Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสามเสนใน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร

...- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย- สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ (ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ มุกดาหาร อุบลราชธานี- ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถ สอบถามได้ที่ คุณภูริวัจน์ -- - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ

...ถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย- สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ (ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้.สามารถโยกย้ายได้ ศรีสะเกษ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถ สอบถามได้ที่ คุณภูริวัจน์ -- - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


ศรีสะเกษ 13 มิถุนายน 2562


เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ มุกดาหาร

...ใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้.สามารถโยกย้ายได้ มุกดาหาร . ปริญญาตรี ทุกสาขา . มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป . มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ รักงานขาย . สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้ . มีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม . สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ . มีใบอนุญาตหน้านายประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ . สามารถเดินทางไปทำงานในจังหวัดใกล้เคียงได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่คุณภูริวัจน์ - - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


มุกดาหาร 13 มิถุนายน 2562


สมัครพร้อมสัมภาษณ์ 22 มิ.ย.62เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ นนทบุรีและปริมณฑล-

... มิถุนายน หลาย ระดับเงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท +ค่าครองชีพ+Incentive +อื่นๆ - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- งานรับชำระค่างวด อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.ประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการมาอย่างน้อย ปี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ).มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ). มีความสามารถขับรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่.ทักษะด้านงานขายมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันสุขภาพ-ค่าทันตกรรม-เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเบอร์ - คุณอำภาพร - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2562


พนักงานธุรการคลังสินค้า ประจำแกรนด์โฮมมาร์ทบางบัวทอง-

...ัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด พนักงานธุรการคลังสินค้า ประจำแกรนด์โฮมมาร์ทบางบัวทอง มิถุนายน ระดับเงินเดือน , -ดูแลงานด้านเอกสารของคลังสินค้า- รับเข้า ตัดจ่ายสินค้า- ตรวจนับสินค้าคงคลัง- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .-ไม่จำกัดเพศ.-วุฒิ ม. ขึ้นไป.-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.-อายุ ปีขึ้นไป.-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ นนทบุรี - เงินเดือน ,- ค่ากะ บาท- เบี้ยขยัน บาท- ค่าล่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด- INCENTIVE -- วันลาป่วย วัน - ลาพักร้อน วัน- วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน- ลากิจ วัน - ลาคลอด วัน - เปิดบัญชี + ATM ฟรี- ผ่านทดลองพิจารณาปรับเงินเดือน- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน- รถรับ-ส่งสนใจสมัครงาน คุณเอก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม AdeccoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (จันทร์-ศุกร์ - น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด อาคาร เอส.พี. ชั้น โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวง...


นนทบุรี 06 มิถุนายน 2562


พนักงานคลังสินค้า ประจำแกรนด์โฮมมาร์ทบางบัวทอง-

... ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด พนักงานคลังสินค้า ประจำแกรนด์โฮมมาร์ทบางบัวทอง มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,+ -หน้าที่ ความรับผิดชอบ- จัดสินค้าตาม Order - จัดเรียงสินค้า- เช็คสต๊อคประจำเดือน หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics .-เพศชาย.-ไม่จำกัดวุฒิ.-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.-อายุ ปีขึ้นไป.-สุขภาพแข็งแรง นนทบุรี - เงินเดือน ,- ค่ากะ บาท- เบี้ยขยัน บาท- ค่าล่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด- INCENTIVE -- วันลาป่วย วัน - ลาพักร้อน วัน- วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน- ลากิจ วัน - ลาคลอด วัน - เปิดบัญชี + ATM ฟรี- ผ่านทดลองพิจารณาปรับเงินเดือน- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน- รถรับ-ส่ง-รองเท้านิรภัยสนใจสมัครงาน คุณเอก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม AdeccoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (จันทร์-ศุกร์ - น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด อาคาร เอส.พี. ชั้น โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวง...


นนทบุรี 06 มิถุนายน 2562


พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำหน่วยงานธนาคาร พื้นที่ นางลิ้นจี่1

...่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำหน่วยงานธนาคาร พื้นที่ นางลิ้นจี่ มิถุนายน ระดับเงินเดือน . ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารคนไทย บ้านพักผู้บริหารอยู่ นางลิ้นจี่ ที่ทำงาน แถวสาทร งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย. ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา .-.น. นอกวันเวลา เป็น OT. ไปถึงผู้บริหาร เวลา . น. โดยประมาณ. ไม่สูบบุหรี่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศ ชาย อายุ(ปี) ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม. - ปริญญาตรี. มีใบขับขี่สาธารณะ.มีประสบการณ์การขับขี่ปลอดภัย.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาพิเศษ.รู้จักเส้นทางการจราจรเป็นอย่างดีในกรุงเทพฯ,ปริมณฑลนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ.มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารจะพิารณาเป็นพิเศษ.ไม่มีประวัติอาชญากรรม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด / ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2562


เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล1

..., ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .คีย์ข้อมูลผลการผลิตประจำวัน.ประสานงานกับฝ่ายผลิต.ทำตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญญชา หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .จบ.ปวช-ปวส.(คอมพิวเตอร์สาขาที่เกี่ยงข้อง.สามารถใช้คอมฯได้คล่อง สามารถใช้สูตรคำนวณ Excel ได้จะพิจารณาเป็นเศษ.มีความพร้อมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน.มีความรุู้เรื่องการ์เม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pinyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม -, - สอบถาม บริษัท เลิศลักษณ์ แฟชั่นเฮ้าส์ จำกัด / ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวง...


นครปฐม 03 มิถุนายน 2562


Admin Officer1

... Admin Officer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . งานเลขานุการประจำสายงาน. งานธุรการทั่วไป (ประสานงานภายในภายนอก). พิมพ์จดหมายภายในภายนอก. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถพิมพ์ดีดได้ดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ.ประสานงานภายในภายนอกได้เป็นอย่างดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันสังคม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่ารักษาพยาบาล. ค่าทันตกรรม. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ. โบนัสประจำปี. ท่องเที่ยวประจำปี. ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 31 พฤษภาคม 2562


ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขาระนอง-

... หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา.เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์การบริหารจัดการทีมขาย ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ปีขึ้นไป.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้.มีความสามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์.มีความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างผลงานคุณภาพด้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย.มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี / มีความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ ด้านการขาย ด้านสินเชื่อ ด้านงานขายประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัยนายหน้าประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ ระนอง - โบนัสประจำปี/ปรับเงินเดือนประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครผ่านทาง Jobthaiwebส่งใบสมัครมาที่ peerapat.cngerntidlor.com hrd-recruitngerntidlor.comสามารถแผนกสรรหาว่าจ้างคุณพีรพัฒน์ -- ID Line iamthepeaceคุณสุชาดา -- - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวง...


ระนอง 31 พฤษภาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 211 หน้า หน้าถัดไป >>