Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตลุมพินี แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริบริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริบริหาร- หางาน - บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริบริหาร หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท นันทนา จำกัด พนักงานขับรถผู้บริบริหาร มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้กับผู้บริหาร หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ - ปี.จบมัธยมศึกษา ชั้น ม.- ม..ไม่สูบบุหรี่.หากมีใบผ่านงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัคด้วยตัวเองได้ที่บริษัท นันทนา จำกัด/. ถ.วิทยุ แขวง.ลุมพินี เขต. ปทุมวันกทม. - สอบถาม บริษัท นันทนา จำกัด เลขที่ /- ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานบัญชี1

...านบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามนโยบายบริษัท . จัดทำ ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชี การรับจ่าย . จัดทำบันทึกบัญชีลูกหนี้ ติดตามเรียกเก็บชำระเงิน . ทำรายงานยอดขายประจำงวด. จัดทำรายงาน ภาษี ซื้อ-ขาย (ภพ), ภงด , ภงด , ภงด . บันทึกต้นทุน. กระทบยอดธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.เป็นผู้ที่มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ.เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เคยประพฤติผิดในกรณีฉ้อโกง ยักยอก.เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก.เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เงินเดือนประกันสังคมลาพักร้อน วัน/ ปี (เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน)ประกันสุขภาพ (เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dale carnegie thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด อาคาร แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ ถนนวิทยุ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ1

...ของแต่ละสาขา เพื่อให้บัญชีทำจ่าย. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์การค้า ,ผู้รับเหมา ,หน่วยงานราชการ เป็นต้น. รับเรื่องแจ้งซ่อมต่าง ๆ ของสาขา ประสานงานช่างเพื่อเข้าแก้ไข. ควบคุมจัดตารางการเข้าซ่อมงานต่าง ๆ เช่น การเข้ากำจัดแมลง ,การล้างแอร์ เป็นต้น. จัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน . งานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ หญิง .ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี .ประสบการณ์ - ปี .มีทักษะในการประสานงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ .บุคลิกดี.หากมีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารในศูนย์การค้ามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี- เงินโบนัสประจำปี- เงินค่าบริการ (Service Charge)- Incentive- ทิป- เงินรางวัลพิเศษ- ค่าอาหาร- เงินค่าแนะนำพนักงาน- งานเลี้ยงพนักงานประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน- ประกันอุบัติเหตุ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดประเพณี- อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrsushiden Hrsushidenโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด / อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ถนนเพลินจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


Area Cashier (หัวหน้าแคชเชียร์)-

...แคชเชียร์) มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูตรวจสอบเงินสดย่อยของสาขาที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบการทำงานของแคชเชียร์ - ประเมินผลการทำงานของแคชเชียร์- จัดทำ Reports ต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศ หญิง.ม. - ปริญญาตรี .อายุ - ปี .ประสบการณ์ - ปี.มีความซื่อสัตย์.มีความละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบ.รักงานบริการ.ถ้ามีประสบการณ์ร้านอาหารญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ปรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำปี- เงินโบนัสประจำปี- เงินค่าบริการ (Service Charge)- Incentive- ทิป- เงินรางวัลพิเศษ- ค่าอาหาร- เงินค่าแนะนำพนักงาน- งานเลี้ยงพนักงานประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน- ประกันอุบัติเหตุ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- วันหยุดประเพณี- อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Hrsushidenโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูชิ เด็น จำกัด / อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ถนนเพลินจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


ผู้ช่วยพนักงานขาย-

...ผู้ช่วยพนักงานขาย- หางาน - บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด ผู้ช่วยพนักงานขาย หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด ผู้ช่วยพนักงานขาย มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน , -เงินเดือน , บาท (ไม่รวม OT)-ไม่จำเป็นต้องทำยอดขาย-ทำงานในห้าง วัน/สัปดาห์ (ทำงานในห้างตาม line รถไฟฟ้า BTS เช่น สยาม, Erawan, Emporium , Emquartier)-ทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง (หยุดไม่ตรงเสาร์ - อาทิตย์) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง.อายุไม่เกิน ปี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีใจรักการบริการ.บุคลิกภาพดี , อัธยาศัยดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม qhunterjobsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สนใจ , - (เต้ย) - สอบถาม บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2562


พยาบาลวิชาชีพ

...พยาบาลวิชาชีพ หางาน - บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด พยาบาลวิชาชีพ หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด พยาบาลวิชาชีพ มกราคม ระดับเงินเดือน พยาบาลวิชาชีพ ช่วยแพทย์ในการดูแลลูกค้า เจาะเลือด คอนเฟิร์มนัดลูกค้า เตรียมยา อธิบายการใช้ยาให้กับลูกค้า หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศหญิง.เป็นพยาบาลวิชาชีพ.มีทักษะในการให้ IV สูง.อายุไม่เกิน ปี.มีความอดทน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มียูนิฟอร์มมีอาหารกลางวันมีประกันสังคมมีส่วนแบ่งรายได้พิเศษมีโบนัสมีวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ยาวกันเป็นพิเศษทำงานจันทร์ - ศุกร์ - น.เสาร์ - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม airnittaya absmediqโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด /- ซ. ร่วมฤดี เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ธุรการทั่วไป

...ธุรการทั่วไป หางาน - บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด ธุรการทั่วไป หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด ธุรการทั่วไป มกราคม ระดับเงินเดือน ธุรการทั่วไปช่วยงานด้านเอกสารให้กับผู้จัดการ ธุรการทั่วไปช่วยงานด้านเอกสารให้กับพยาบาล หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิงไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .ต้องการคนที่ขยัน ทดทนต่อทุกสถานการณ์.ต้องการคนที่มีจิตใจดี ไม่เห็นแก่ตัว.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เร็ว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มียูนิฟอร์มมีอาหารกลางวันมีประกันสังคมมีส่วนแบ่งรายได้พิเศษมีโบนัสมีวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ยาวกันเป็นพิเศษทำงานจันทร์ - ศุกร์ - น.เสาร์ - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม airnittaya absmediqโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอ็บเมดิค จำกัด /- ซ. ร่วมฤดี เพลินจิต ปทุมวัน ลุมพินี กทม. -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์

...เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ หางาน - บริษัท นันทนา จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท นันทนา จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์ มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ชาย - หญิง.อายุระหว่าง - ปี.ประสบการณ์ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์.เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นันทนา จำกัด เลขที่ /- ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ

...เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ หางาน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตัวแทนขายอิสระ มกราคม ระดับเงินเดือน ไม่จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อของทางธนาคาร หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักความก้าวหน้า.มีความกระตือรือร้น.ต้องการรายได้ไม่จำกัด ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ท่องเที่ยวต่างประเทศ/ โบนัสทุกเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


Insurance Consultant (ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย)Crystal Design Center

...าย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต . . เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป . . วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม., ปวช. ขึ้นไป ( หากวุฒิไม่ถึง จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย ปี ).. รักงานขาย รักงานบริการ มีฝัน มีไฟ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี น่าสนใจ.. อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมเรียนรู้. . หากมีประสบการณ์ด้านงานขายประกัน มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ. . ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย PC / BA มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม รางวัลพิเศษส่งเสริมการขาย แผนประกันราคาพิเศษสำหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม ท่องเที่ยว ทั้งใน ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งประวัติการทำงานมาที่ E-mail Kwanhathai.RattanapaCigna.com Tel. -- ต่อ Mobile - - สอบถาม บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ชั้น อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 129 หน้า หน้าถัดไป >>