Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพมหานคร

สมุห์บัญชี (Accountant)

...สมุห์บัญชี (Accountant) หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด สมุห์บัญชี (Accountant) หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด สมุห์บัญชี (Accountant) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป รับพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


หัวหน้าช่าง ช่างแอร์ (Chief Engineer Air Conditioner)

...หัวหน้าช่าง ช่างแอร์ (Chief Engineer Air Conditioner) หางาน - บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด หัวหน้าช่าง / ช่างแอร์ (Chief Engineer / Air Conditioner) หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ Share บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด หัวหน้าช่าง / ช่างแอร์ (Chief Engineer / Air Conditioner) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานซ่อมงานบริการหลังการขาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .- บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด /- หมู่ ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล-

...พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล- หางาน - บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด พนักงานธุรการทรัพยากรบุคคล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - การสรรหาพนักงาน- ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance- Trainning- พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี.ความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก.บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความขยัน , อดทน , ซื่อสัตย์.มีทักษะด้านการสื่อสารไหวพริบในการแก้ไขปัญหา บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.โบนัสประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันสังคม.สัมมนาประจำปี.งานปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


หัวหน้าบัญชี (ด่วน)

...หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าบัญชี (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุมดูแลบัญชีทั้งระบบ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย ปี .มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการระบบบัญชี-การเงินได้.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.สามารถใช้ MS Office Program บัญชี Express ได้.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร --, - Ext. (คุณอัญชลี) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน)

...หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หางาน - บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด หัวหน้าฝ่ายบุคคล (ด่วน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลงานบุคคล ระเบียบบริษัท จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา การขาดลามาสายดูแลงานทรัพย์สินของบริษัทฯ นิติกรรมต่างๆ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง.มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย ปี.มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง.มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สุขุมรอบคอบ รักความก้าวหน้า.สามารถเริ่มงานได้ทันที บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, - Ext. (คุณอัญชลี)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด ซอยรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหา...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


Sale Executive

...Sale Executive หางาน - บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่าทำใบเสนอราคา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรี .บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ssidsystem ssidsystemโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด / หมู่บ้านรื่นฤดี ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2562


เด็กติดรถขนยาง

...เด็กติดรถขนยาง หางาน - พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) เด็กติดรถขนยาง หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) เด็กติดรถขนยาง มกราคม ระดับเงินเดือน ขนส่งยางรถยนต์ คัดยาง จัดเรียงยาง มัดเชือก หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ไม่มีประสบการณ์สามารถฝึกได้ แค่เพียงสู้งาน ขยันศึก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pornchaik PORNCHAIKANYANGโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) / ซอยพหลโยธิน / ถนนเพิ่มสิน (ตรงข้ามซอย.) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ หางาน - พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) ช่างยนต์ หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / คนงาน/แรงงาน/กรรมกร Share พรชัยการยาง(หจก.สุชาดาการยาง) ช่างยนต์ มกราคม ระดับเงินเดือน - ถอดใส่ ถ่วงล้อยางรถได้ มีพื้นฐานการทำงานด้านช่างยนต์กรณีตั้งศูนย์ได้ ทำช่วงล่างได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมคนงาน/แรงงาน/กรรมกร .ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งาน รักงานบริการ ตรงต่อเวลา.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา(กรณีมีประสบการณ์ทำงานปีขึ้นไป).ถอดใส่ ถ่วงล้อยางได้.มีพื้นฐานการทำงานด้านช่างยนต์.กรณีตั้งศูนย์ได้ ทำช่วงล่างได้ ขายยางได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ).กรณีอยู่ตจว. (ทางบริษัทหาห้องพักใกล้ที่ทำงานให้ได้) บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร มีค่าอาหารมีค่าเดินทางมีค่าล่วงเวลาOTมีเบี้ยขยันมีประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทนทำงานวัน (.-.) หยุดทุกวันอาทิตย์มีเสื้อ หมวกฟรีมีโบนัสกินเลี้ยงประจำปีเงินเบิกล่วงหน้า-เงินกู้ยืม(กรณีจุเป็นพนักงานประจำแล้ว)ทำงานวันหยุดได้แรงวันหยุดตามประเพณี จ่ายค่าแรงตามปกติ สมัคร Online ผ่า...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


พนักงานดูแลคอนโดมิเนียม 1

...พนักงานดูแลคอนโดมิเนียม หางาน - บริษัท ไฮเทรด จำกัด พนักงานดูแลคอนโดมิเนียม หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ไฮเทรด จำกัด พนักงานดูแลคอนโดมิเนียม มกราคม ระดับเงินเดือน , .เก็บค่าเช่า.รับเรื่องเกี่ยวกับการเช่าใหม่.ดูแลค่าใช้จ่ายซ่อมแซมห้อง.สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน.ดูแลห้องเช่า-พาลูกค้าชมห้องุ.ดูแลค่าจอดรถ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา .สามารถทำบัญชีได้ รายรับ-รายจ่ายได้.มีความรับผิดชอบ ขยัน สื่อสัตย์ อดทน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ การต้อนรับลูกค้าดี.มีบุคคลค้ำประกัน (รับข้าราชการ) บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ทำงาน วัน ต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา .-. น.หยุด วัน (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์)สนใจสมัคร-สอบถาม -- Office-- คุณขาว-- คุณจิ๊บ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


พนักงานขาย-

...พนักงานขาย- หางาน - บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด พนักงานขาย หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด พนักงานขาย มกราคม ระดับเงินเดือน - - รับผิดชอบการขายตามหนี้ จนจบกระบวนขาย- วิเคราะห์ลูกค้าแผนการขาย- หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขยายตลาด สินค้าของบริษัทฯ- เจรจาต่อรอง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย ปี.ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์.เวลา . - . น..คุณสมบัติต้องตรงตามที่กำหนด บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด / ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพม...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 169 หน้า หน้าถัดไป >>