริษัท โพลิกอน จำกัด พนักงานฝึกงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ดูตามผลงาน ผู้ช่วยประสานงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ทำงานที่ลาดกระบัง .ชาย.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ).มีความตั้งใจในการทำงานจริง ไม่เกี่ยงงาน.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jerryโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โพลิกอน จำกัด / หมู่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด1

...ออยล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Share บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,+++ .ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท วางแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท.ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัททั้งหมด สามารถกระตุ้นยอดขายให้กับบริษัทได้.จัดทำแผนโปรโมชั่นสินค้า แผนส่งเสริมการขายอื่น ๆ .วิเคราะห์ตลาดสินค้าคู่แข่ง ในกลุ่มธุระกิจเดียวกัน.วิเคราะห์ตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีทั้งหมด.วางแผนขยายตลาดฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น.สามารถเข้ากับลูกค้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้.สามารถเดินทางไปดูแลลูกค้าต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบตลาด .เพศ ชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้สามารถทางด้านการขาย วิเคราะห์การตลาด.สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Power Point ได้.ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน .สามารถเดินทางไปดูแลลูกค้าต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมลูกค้า ตรวจสอบตลาด ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive 1

...รายงานการขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคกลาง )1

...ารขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคกลาง เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคกลาง 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคใต้ )1

...การขาย การเข้าเยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคใต้ เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคใต้ 03 กรกฎาคม 2561


Sales Exclusive ( ภาคอีสาน )1

...เยี่ยมลูกค้าในแต่ละวัน เก็บข้อมูลลูกค้า. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน ( Monthly report ) ได้แก่ความเคลื่อนไหวในตลาด เช่น คู่แข่ง , กลุ่มลูกค้า แผนการขาย. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การขาย เช่น การจัดส่งสินค้า การเสนอราคา การติดตามยอดค้างชำระลูกค้า จัดทำเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ ประวัติลูกค้า. หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี ไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ( หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Internet , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจในตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ .มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิ่งงาน.รู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดของตัวเองเป็นอย่างดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน , - , บาท ( ตามประสบการณ์ ความสามารถ )ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายเงินโบนัสพิเศษประกันสังคมค่าน้ำมันค่าเสื่อมรถค่าชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม suptaveepaisanoilโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรัพย์ทวีไพศาล ออยล์ จำกัด หมู่บ้านอาร์ เค โฮมพาร์ค เลขที่ / ถนนพัฒนาชนบท แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต...


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 03 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AVHE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AVHE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AV,HE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai( AV,HE) ประจำ ร้าน ป.ธนสินทรัพย์ ร่มเกล้า ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน /วัน เป็น Promoter ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวีเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-เงินเดือน -commission -Incentive รายตัวทุกตัว -ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ ..เพศ ชาย อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย- หางาน - บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Share บริษัทบี เอ็ม พี ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ประสานงานขาย ช่วยแนะนำการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเดิม-นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่-วางแผนการขายทำรายการเข้าพบลูกค้า-ทำงานประจำออฟฟิต** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ หยุดสัปดาห์ละ วัน นักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน . น.-.น. ** .เพศชาย/หญิง อายุปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน Machine .หากสามารถใช้ AutoCad Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามกำหนด.สามารถอ่านแบบสั่งผลิตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขับรถได้มีใบขับขี่ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ...


กรุงเทพมหานคร 22 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 95 หน้า หน้าถัดไป >>