Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

ด่วน พนักงานสโตร์1

...ัด ด่วน พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด.มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย.มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


พนักงานสโตร์1

...ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด .มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย . มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


Admin

...Admin หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีย์ข้อมูลการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี.มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ช่างจัดดอกไม้

...ช่างจัดดอกไม้ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่างจัดดอกไม้ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่างจัดดอกไม้ ตุลาคม ระดับเงินเดือน จัดดอกไม้ ผูกโบว์สินค้าเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา . - . น.สถานที่ปฎิบัติงาน / ซ.กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม จุดสังเกตุ องค์พระพุทธมณฑล (มีรถรับส่ง) .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะความรู้ในการจัดดอกไม้.ไม่จำกัดเพศ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


นครปฐม 11 ตุลาคม 2561


Admin (งาน Part time)

...Admin (งาน Part time) หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีข้อมูลการขายเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา .-. น. .มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี.มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน.มีความละเอียดรอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร อาหารพักเบรก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


Admin (งาน Part time)

...Admin (งาน Part time) หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) กันยายน ระดับเงินเดือน -./ชม. ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีข้อมูลการขายเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา .-. น. .มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี .มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน.มีความละเอียดรอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร อาหารพักเบรก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


พนักงานจัดกระเช้า

...พนักงานจัดกระเช้า หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานจัดกระเช้า Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานจัดกระเช้า กันยายน ระดับเงินเดือน จัดเรียงผลิตภัณฑ์ลงกระเช้า .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีพื้นฐานการจัดกระเช้า.มีความรับผิดชอบ.มีวินัยในการทำงาน.ตรงต่อเวลา.ขยันอดทน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2561


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานขาย Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .เสนอขายสินค้าให้ตามที่เป้าหมายบริษัทกำหนด.ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้า.จัดเรียงสินค้าตาม Plano gram ที่บริษัทกำหนด.ดูแลสต็อคสินค้า พื้นที่หน้าขาย . เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยันอดทนมีความกระตือรือร้น.พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ชลบุรี - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ชลบุรี 20 สิงหาคม 2561


Admin

...Admin หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี .มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


พนักงานบัญชี ด่วน

...พนักงานบัญชี ด่วน หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานบัญชี ด่วน Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานบัญชี ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี .. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี . ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน . ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน. . ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 9 หน้า หน้าถัดไป >>