Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนใน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการประจำการเคหะแห่งชาติ (สาขาอุตรดิตถ์)-

...ซ์เพรส จำกัด พนักงานธุรการประจำการเคหะแห่งชาติ (สาขาอุตรดิตถ์) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , -ปฏิบัติงานในระบบ Front ENd ในงานขาย งานสัญญาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน-ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตอบข้อซักถามของผู้จองสิทธ์ผู้สนใจทั่วไป-ดำเนินการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ . - . น. หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม. - ป.ตรี.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น word excel.มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกเหมาะสมในการให้บริการ ต้อนรับลูกค้า อุตรดิตถ์ สวัสดิการ . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณีฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม speedypex SpeedyPackageExpress/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


อุตรดิตถ์ 17 ตุลาคม 2562


พนักงานรถรับ-ส่งรับส่งผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

...วรรณภูมิ ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารภายในสนามบิน หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย สัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหารได้รับการยกเว้น.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ซม. (น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง).อายุไม่เกิน ปีบริบรูณ์.วุฒิม.ขึ้นไป.มีใบขับขี่ บ. (หากมีใบอนุญาติ ท. จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถทำงานเป็นกะได้.ไม่เป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาไม่ต้องโทษจำคุก.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพย์ติดให้โทษ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงาน. เบี้ยขยันฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม speedypex SpeedyPackageExpress/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2562


พนักงานประจำการเคหะแห่งชาติ (สาขาคลองจั่น)

...ก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานประจำการเคหะแห่งชาติ (สาขาคลองจั่น) ตุลาคม ระดับเงินเดือน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทำงานจันทร์ - ศุกร์ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .ชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม. ขึ้นไป.มี/ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงาน. เบี้ยขยันฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม speedypex SpeedyPackageExpress/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2562


เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง1

...IT.update งานใน website.สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามงานความต้องการที่มีการร้องขอ.คัดรายชื่อ-โทร-นัดหมายเพื่อเข้ามาเขียนใบสมัครสัมภาษณ์งาน.สัมภาษณ์งานตามงานอย่างมีรูปแบบมาตรฐาน.จัดทำจัดเก็บเอกสารสรรหา-ว่าจ้าง - แฟ้มประวัติพนักงาน.สัมภาษณ์พนักงานสำหรับงานใหม่ คัดเลือก ทำการว่าจ้างให้พนักงานเริ่มงานได้ภายในเวลาที่กำหนด.สัมภาษณ์พนักงานเมื่อมีการลาออก.สรุปรายงานการเข้า-ออกของพนักงานเป็นประจำ.ปฐมนิเทศพนักงาน หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย อายุ - ปี วุฒิ ปวส-ป.ตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Social Media Microsoft Office ได้คล่อง.มีความสามารถในการพูดสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์.มีความคล่องตัว มีไหวพริบ กล้าตัดสินใจ.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้.สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.กองทุนเงินทดแทน.ประกันอุบัติเหตุ.ปรับเงินเดือนประจำปี.โบนัสประจำปี.ทุนการศึกษาบุตร.เครื่องแบบ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2562


ช่างโลหะ ด่วน (โทร. 02-617-1026)-

...งสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท แอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ช่างโลหะ ด่วน (โทร. --) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - เชื่อมประกอบชิ้นงาน เครื่องจักร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ชาย อายุ ปี ขึ้นไป .สามารถเชื่อมโลหะ เหล็ก แสตนเลส ประกอบ ชิ้นงานได้ .สามารถดูแบบงานได้ .มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม ชิ้นส่วน เครื่องจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า สมุทรปราการ ประกันสังคมค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ ค่าล่วงเวลาวันทำงานวันหยุดวันหยุด วันลาวันลาพักร้อนประจำปีเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานเบี้ยเลี้ยงสำหรับออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เงินโบนัสตามผลงานตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม แขวง...


สมุทรปราการ 25 กันยายน 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายประจำสาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4-

... หลายอัตร ระดับเงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส+อื่นๆ - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ให้บริการลูกค้า รับชำระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ- บริหารหนี้เสียสาขาเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย , หญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง ด้านงานขาย งานบริการ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายบุคคลเงินติดล้อ คุณแอม - - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2562


ผู้ประสานงานควบคุมทีมงานขับรถยนต์ (ดูแลงานรถตู้รับส่งพนักงานของ วิทยุการบินฯ)

...านของ วิทยุการบินฯ) กันยายน ระดับเงินเดือน - จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ควบคุมตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติ การแต่งกาย กริยามารยาทของพนักงานขับรถยนต์ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศ ชาย, อายุ - ปี.วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.มีใบขับขี่่รถยนต์ประเภท .มีความรู้ภาษาอังกฤษในการอ่านเขียนได้ดี.บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ.มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงาน ไม่น้อยกว่า ปี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงาน. เบี้ยขยันฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 กันยายน 2562


รถตู้วิ่งร่วมรับ-ส่งพนักงานของ วิทยุการบินฯ ที่สุวรรณภูมิ

... บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด รถตู้วิ่งร่วมรับ-ส่งพนักงานของ วิทยุการบินฯ ที่สุวรรณภูมิ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทางบริษัท สปีดี้ แพ็คเก็จ เอ็กเพรส จำกัด ได้ประมูลงานได้จาก บริษัท วิทยุการบินฯ เพื่อรับส่พนักงานของบริษัท วิทยุการบิน ฯ จากที่พัก เพื่อไปทำงานที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยมีระยะสัญญา ปี เริ่ม วิ่ง ธันวาคม รายละเอียดดังนี้-ต้องมีใบขับขี่ ขับรถตู้ั สาธารณะ- เป็นรถตู้ ที่นั่ง- เป็นรถตู้ toyota commuter รุ่นล่าสุด มีรถให้ ต้องมาทำสัญญา สนใจมาสอบถามได้ที่ -- พี่เอก-สาย บางบัวทอง คัน-สาย รังสิต คัน-สาย อนุสาวรย์ คัน-สาย มีนบุรี คัน-สาย บางปิ้ง สมุทรปราการ คัน-สาย ดอนเมือง คัน-สาย บางพลัด คัน-สาย พุทธมณฑล คันสนใจ สอบถามได้ที่ สนใจมาสอบถามได้ที่ -- พี่เอก -- แจ๋ว หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ต้องมีใบขับขี่ ขับรถตู้ั สาธารณะ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2562


ธุรการกราฟฟิค-online marketing (สินค้าแม่และเด็ก)-ทำงานที่ลาดพร้าว 811

...วข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด ธุรการกราฟฟิค-online marketing (สินค้าแม่เด็ก)-ทำงานที่ลาดพร้าว กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ออกแบบจัดทำสื่อสำหรับลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง online (สินค้าสำหรับแม่เด็ก).คิด content ลงสื่อ social facebook, ig, line, youtube. ประสานงาน เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า.งานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทำงานที่ลาดพร้าว สนใจ add line id แล้วส่งประวัติมาทางไลน์ได้เลยค่ะ หมวดงาน Web Design/Graphic Designการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .หญิง ชาย อายุ - ปี.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม photoshop, illustrator.มี sense เรื่องการออกแบบงานกราฟฟิค ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม alanhopsthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บลู สปอร์ต จำกัด /- ถนนประดิพัทธ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2562


เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)-

...น็ต, GPS ออนไลน์ รวมทั้งระบบ Network- Backup data- ตรวจสอบ ดูแลระบบ Security, CCTV, Finger Scan หมวดงาน System Admin/IT/Networkช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี ไม่มีพันธะทางทหาร.วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงาน.บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ . ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงานฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kung https//www.facebook.com/SpeedyPackageExpress/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง เดินทางมาสมัครด้วยตัวเอง (รับสมัครตั้งแต่ . น.-. น. . น.-. น.) พร้อมแนบเอกสารสมัครงาน (วันสมัครงานจะทำการสัมภาษณ์ทดสอบพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์) ผ่านทาง www.jobthaiweb.com - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 218 หน้า หน้าถัดไป >>