Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ

...เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ ทำงานด้านบัญชีงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนตามตกลงสวัสดิการวันหยุดนักขัตฤกษ์รถรับส่งโบนัสโอที:.เพศชายหญิงอายุปั.วุฒิการศึกษาระดับปวสปริญญาตรีสาขาบัญชี.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องหมายเหตุ:สอบถามเพิ่มเติมโทรคุณอ้อนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครส่งใบสมัครทางEmailpuchongtaegmail.com สมัครด้วยตนเองที่ภูมิพัฒน์ฟาร์มหมู่ที่ตำบลลำปลาทิวอำเภอลาดกระบังกรุงเทพฯภูมิพัฒน์ฟาร์ม:คุณสุรีรัตน์หมู่ถนนเลียบคลองลำกอไผ่แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2555


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เงินเดือนตามตกลงสวัสดิการวันหยุดนักขัตฤกษ์รถรับส่งโบนัสโอที:.เพศชายอายุปี.การศึกษาระดับปวชปริญญาตรีสาขาช่างยนต์.มีประสบการณ์เคยฝึกงานในสาขาดังกล่าวหมายเหตุ:สอบถามเพิ่มเติมโทรคุณอ้อภูมิพัฒน์ฟาร์ม(สาขาคลอง)ปทุมธานีส่งใบสมัครทางEmailpuchongtaegmail.com สมัครด้วยตนเองที่ภูมิพัฒน์ฟาร์ม(คลอง)หมู่ที่ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือปทุมธานี(ตรงข้ามการประปาคลอง)ภูมิพัฒน์ฟาร์ม:คุณสุรีรัตน์หมู่ถนนเลียบคลองลำกอไผ่แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


ปทุมธานี 27 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในฟาร์มปลางานอื่นที่ได้รับมอบหมายเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการวันหยุดนักขัตฤกษ์รถรับส่งโบนัสโอที:.เพศหญิงอายุปี.การศึกษาระดับปวสปริญญาตรีสาขาบัญชีบริหารธุรกืจ.มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องหมายเหตุ:สอบถามเพิ่มเติมโทรคุณอ้อนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครส่งใบสมัครทางEmailpuchongtaegmail.com สมัครด้วยตนเองที่ภูมิพัฒน์ฟาร์มหมู่ที่ตำบลลำปลาทิวอำเภอลาดกระบังกรุงเทพฯภูมิพัฒน์ฟาร์ม:คุณสุรีรัตน์หมู่ถนนเลียบคลองลำกอไผ่แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร:Fax::มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2555


ตำแหน่ง ผู้ช่วย QMR

...ตำแหน่ง ผู้ช่วย QMR .ปฏิบัติงานเพื่อรักษาพัฒนาระบบISO,ISO,OHSAS .ควบคุมจัดทำDocumentControl .ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องเสมอ .ติดตามประสานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ .ติดตามupdateสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพควบคุมจัดทำระบบเอกสาร .อื่นๆที่เกี่ยวข้องเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :.ชายหญิงอายุปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การเป็นLeadAuditorเป็นช่วยQMRอย่างน้อยปีขึ้นไป.มีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นในการพัฒนาระบบองค์กร.มีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีมทำงานภายใต้ความกดดัน.ถ้ามีประสบการณ์งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2555


ร้านอาหารประจำโรงงาน

...ร้านอาหารประจำโรงงาน ขายอาหารที่โรงงานเงินเดือนสวัสดิการโบนัส เงินพิเศษประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือค่าทำศพบิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตร กิจกรรมประจำปี ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุพนักงาน ประกันสุขภาพพนักงาน,คู่สมรส,บุตร ของขวัญการมีบุตร เครื่องแบบพนักงาน รถรับส่ง(เฉพาะส่วนโรงงาน) ข้าวฟรีอาหารราคาสวัสดิการ(เฉพาะส่วนโรงงาน) ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน ศูนย์เด็กเล็ก :.ขายอาหารให้กับพนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครvichittradptf.co.th โทร.คุณวิจิตตตราศรีลา,คุณวราภรณ์ชมจันทร์บริษัทดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์มจำกัด:คุณวิจิตตราศรีลาซอยการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:Fax:dptf.co.th:มีนาคม...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


Molding Technician (ช่างเทคนิคประจำเครื่องเป่าและขึ้นรูปพลาสติก)

...Molding Technician (ช่างเทคนิคประจำเครื่องเป่าและขึ้นรูปพลาสติก) ตำแหน่ง:MoldingTechnician(ช่างเทคนิคประจำเครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก)ควบคุมเครื่องเป่าพลาสติกปรับแก้ไขเครื่องเป่าพลาสติก(IBM)ให้มีคุณภาพตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรติดตั้งโมลด์ปรับแต่งconditionตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตรวจสอบติดตามผลการผลิตรวมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายNewellRubbermaid(Thailand)Co.,Ltdกรุงเทพมหานครเงินเดือนจำนวนตามประสบการณ์เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารผ่านการฝึกร.ด.อายุ-ปีการศึกษาปวช.-ปวส.สาขาเครื่องกลสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์อย่างน้อยปีในงานเครื่องฉีดเป่าขึ้นรูปพลาสติกหากมีความรู้ทักษะด้านกระบวนการPETการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับอ่านออก-เขียนได้มีความรับผิดชอบในงานสูงกระตือรือร้นในการทำงานมีทัศนคติที่ดีด้านคุณภาพความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมสามารถทำงานเป็นกะได้วิธีการสมัครผู้ที่สนใจจะสมัครให้เตรียมเอกสารดังนี้-สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาวุฒิการศึกษา-สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร-รูปถ่ายหน้าตรงขนาดนิ้วเอกสารรับรองการทำงานการฝึกอบรมอื่นๆ(ถ้ามี)สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัด(ซอยG)ส่งประวัติการทำงานพร้อมเงินเดือนที่คาดหวังทางคุณอรจิราคุณสุกัญญาฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหมู่ถนนฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทร:--ต่อ:--:Su...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ด่วน !!!!!!!

...พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ด่วน !!!!!!! ตำแหน่ง:พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้าด่วน-ดูแลเรื่องการสต๊อกสินค้าในร้านเคาน์เตอร์-ดูแลชั้นวางสินค้าเคาน์เตอร์ให้สวยงามสะอาดตา-อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าบริการต่างๆของบริษัทรวมทั้งการตอบข้อซักถามของลูกค้า-เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อส่งเสริมการขายสวัสดิการชุดยูนิฟอร์มค่าคอมมิชชั่นประกันสังคมพักร้อนท่องเทียวประจำปีเซ็นทรัลลาดพร้าว,บางนา,ปิ่นเกล้า,ชิดลมเดอะมอลล์หัวหมาก,ท่าพระ,งามวงศ์วาน,บางแค,บางกะปิ,เอ็มโพเรี่ยม,พารากอนบีทูเอสลาดพร้าว,บางนา,ปิ่นเกล้า,ชิดลม,รัชดากรุงเทพมหานครเงินเดือนจำนวนหลายตามประสบการณ์เพศหญิงอายุปีวุฒิการศึกษาม.ขั้นไปมีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับรักงานขายมีใจบริการมีความสามารถในการถามการฟังการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าบุคลิกภาพดีมีความขยันซื่อสัตย์มนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มีบุคคลค้ำประกันในการทำงานถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษบริษัทมีค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาค่าคอมมิชชั่นให้วิธีการสมัครผู้ที่สนใจจะสมัครให้เตรียมเอกสารดังนี้-สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาวุฒิการศึกษา-สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร-รูปถ่ายหน้าตรงขนาดนิ้วเอกสารรับรองการทำงานการฝึกอบรมอื่นๆ(ถ้ามี)สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัด(ซอยG)ส่งประวัติการทำงานพร้อมเงินเดือนที่คาดหวังทางคุณอรจิราคุณสุกัญญาฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหมู่ถนนฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทร:--ต่อ:--:Sukanya.Yingyongpaisankulnewell...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


Sales Executive

...ervisits-ProposebusinessreviewtoCommercialAccountSMandpresenttomajorcustomersinthearea-Followupshelfshareperformanceandkeysku&#;spricingsurveyonregularbasis-Followuptheordersandco-ordinatewiththesupplychainthroughgoodsreceivingtoensuretimelyandcorrectdelivery-Understandandanalyzecollectionoverdueproblems;tomanageDSOaspertarget-Coordinatewithallinternalandexternalinvolvestoflowcustomerservices(salesadmin.),logistic,financeaccounting,andmarketing-Monthlysalesperformance(marketreport&#;salescomments)andinvestmentreport-Newproductquotationpriceadjustmentproposal-BeresponsiblefortasksprojectsasperassignmentfromCommercialAccountSalesManagerกรุงเทพต่างกรุงเทพมหานครเงินเดือนจำนวนตามประสบการณ์MaleorFemaleBachelordegreeorhigherinBusinessAdministrationorrelevantAge-yearold-yearsexperienceinsalesormarketingareaKnowledge&Skills-Sellingskills,negotiationskills,presentationskills,interpersonalskills,productcategoryindustryknowledge,analyticalskills,problem-solvingdecisionmakingskills,MSofficeproficiency,leadershipskills,creative,basicmarketingวิธีการสมัครผู้ที่สนใจจะสมัครให้เตรียมเอกสารดังนี้-สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาวุฒิการศึกษา-สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร-รูปถ่ายหน้าตรงขนาดนิ้วเอกสารรับรองการทำงานการฝึกอบรมอื่นๆ(ถ้ามี)สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัด(ซอยG)ส่งประวัติการทำงานพร้อมเงินเดือนที่คาดหวังทางคุณอรจิราคุณสุกัญญาฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนีเวลล์รับเบอร์เมด(ประเทศไทย)จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังหมู่ถนนฉลองกรุงแขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


Design Engineer

...Design Engineer ตำแหน่ง:DesignEngineer-ทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่-ทำdrawingของpartงานที่จะใช้ในการผลิต-ทดสอบประเมินปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเงินเดือนNAเพศชายวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลออกแบบเครื่องกลออกแบบเครื่องปรับอากาศมีความรู้เกี่ยวกับวงจรทำความเย็นมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเครื่องปรับอากาศมีความรู้ทางด้านการออกแบบเครื่องกลเป็นอย่างดีสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมExcell,Word,Powerpoint,Autocadได้ดีวิธีการสมัคร-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท-ส่งจดหมาย-ส่งใบสมัครผ่านปุ่มAPPLYNOWของJOBTHAI.COM-ส่งRESUMEผ่านE-mailแผนกทรัพยากรมนุษย์MITSUBISHIHEAVYINDUSTRIES-MAHAJAKAIRCONDITIONERSCO.LTD.ซอยฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทร:---:---:hr_sakinamaco.co.th:www.maco.co.th...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบได้)

...เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบได้) .รับผิดชอบปิดงบการเงินจำนวนบริษัทฯ .เป็นงบการเงินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจที่ซื้อมาขายไป .มีหน้าที่พิมพ์รายงานงบการเงินจากโปรแกรมสำเร็จรูปออกมาตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องเช่นรายได้ค้างรับรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรายการต่างๆที่ผิดปกติติดตามแก้ปัญหารายการผิดปกติ .สอบทานกระทบยอดภาษีซื้อภาษีขายลูกหนี้คงเหลือเงินสดเงินฝากธนาคาร .มีความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.บัญชีการคำนวณกำไรขาดทุน .มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบัญชีภาษีบัญชีการเงินเงินเดือนตามตกลงสวัสดิการ.รถรับส่ง .เบี้ยขยัน .ค่ากะ .ประกันชีวิตบาท .ชุดยูนิฟอร์ม .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ข้าวฟรี .หยุดงานในวันเกิด .มีอบรมตลอดปี .เงินได้พิเศษ(มนุษย์PA) .โบนัสวันสงกรานต์ .โบนัสวันแม่ .โบนัสสิ้นปี .สวัสดิการค่าหนังสือ :..วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี..เพศชายหญิงอายุปี..มีประสบการณ์ปีขึ้นไป..มีความขยัน,อดทนละเอียดรอบคอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางผ่านทางEmail pan_hrpanglas.comPanAsiaIndustrialCo.,Ltd.:คุณบรรณกรนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังถ.ฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวกรุงเทพมหานคร:ต่อFax:panglas.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>