Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลำผักชี แขวงลำผักชี กรุงเทพมหานคร

วิศวกรประจำโรงงาน

...วิศวกรประจำโรงงาน หางาน - บริษัท เรดิคอน จำกัด วิศวกรประจำโรงงาน Share บริษัท เรดิคอน จำกัด วิศวกรประจำโรงงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - Project Engineer - Design Engineer - Production - Maintenance (IT,งานก่อสร้าง/โยธา) - QA/QC - Others (อื่น ๆ ตามความเหมาะสม) .เพศ ชาย-หญิง (เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว).อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมสาสตร์ เครื่องกล, อุตสาหการ, โยธา, ไฟฟ้า, Computer สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ Computer ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี.มีความรู้ภาษาอังกฤษ พอสมควร.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, Team Work ดี กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี - ค่าครองชีพ- เบี้ยขยัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- รถรับ-ส่ง- ชุดฟอร์ม- อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เรดิคอน จำกัด / ม. ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร --- โทรสาร --- ...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หางาน - บริษัท ลิงก์เกจ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Share บริษัท ลิงก์เกจ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ มกราคม ระดับเงินเดือน - จัดทำเอกสาร ประกอบการส่งมอบงาน .โสด.มีประสบการณ์ ไม่มี.วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี หนองจอก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [] - สอบถาม บริษัท ลิงก์เกจ คอมมูนิเคชั่น จำกัด / หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ เฟส ซอยฟลอร่าทิวลิป ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


ประสานงานวิศวกรรม-

...ประสานงานวิศวกรรม- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ ประสานงานวิศวกรรม Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ ประสานงานวิศวกรรม กันยายน ระดับเงินเดือน - ประสานงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมทั้งหมด .ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

...เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้กระบวนการผลิต วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องตามกฏหมาย .จบ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,เทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้เรื่อง GMP,HACCP,HALAL ระบบคุณภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร.สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2560


วิศวกรรมไฟฟ้า

...วิศวกรรมไฟฟ้า หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - วิศวกรรมไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ วิศวกรรมไฟฟ้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน , + ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน .วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - พนักงานขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ .ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า.ประสานงานกับลูกค้า .เพศชาย - หญิง.วุฒิปวส. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ หนองจอก กรุงเทพมหานคร โบนัส , ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย, เบี้ยเลี้ยง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ .จัดซื้อสินค้า.ประสานงาน.เช็คราคาสินค้า .วุฒิปวส. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบอร์ตี้ โปรดักส์ / หมู่ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชีรับ

...พนักงานบัญชีรับ หางาน - บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด - พนักงานบัญชีรับ บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด พนักงานบัญชีรับ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับวางบิล ออกบิล ตัดหนี้ในระบบ winspeed กระทบยอดกับ statement .เพศชาย หญิง อายุ ปี ขึ้นไป .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี .มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีรับ บัญชีลูกหนี้ อย่างน้อย ปี.เคยใช้งานโปรแกรมบัญชี winspeed จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.อดทน ขยัน ทำงานเป็นทีม.สามารถเริ่มงานได้ทันที หนองจอก กรุงเทพมหานคร เสื้อฟอร์มเบี้ยขยันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aor_nipun ข้าวมหานครโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด / หมู่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


หัวหน้าคลังสินค้า

...หัวหน้าคลังสินค้า หางาน - บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด - หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ควบคุมดูแลคลังสินค้า จัดพื้นที่คลังสินค้า บันทึกรับเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า บริหารการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด .ปริญญาตรี โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ.เพศชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.เคยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคลังสินค้า .ใช้โปรแกรมตรวจรถด้วย GPS.สามารถเริ่มงานได้ทันที กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aor_nipun ข้าวมหานครโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด / หมู่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


target_blank titleผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก)

...target_blank titleผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำโรงงานหนอกจอก)งานประจำบริหารบุคคลทั้งระบบกรุงเทพมหานคร(หนองจอก)เพศหญิงอายุปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรี(สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์การจัดการที่เกี่ยวข้อง)ประสบการณ์ปีขึ้นไปมีความรู้ด้านฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเป็นอย่างดีเป็นวิทยากรได้มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานมีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษมีทักษะด้านการบริหารคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีความรู้ด้านระบบบริหารงานISO,ส,มรท.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้คุณสมบัติเพิ่มเติมระดับการศึุกษาปริญญาตรีถึงปริญญาตรีอายุปีขึ้นไปเพศหญิงอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ค่าคอมมิชชั่น(บาง),งานเลี้ยงสังสรรคปีใหม่,จัดฝึกอบรมทุกปี,เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานญาติเสียชีวติ,เงินค่าของขวัญวันแต่งงาน,เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัย,เงินรับขวัญการมีบุตร,ชุดฟอร์ม,ปรับเงินทุกสิ้นปีฯลฯรับสมัครผ่านทางอภิณห์พรแก้วทวีสวัสดิ์ถ.รามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ(สำนักงานใหญ่)/หมู่ถ.ฉลองกรุงแขวงลำผักชีเขตหนอกจอกกรุงเทพฯ(โรงงาน)จังหวัดกรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 3 หน้า หน้าถัดไป >>