Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว กรุงเทพมหานคร

Java Programmer Analyst

... JEE (JSP, Servlets) on JOBSS and Java framework or technologies (XML, Struts, Spring, Hibernate, JPA, Application Server).Experience in SQL server.Java Certification is preferred, but not required.Ability to operate effectively and provide leadership to peers in an organized and effective manner in an environment that has rapidly shifting demands and priorities. โบนัส , ประกันสังคม , กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ,วันปฎิบัติงาน( จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) รับสมัครผ่านทาง คุณหงษ์ฟ้า ปาคำ ซ.ฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


Software Tester

...ดทำ Test Case Test Script. . ทดสอบ Program ตาม Test Case Test Script. . จัดทำเอกสารการทดสอบระบบ . จัดทำคู่มือ กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) เพศ ชาย/หญิง โบนัส , ประกันสังคม , กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม, ประกันอุบัติเหตุ,วันปฎิบัติงาน( จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) รับสมัครผ่านทาง คุณหงษ์ฟ้า ปาคำ ซ.ฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2555


วิศวกรเครื่องกล

...ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล เขียนแบบ ออกแบบ แก้ไขแบบ เครื่องจักรกล ตามที่ได้รับมอบหมาย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี โปรแกรมอื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบมีความสามารถเขียนแบบ ออกแบบ อ่านแบบ ถอดแบบแก้ไขแบบเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมายได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษทำงานภายใต้แรงกดดันๆได้ดีมีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม วิธีการสมัคร- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click ...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


เจ้าหน้าที่การตลาด (Event)

...ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (Event) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า คู่แข่ง เพื่อหาช่องทางในการจัดกิจกรรม การวางแผนกิจกรรมการตลาด แสวงหาโอกาสทางการตลาด รวมทั้งร่วมประสานงานในการจัดกิจกรรม กับแผนกกิจกรรมการตลาด เพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานดูแลรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขอความอนุเคราะห์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถขับรถยนต์ได้มีทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสามารถใช้โปรแกรมพิวเตอร์สำนักงานนำเสนองานได้เป็นอย่างดียืดหยุ่นในเวลาทำงาน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีสามารถเดินทางออกต่างได้มีประสบการณ์การทำงาน Event ทำกิจกรรมระหว่างศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใ...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ -- ให้ข้อมูลประสานงาน กับลูกค้า ทั้งทาง - ประสานงานติดตามงานภายในบริษัท- จัดการเอกสารภายในของบริษัท- ดูแลความเรียบร้อยในบริษัท- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขามีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word,excel ระดับดี พิมพ์คล่องถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดีมีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม วิธีการสมัคร- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click ...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


Safety Officer

...ตำแหน่ง : Safety Officer . ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา นโยบายของบริษัท. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย. จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมด้านความปลอดภัย. ตรวจสอบการปฎิบัติของสถานประกอบการพนักงานให้เป็นไปไปตามแผนงานโครงการมาตรการความปลอดภัย. แนะนำ ฝึกสอนอบรมพัฒนาบุคคลากรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการสถิติเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน. ดูแลจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล. ประสานงานกับหน่วยงานราชการภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม.รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนแก่ผู้บังคับบัญชา.เรียนรู้เข้าใจในมาตรฐานคุณภาพ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานตามระบบ ISOTS นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพศชาย หญิง...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


Market QA (Administrative Staff)

...ตำแหน่ง : Market QA (Administrative Staff) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบกลไกที่ใช้ในการเกษตรกรรม อาทิ เช่น รถไถ Yanmar ให้การสนับสนุนบริการหลังการขาย บริการลูกค้า ส่วนลดทางการขาย คุณสมบติพื้นฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คอมพิวเตอร์ MS Office Excel Power Point สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างประสบการณ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขามีความรู้ทางด้านระบบกลไกทางเกษตรกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษได้ดีสามารถใช้ระบบ MS Office Excel Power Point ได้ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณา ...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


Designers

...ตำแหน่ง : Designers ออกแบบกระเป๋า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือนตามตกลงชาย - หญิง ไม่จำกัดอายุสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ ทางด้านการออกแบบกระเป๋ามีแนวคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วิธีการสมัคร- สมัครทาง E-mail - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กันยายน 2555


Graphic Designer ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

...ตำแหน่ง : Graphic Designer ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - ออกแบบปรับปรุงงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์- พัฒนารูปแบบบรรจุำภัณฑ์- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบได้- มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อสิ่งพิมพ์- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามที่ตกลงเพศชาย หญิงอายุ ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาศิลปกรรม,การออกแบบ สาขาที่เกี่ยวข้องมีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีประสบการณ์ด้านงาน - ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร มาสมัครด้วยตนเอง ส่งอีเมล์ตามด้านล่างฝ่ายบุคคลบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)- ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่บุคคล ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

...ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - สรรหาพนักงาน ดูแลการเิข้าออกของพนักงาน- ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ อบรมพนักงานประจำปีของบริษัท- ดูแลแม่บ้าน รปภ.- ดูแลตู้ล็อคเกอร์ ชุดพนักงาน- ดูแลการจัดรถส่วนกลาง- จัดทำป้ายประกาศบอร์ดประกาศภายในบริษัท- ดูแลต่อสัญญาเอกสารต่างๆของบริษัท- ทำเอกสารต่างๆเข้าระบบ ISO : - งานอื่้นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามที่ตกลงเพศชาย หญิงอายุ ปีขึ้นไป จบ.ปวส.ขึ้นไปมีประสบการณ์อย่างน้อย ปีขึ้นไปสามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับได้ดีมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO:สามารถเดินทางปฎิบัติงานได้อย่างสะดวก (ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ วัน)หากจบนิติศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ วิธีการสมัคร มาสมัครด้วยตนเอง ส่งอีเมล์ตามด้านล่างฝ่ายบุคคลบริษัท...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>