Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว กรุงเทพมหานคร

ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชี ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

...ตำแหน่ง : ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชี ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง - ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป- ตรวจสอบจัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งสรรพกร- ตรวจสอบเอกสารในการตั้งเบิก ประกอบการจ่ายเงิน- สามารถปิดบัญชีได้- ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินบริษัท- จัดทำรายงานทางบัญชีการเงินเสนอผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- มีความชำนาญ ด้านการทำบัญชีต้นทุน- ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอื่น ปฎิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามที่ตกลงเพศชาย หญิงอายุ ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรี - ปริญญาตรี สาขาบัญชีมีประสบการณ์งาน ถึง ปีมีความรู้ทางด้านบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความขยัน อดทนผ่านงานด้านบัญชีโรงงานมาโดยตรง วิธีการสมัคร มาสมัครด้วยตนเอง ส่งอีเมล์ตามด้านล่างฝ่ายบุคคลบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)- ถนนสี่พระยา ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2555


โปรแกรมเมอร์ (programmer)

...โปรแกรมเมอร์ (programmer) พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดูแลซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กรณีที่เครื่องมีปัญหาเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :..มีประสบการณ์ปี..สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ASP.NetFramework..,VB.Net,ADO.Net,LINQ,XML,AJAX,.Java,JavaScript,WPF,CrystalReportในการพัฒนาWindowandWebbaseprogramming.มี.DatabaseSkill(WritingQueries,Storedprocedures,performanceanalysisofqueries).ฐานข้อมูลOraclePLSQLProgramming,SQLServerandMySQL..ถ้าสามารถใช้PHP,JavaScript,AJAX,MySQLได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ..ใช้โปรแกรมDreamever,Joomla,wordpressได้เป็นอย่างดี..มีทักษะในงานด้านวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน..พร้อมที่จะเรียนรู้ระบบงานเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน..มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานเป็นทีมได้ดีมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail:pan_hrpanglas.com PanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


ประสานงานขาย

...ประสานงานขาย ประสานงานสนับสนุนงานขาย ประสานงานลูกค้ารับOrderแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งบัญชี เงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :.วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป.เพศหญิงเท่านั้น.สามารถใช้โปรแกรมMicrosoftOfficeได้เป็นอย่างดี.มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันเร่งรีบได้ดีหมายเหตุ:หากสามารถไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสุขสวัสดิ์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง,สุขสวัสดิ์กรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จปวิชาชีพที่ดูแลด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามระบบOHSAS เงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :.หญิง.ป.ตรี.ประสบการณ์ปีขึ้นไป.เป็นจ.ป.วิชาชีพที่ทำงานบุคคลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ผ่านระบบISO,ISO,OHSASนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail sarinrutspanglas.com PanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


e-commerce staff

...e-commerce staff ประสานงานสนับสนุนงานขาย ทางInternetเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :..เพศหญิง..วุฒิปวส.ขึ้นไป..สื่อสารทางInternetได้ดี..มีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ดี..สามารถใช้โปรแกรมIllustratorได้จะพิจารณาเป็นพิเศษนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


Mechanical Engineer

...Mechanical Engineer .TroubleshootingofMechanicalissuesandsystems. .Responsiblefordaytodaymonitoringanddataanalysisoftheplant. .Analyzebreakdownsandimplementsystemstoavoidrepetitionofsimilarbreakdown. .Ensuretroublefreeoperationofelectricalequipmentsandsystemsเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :.ชายอายุปีขึ้นไป.BachelorDegreeinMechanical,ElectricalEngineeringoranyrelated.Minimumyearsofworkexperienceinfactorymaintenancefield.AbletoplanningforPMandTPMandhavinganalysisskill.สามารถใช้โปรแกรมAutocadได้เป็นอย่างดีหากมีความเชี่ยวชาญด้านSolidWorkจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


Customer Service Superviser

...Customer Service Superviser .กำกับดูแลงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการขายการตลาด .กำกับดูตรวจสอบติดตามงานการแก้ไขปัญหาด้านการประสานงานขายการตลาด .กำกับดูแลด้านความถูกต้องของข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องความรวดเร็วด้านการบริการเพื่อให้ตรงความต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า .เป็นทีมร่วมปรับปรุงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา"CustomerCompliant" เงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :.หญิงอายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป.มีภาวะความเป็นผู้นำมีทัศนะคติที่ดี.สามารถใช้งานMSOfficeได้ดีรวมถึงโปรแกรมสนับสนุนอื่นๆ.มีความอดทนสูงสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันเร่งรีบได้ดี.Analyticalandproblemsolvingskills..มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานอย่างน้อยปีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.com PanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


พนักงานขาย

...พนักงานขาย เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อหาorderทั้งในกรุงเทพฯต่างตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :..เพศชายหญิงอายุตั้งแต่ปีขึ้นไป..วุฒิปริญญาตรี..มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อยปี..มียานพาหนะสามารถออกต่างได้ซ.อุดมสุขกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มิถุนายน...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2555


ผู้ช่วยห้องแล็บน้ำหอม 1 ตำแหน่ง

... ผู้ช่วยห้องแล็บน้ำหอม ตำแหน่ง หางาน-V.MANEFILS(THAILAND)CO.,LTD-ผู้ช่วยห้องแล็บน้ำหอมV.MANEFILS(THAILAND)CO.,LTDผู้ช่วยห้องแล็บน้ำหอมพฤษภาคมระดับเงินเดือนผู้ช่วยห้องแล็บน้ำหอม.เพศหญิง.อายุไม่เกินปี.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายบางคอแหลม,ยานนาวา,สาธรกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมทำงานที่อาคารQHouseลุมพินีชั้น-StaffoutingEndYearParty-NewYearParty-ประกันสังคม-ประกันสุขภาพOPDIPD-ค่าทันตกรรมบาทต่อปี-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-วันหยุดประจำปี-ท่องเที่ยวประจำปี-งานจัดเลี้ยงปีใหม่สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามV.MANEFILS(THAILAND)CO.,LTDนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเลขที่หมู่แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพฯโทรสาร...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2555


ช่างไฟฟ้า

...ช่างไฟฟ้า ซ่อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการวันหยุดนักขัตฤกษ์รถรับส่งโบนัสโอที:.เพศชายอายุปัขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปวชปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า.มีประสบการณ์เคยฝึกงานในสาขาดังกล่าวหมายเหตุ:สอบถามเพิ่มเติมโทรคุณอ้อภูมิพัฒน์ฟาร์ม(คลอง)ปทุมธานีส่งใบสมัครทางEmailpuchongtaegmail.com สมัครด้วยตนเองที่ภูมิพัฒน์ฟาร์ม(คลอง)หมู่ที่ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือปทุมธานี(ตรงข้ามการประปาคลอง)ภูมิพัฒน์ฟาร์ม:คุณสุรีรัตน์หมู่ถนนเลียบคลองลำกอไผ่แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


ปทุมธานี 27 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>