Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วย Admin Support ฝ่ายเซอร์วิส-

...ผู้ช่วย Admin Support ฝ่ายเซอร์วิส- หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ผู้ช่วย Admin Support ฝ่ายเซอร์วิส Share บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ผู้ช่วย Admin Support ฝ่ายเซอร์วิส เมษายน ระดับเงินเดือน - - เดินเอกสาร PM ออกนอกพื้นที่- สรุปงาน PM .วุฒิ.ปวส. ป.ตรี เทียบเท่า.มีความรับผิดชอบอดทนต่องานที่ทำ/ มีความคล่องแคล่ว/ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถใช้ Program พื้นฐานได้ดี (Word, Excel, Power Point) มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่าท่องเที่ยวประจำปีโบนัสประจำปีหยุดเสาร์ - อาทิตย์ นขัตฤกษ์ (เสาร์เว้นเสาร์) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.--- - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา ...


กรุงเทพมหานคร 24 เมษายน 2561


พนักงานคีย์ข้อมูล เเละ พนักงาน บัญชี

...พนักงานคีย์ข้อมูล เเละ พนักงาน บัญชี หางาน - บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูล เเละ พนักงาน บัญชี Share บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูล เเละ พนักงาน บัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน คีย์ข้อมูลเข้าระบบงาน /เช่นอีเมลล์ /โปรแกรมต่างๆ .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป เทียบเท่า.อายุ -.มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน .มีประสบการณ์ในการทำงาน เเละรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ .สามารถพิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / ค่าล่วงเวลา /แบบฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sarnsuangโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตัวเอง ที่ บริษัทฯ ได้โดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด หมู่บ้าน ปัญญาเลคโฮม ซอย เลขที่ / ซอยนิมิตใหม่ แขวง สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด พนักงานบัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน พนักงานบัญชี /ออกใบเเจ้งหนี้/ใบเสร็จ / งานเอกสาร .จบการศึกษา ปวช.ปวส บัญชี/การเงิน.อายุ -.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบครอบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sarnsuangโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลแตนท์ แอนด์ ลอว์ จำกัด หมู่บ้าน ปัญญาเลคโฮม ซอย เลขที่ / ซอยนิมิตใหม่ แขวง สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2561


Admin ซัพพอร์ทฝ่ายเซอร์วิส1

... บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด Admin ซัพพอร์ทฝ่ายเซอร์วิส มีนาคม ระดับเงินเดือน - .บันทึกข้อมูลระบบปรับอากาศ.จัดทำรายงานประจำเดือน.ติดตามเอกสารงานซ่อมบำรุง.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบอดทนต่องานที่ทำสูง/ มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก/ มีความคล่องแคล่ว/ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีความละเอียดรอบคอบ/ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/สามารถใช้ Program พื้นฐานได้ดี (Word, Excel, Power Point) มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่าท่องเที่ยวประจำปีโบนัสประจำปีหยุดเสาร์ - อาทิตย์ นขัตฤกษ์ (เสาร์เว้นเสาร์) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.-- คุณกิตติชัย- คุณจอย - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


บัญชี1

... บัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เบิก/จ่ายเงินสดย่อย, งานจ่ายทุกชนิด.ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย .ติดตามทวงถามใบเสร็จ ใบกำกับภาษีหลังชำระเงินแล้ว .ตรวจรับ Sale Oder/ ใบสั่งซื้อ.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ป. ตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง).หากมีประสบการณ์ด้าน บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบอดทนต่องานที่ทำสูง/ มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก/ มีความคล่องแคล่ว/ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / มีความละเอียดรอบคอบ/ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/สามารถใช้ Program พื้นฐานได้ดี (Word, Excel, Power Point) มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด(ค้างคืน)ค่าพาหนะค่าท่องเที่ยวประจำปีโบนัสประจำปีหยุดเสาร์ - อาทิตย์ นขัตฤกษ์ (เสาร์เว้นเสาร์) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.--- - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2561


ช่างเทคนิค-

...ช่างเทคนิค- หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ช่างเทคนิค มกราคม ระดับเงินเดือน - - งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องชิลเลอร์ ปั๊มน้ำ- งานซ่อมแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมมอเตอร์- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส..ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่.ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด(ค้างคืน)ค่าพาหนะค่าท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.- - - - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 มกราคม 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด - ธุรการ บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน - .เพศหญิง .วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง.ใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2560


ผู้ช่วยช่างเทคนิค

...ผู้ช่วยช่างเทคนิค หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด - ผู้ช่วยช่างเทคนิค บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ผู้ช่วยช่างเทคนิค กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ .เพศชายอายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างกล สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่ากะค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายูนิฟอร์มที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 กันยายน 2559


วิศวกร

...วิศวกร หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด - วิศวกร บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด วิศวกร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, ประสานงานลูกค้าโครงการการซ่อมบำรุง ของระบบปรับอากาศ ระบบขนาดใหญ่ HVAC and Chiller System, Cooling Tower, Pump & Valve, Duct Cleaning ประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยงานในบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล.สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, Estimate, Project Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่.ขยัน อดทน รักการเรียนรู้ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด(ค้างคืน)ค่าพาหนะค่าท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร.- - - - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2559


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด - ช่างเทคนิค บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด ช่างเทคนิค สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ติดตั้งซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (PM), เครื่องทำความเย็นหลักระบบปรับอากาศ (Chiller),พัดลมระบายอากาศ, ห้องเย็นระบบ HVAC, Cooling Tower, Pump & Valve .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเลคทรอนิก, ช่างกลโรงงาน สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าล่วงเวลาเบี้ยเลี้ยงค่ายูนิฟอร์มที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จำกัด / ซอยไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2559


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (Technician Service)

...ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (Technician Service) - Setup Software รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นที่พอใจของลูกค้า- ออกแบบแก้ไขArtwork โดยใช้ โปรแกรมAdobe Photoshop, Adobe Illustrator- Install windows- ระบบแลนด์ Setupโปรแกรมต่างๆ- สามารถออกปฏิบัติงานภายนอกออฟฟิตได้- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายงาน ถ้ามีที่พักใกล้สถานที่ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามตกลง+เงินพิเศษทุกๆ เดือน+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอรถเพศชาย อายุ ปีขึ้นไป , วุฒิการศึกษา ปวช &#; ปวส.มีรถยนต์ที่พร้อมใช้วิ่งงานได้ , มีความคล่องตัวสูงสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมAdobe Photoshop, Adobe Illustratorในระดับใช้งานได้มีความรับผิดชอบต่องาน มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ต้องไม่มีปัญหาหนี้สินล้นตัว จนส่งผลต่อการทำงาน วิธีการสมัคร- ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองคุณธนวัฒน์ โทรนัดสัมภาษณ์โด...


กรุงเทพมหานคร 01 ตุลาคม 2555


พนักงานเขียนแบบ ด่วนมาก!!

...ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ ด่วนมาก เขียนแบบงานต่าง ๆ ประจำออฟฟิศออกต่างได้ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามประสบการณ์เพศชายอายุ ปี ขึ้นไปวุฒิการศีกษา อนุปริญญา - ปริญญาตรีสามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร- สมัครด้วยตนเอง - ส่ง E-mail- สมัครผ่าน JobThai (Click ...


กรุงเทพมหานคร 26 กันยายน 2555


โฟร์แมน

...ตำแหน่ง:โฟร์แมนควบคุมงานหน้าไซ้ด์ก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายประสานงานกับทางออฟฟิศส่วนกลางเข้าใจเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนต่างๆของหน้างานแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเงินเดือนตามตกลงตามประสบการณ์เพศชายอายุปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่าปีมีความรู้ความสามารถทักษะทางด้านก่อสร้างควบคุมงานมีทักษะในการสื่อสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ต้องการผู้รักความก้าวหน้ากระตือรือร้นละเอียดรอบคอบทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอดทนต่องานหนักวิธีการสมัคร-สมัครด้วยตนเอง-ส่งผ่านทางJobThai(Clickapplynow)-ส่งทางE-mailคุณวรรณาแป้นมาคุณมาเรียมผงยาบริษัททีมวิชั่นจำกัดซอยนิมิตใหม่ถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:---:---:team_visionyahoo.com...


Array 03 กันยายน 2555


โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

...โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน ตำแหน่ง:โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน.ควบคุมงานตกแต่งภายในให้ดำเนินการเสร็จทันตามแผนงาน.ควบคุมการปฏิบัติงานของช่าง.แก้ปัญหาหน้าหน่วยงาน.อ่านแบบถอดแบบคำนวนวัสดุที่ใช้ได้พอสมควร.ประสานงานกับConsultผู้เกี่ยวข้องกรุงเทพต่างกรุงเทพมหานครเงินเดือนตำแหน่ง,ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพศชาย-หญิงอายุระหว่าง-ปีวุฒิการศึกษาปวช-ปวส.ก่อสร้างปริญญาตรี-สถาปัตยกรรมมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานตกแต่งภายในเขียนแบบปีขึ้นไปวิธีการสมัคร-ApplyทางE-mail-ทาง-โดยตรงที่บริษัทคุณขจิตคุณเมย์บริษัทซีเคแอนด์เอ็นพีเดคคอร์จำกัดถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:--:--:centerckandnp.com:ckandnp.com...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2555


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี ตำแหน่ง:พนักงานบัญชี-ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายถนนนิมิตใหม่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเงินเดือนตำแหน่ง,บาทขึ้นไปเพศหญิงอายุ-ปีวุฒิปวช-ปวสบัญชีไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน.-.นวันจันทร์-วันเสาร์วิธีการสมัคร-ApplyทางE-mail-ทาง-โดยตรงที่บริษัทคุณขจิตคุณเมย์บริษัทซีเคแอนด์เอ็นพีเดคคอร์จำกัดถนนนิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:--:--:centerckandnp.com:ckandnp.com...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2555


Sales Executive ** ด่วน **

...Sales Executive ** ด่วน ** ตำแหน่ง:SalesExecutiveด่วน-เสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า-รับเรื่องติดตามลูกค้าที่โทรเข้ามา-ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด-รักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่นำเสนอขายผลิตภัณฑ์คลองสามวากรุงเทพมหานครเงินเดือนตำแหน่งเงินเดือนตามตกลงมีค่าน้ำมันมีคอมฯรายเดือนรายเดือน)เพศชายอายุ-ปีมีรถยนต์รถจักรยานยนต์มีความขยันซื่อสัตย์อดทนมีประสบการณ์ด้านการขายไม่ต่ำกว่าปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)สามารถใช้คอมฯโปรแกรมAdobePhotoshopAdobeIllustratorได้ในระดับพอใช้มีบุคคลค้ำประกันเมื่อได้รับพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯวิธีการสมัคร-ส่งใบสมัครทางE-mail-สมัครด้วยตัวเอง-สมัครสัมภาษณ์รู้ผลทันที(สามารถโทรนัดสัมภาษณ์ได้โดยตรงที่คุณธนวัฒน์--)คุณธนวัฒน์S.T.J.ELECTRICSOLUTIONLTD.,PARTซ.ไมตรีจิตแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:--,--:--:infostj.com:www.stj.com...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2555


พนักงานประสานงานขาย ** ด่วน **

...พนักงานประสานงานขาย ** ด่วน ** ตำแหน่ง:พนักงานประสานงานขายด่วน-ประสานงานกับฝ่ายขายลูกค้าจัดทำใบเสนอราคาใบorder-รับลูกค้าที่เข้ามาให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขายคลองสามวากรุงเทพมหานครเงินเดือนตำแหน่งตามตกลงมีเงินเพิ่มพิเศษคอมฯทุกๆเดือนจากยอดรวมของฝ่ายขายเพศหญิงอายุระหว่าง-ปีจบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านประสานงานขายประสานงานขายไม่ต่ำกว่าปีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มีมนุษยสัมพันธ์ทักษะในการสื่อสารที่ดีขยันซื่อสัต่ย์อดทนรักงานบริการคล่องแคล่วมีความคล่องตัวในการทำงานมีบุคคลค้ำประกันเมื่อได้รับพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯวิธีการสมัคร-ส่งใบสมัครทางE-mail-สมัครด้วยตัวเอง-สมัครสัมภาษณ์รู้ผลทันที(สามารถโทรนัดสัมภาษณ์ได้โดยตรงที่คุณธนวัฒน์--)คุณธนวัฒน์S.T.J.ELECTRICSOLUTIONLTD.,PARTซ.ไมตรีจิตแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:--,--:--:infostj.com:www.stj.com...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2555


วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโครงการ

...วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโครงการ ตำแหน่ง:วิศวกรสิ่งแวดล้อมวิศวกรโครงการ.ควบคุมงานติดตั้งเดินระบบWatertreatment,WastewatertreatmentWastewaterreuse.วางแผนการดำเนินงานหน้างานรายงานความคืบหน้าของหน้างาน.ประสานงานการติดตั้ง&บริการลูกค้า.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหมาย.มีความรับผิดชอบสูงกรุงเทพมหานครเงินเดือนตามตกลงเพศชายอายุปีขึ้นไปประสบการณ์ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปวศ.บ.(เคมี)วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม)มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียระบบผลิตน้ำดีจะพิจารณาเป็นพิเศษแก้ปัญหาประสานงานในภาวะกดดันได้สามารถขับรถยนต์ได้บุคลิกดีขยันอดทนสนใจใส่ใจเรียนรู้งานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีไหวพริบดีมีความรับผิดชอบสูงสามารถปฏิบัติงานต่างได้(มีเบี้ยเลี้ยงต่าง)วิธีการสมัคร-ผ่านJobThai-สมัครทาง-โทรสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่--,---คุณพิมพ์พรรณมีสิงห์บริษัทวอเตอร์ทรีทเม้นท์สเปเชียลลิสต์จำกัดซอยนิมิตใหม่ถ.นิมิตใหม่แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโทร:Office---,Mobile--:--:pnwaterreuse-wts.com:waterreuse-wts.com...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป >>