Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สิงห์บุรี รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...ที่ภาคสนาม (FCR) จ.สิงห์บุรี รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สิงห์บุรี รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ สิงห์บุรี - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


สิงห์บุรี 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.อุทัยธานี รายได้ 20000 บาทขึ้นไป

... บาทขึ้นไป หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.อุทัยธานี รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.อุทัยธานี รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ อุทัยธานี - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- จ/ข-จคตคๅถ - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


อุทัยธานี 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ ภูเก็ต - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


ภูเก็ต 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...าคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ สุพรรณบุรี - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


สุพรรณบุรี 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ 20000 บาทขึ้นไป-

...่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ , บาทขึ้นไป Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ , บาทขึ้นไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .-เพศชาย อายุ - ปี.-วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.-วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.-มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้.-มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ เพชรบูรณ์ - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-สิทธซื้อบ้านธนาคาร ธกส-ซื้อสินค้าราคาพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cannon_ballโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ - ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต...


เพชรบูรณ์ 13 พฤศจิกายน 2561


เสมียน

...เสมียน หางาน - ธีระยนต์ การาจ เสมียน Share ธีระยนต์ การาจ เสมียน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง รับ-ปล่อยรถลูกค้ารับอะไหล่ประสานงานภายในอู่ซ่อมรถประสานงานกับบริษัทประกันภัยผ่านอินเตอร์เน็ต .เพศ ชาย หญิง.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส.มนุษย์สัมพันธ์ดี.ใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้.ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอู่ซ่อมรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธีระยนต์ การาจ / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด)

...ื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ นำอาคารว่างออกขาย- รัคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกรณี กคช. ไม่จัดทำโครงการแนะนำลูกค้าให้เลือกโครงการอื่นแทน- ดำเนินการปิดสัญญา (เดิม) ที่ลูกค้ามายกเลิก เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ กคช. ยังจัดทำโครงการ-จำทำบันทึกขออนุมัติคืนเงินที่ได้ชำระแล้วแบ่งเป็น เงินประกันค่าน้ำ เงินประกันค่าไฟฟ้า ในกรณ๊ที่ลูกค้าไม่ค้างชำระประสงค์จะขอคืนอาคาร- ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินของลุกค้า ดำเนินการปิดสัญญา กรณ๊ที่ลูกค้าค้างชำระเกิน งวด เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่- รับคำร้องลูกค้าที่ขอใหม่ ( walk-in) กรณีโครงการที่สนใจยังไม่มีอาคารวางเพื่อเป็นข้อมูลลูกค้าในการขายต่อไป- จัดทำแฟ้มสัญญาอาคารที่มีผู้ซื้อแล้ว เพื่อเก็บรักษาส่่งมอบให้กับ สช. (กรณีบรรจุอยู่อาศัยแล้ว) .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป.มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพเหมาะสมในการให้บริการ ต้อนรับลูกค้า.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด

...(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ให้บริการในห้องประชุมการจัดเลี้ยง งานพิธีการต่างๆ- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เพียงพอพร้อมใช้งาน- ดูแลตรวจตราเครื่องใช้อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแจ้งผู้บังคับบัญชาหากมีการชำรุด- สนับสนุนงานส่วนกลางงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ขึ้นไป.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/ขับเครื่องจักรก่อสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงาน จ - ศ หยุด ส-อา เวลา .-. น. บางกะปิ, บึงกุ่ม, ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่)

...ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-,(ตามความสามารถ) ซ่อมบำรุง ระบบยูนิตทันตกรรม ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์ งานซ่อมบำุงทั่วไป .เพศ ชาย ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวช ขึ้นไป.สายงาน ไฟฟ้า ประปา อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยเลี้ยงรายวัน-ประกันสังคม-ยูนิฟอร์ม-สิทธิการทำฟัน-ฉีดวัคซีน-โบนัสประจำปี-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง)-

...P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง)- หางาน - บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) Share บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด P.C.ขายสินค้า ประจำ (Home Pro สาขารามคำแหง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ++ - เสนอขายสินค้า "กุญแจบ้าน" ยี่ห้อ Samsung Mul-T-Lock- ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ- อยู่ประจำสาขา .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สมัครด้วยตนเอง, โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา(O.T), Incentive,ประกันสังคม, โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม samsungdigitallock SamsungDigitalLockThaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด /- อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น ถนนพระราม แขวงห...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 296 หน้า หน้าถัดไป >>