Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนใน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

Sales Staff AIS Buddy จ.พัทลุง-

...ยน ระดับเงินเดือน , - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid , Handset)- ดูแลการกระตุ้นยอดของร้าน AIS Buddy ประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย- วางแผนดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง- ดูแลภาพลักษณ์ของ AIS Buddy ในพื้นที่รับผิดชอบ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง (อายุ - ปี).วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย ปี.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้ พัทลุง - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


พัทลุง 27 พฤศจิกายน 2562


Driver (Engineering) ประจำ จ.ชุมพร-

...อร์วิส จำกัด (มหาชน) Driver (Engineering) ประจำ จ.ชุมพร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - มีความสามารถทางการขับขี่รถยนต์สามารถวางแผนเส้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- มีความสามารถในการดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย (อายุไม่เกิน ปี).วุฒิปวช.ขึ้นไปเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชุมพร - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


ชุมพร 26 พฤศจิกายน 2562


Driver (Engineering) ประจำ จ.ภูเก็ต-

...์วิส จำกัด (มหาชน) Driver (Engineering) ประจำ จ.ภูเก็ต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - มีความสามารถทางการขับขี่รถยนต์สามารถวางแผนเส้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- มีความสามารถในการดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย (อายุไม่เกิน ปี).วุฒิปวช.ขึ้นไปเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ภูเก็ต - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


ภูเก็ต 26 พฤศจิกายน 2562


Driver (Access Network - South) จ.สุราษฎร์ธานี -

...ร์วิส จำกัด (มหาชน) Driver (Access Network - South) จ.สุราษฎร์ธานี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - ขับรถ Drive Test เพื่อ Test สัญญาณในพื้นที่ภาคใต้- มีความสามารถทางการขับขี่รถยนต์สามารถวางแผนเส้นทางการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ- มีความสามารถในการดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน อื่นๆ .เพศชาย (อายุไม่เกิน ปี).วุฒิปวช.ขึ้นไปเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สุราษฎร์ธานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สุราษฎร์ธานี 26 พฤศจิกายน 2562


Sales Staff AIS Buddy จ.ปัตตานี-

...ับเงินเดือน , - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid , Handset)- ดูแลการกระตุ้นยอดของร้าน AIS Buddy ประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย- วางแผนดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง- ดูแลภาพลักษณ์ของ AIS Buddy ในพื้นที่รับผิดชอบ- วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์เก็บข้อมูลสถานการณ์การตลาด หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง (อายุ - ปี).วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย ปี.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้ ปัตตานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


ปัตตานี 26 พฤศจิกายน 2562


Sales Staff AIS Buddy จ.สุราษฎร์ธานี-

...นเดือน , - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid , Handset)- ดูแลการกระตุ้นยอดของร้าน AIS Buddy ประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย- วางแผนดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง- ดูแลภาพลักษณ์ของ AIS Buddy ในพื้นที่รับผิดชอบ- วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์เก็บข้อมูลสถานการณ์การตลาด หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง (อายุ - ปี).วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้.มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย ปี สุราษฎร์ธานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สุราษฎร์ธานี 26 พฤศจิกายน 2562


Direct Sales Staff (DSS) จ.สงขลา -

...s Staff (DSS) จ.สงขลา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - จำหน่าย SIM Card ให้กับลูกค้าใหม่ AIS G , G Post Paid , Prepaid To Postpaid, G Handset , AIS Fibre รวมถึง เสนอขาย Packet เสริมให้กับลูกค้า- เดินทางไปจำหน่าย SIM Card กับรถตู้ของบริษัทในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชายหญิง.อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ม. ถึง ปวช..รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เปิดรับสมัครจังหวัดใกล้เคียง สงขลา - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สงขลา 26 พฤศจิกายน 2562


Fixed Broadband Account Executive (ดูแลพื้นที่จ.ชุมพรระยอง)-

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายทำตลาดเพื่อได้มาซึ่งยอดขายติดตั้งตามเป้าหมายของบริษัท- ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของช่องทางที่ดูแล เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขายที่มีประสิทธิภาพ- หาโอกาสในการขยายช่องทางในการเพิ่มยอดขายยอดติดตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพื้นที่- ติดตามประสานงานแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดยอดขายติดตั้งสำเร็จของลูกค้า AIS Fibre จนสิ้นกระบวนการ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน ปี).วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีความสามารถในการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดทั้งในด้านบริมาณคุณภาพ.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้ ชุมพร - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


ชุมพร 26 พฤศจิกายน 2562


Marketing Officer จ.สุราษฎร์ธานี -

...ไว้- คิด campaign ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ promote สินค้าบริการของบริษัท เพื่อสร้าง Brand Preference ,ยอดขาย รายได้ให้กับบริษัทฯ- วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง นำเสนอแผนงานปรับปรุงแผนกิจกรรมการตลาดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ word , Excell , Powerpoint ได้.มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (สามารถทำงานในวันหยุด ล่วงเวลาได้).มีความรู้ด้าน Digital Marketing Graphic Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ สุราษฎร์ธานี - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สุราษฎร์ธานี 26 พฤศจิกายน 2562


SMB Direct Sales Executive ประจำ จ.สงขลา-

...ะดับเงินเดือน , - รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card ( Post Paid , Prepaid Hand Set ),สินค้า Solution (Mobile PBX, Mobile EDC, Mobile Track & Trace เป็นต้น) ให้กับกลุ่มลูกค้า SMEs- วางแผนดำเนินการกิจกรรมด้านงานขายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า- วางแผนขยายพื้นที่การขายใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์งานขาย เก็บข้อมูล ประเมินคู่แข่งขันในตลาด หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขายสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้.มีการทดลองงาน เดือน สงขลา - ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือพนักงาน- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ- กองทุนประกันสังคม- สหกรณ์ออมทรัพย์- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเคลื่อนที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Ais Southโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่. คุณปิยนาถ (ฝ่ายบุคคล) โทร.-. คุณกรธัช (ฝ่ายบุคคล) โทร.-(ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น.) - สอบถาม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวง...


สงขลา 26 พฤศจิกายน 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 221 หน้า หน้าถัดไป >>