Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตศิริราช แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ธุรการฝ่ายขาย

...ประชาสัมพันธ์ธุรการฝ่ายขาย ตำแหน่ง:ประชาสัมพันธ์ธุรการฝ่ายขายประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อบริการลูกค้าในเรื่องต่างๆ,โทรลูกค้าโดยฝ่ายขายจะให้เบอร์พร้อมชื่อคนOfficeถ.จรัญฯกรุงเทพมหานครเงินเดือนตามที่ตกลงเพศหญิงอายุปีขึ้นไปจบม.ขึ้นไปมีบุคลิกมีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบพูดคุยกับลูกค้าสำหรับตำแหน่งงานนี้สนใจสมัครงานกรุณา:คุณอนันต์เพ็ญไพจิตร,คุณอัจฉราเทียนทรัพย์โทร:---:panvatana.groupgmail.comที่อยู่:ถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯวิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯคุณอัจฉราเทียนทรัพย์บริษัทปั้นวัฒนาจำกัดถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโทร:---ต่อ:--:pangrouppanvatana.com,panvatana.groupgmail.com:www.panvatana.com...


กรุงเทพมหานคร 17 มีนาคม 2555


พนักงานขาย

...พนักงานขาย ตำแหน่ง:พนักงานขาย-ขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องกลึง,มิลลิ่ง,เจียร,เจาะ,เครื่องฉีดพลาสติกฯลฯโดยทางบริษัทฯจะมีการอบรมการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรฯลฯให้กับฝ่ายขายได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นๆก่อนออกตลาดจริงกรุงเทพมหานครเงินเดือนตามข้อตกลงเพศชาย-หญิงอายุปีขึ้นไปวุฒิปวช.ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีเงินเดือนประจำมีค่าพาหนะให้วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯคุณอัจฉราเทียนทรัพย์บริษัทปั้นวัฒนาจำกัดถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโทร:---ต่อ:--:pangrouppanvatana.com,panvatana.groupgmail.com:www.panvatana.com...


กรุงเทพมหานคร 17 มีนาคม 2555


ช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก

...ช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก ตำแหน่ง:ช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกช่างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติกตามที่อยู่ของลูกค้าหลายเงินเดือนตามตกลงมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเพศชายอายุปีขึ้นไปหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับตำแหน่งงานนี้สนใจสมัครงานกรุณา:คุณอนันต์เพ็ญไพจิตรโทร:---:pangrouppanvatana.comที่อยู่:ถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ.วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯคุณอัจฉราเทียนทรัพย์บริษัทปั้นวัฒนาจำกัดถ.จรัญสนิทวงศ์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโทร:---ต่อ:--:pangrouppanvatana.com,panvatana.groupgmail.com:www.panvatana.com...


เครื่องฉีดพลาสติก
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 จาก 8 หน้า