Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสำราญราษฎร์ แขวงสำราญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด1

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด ธันวาคม - ระดับเงินเดือน - . รวบรวมข้อมูลตามบริษัทมอบหมาย. วางแผนการตลาดจัดกิจกรรมการตลาดได้ตามแผน. สามารถประสานงานขาย เพื่อผลักดันยอดขายได้ตามเป้าหมาย. ควบคุมบริหารการตลาดตามนโยบายได้ .เพศชาย/หญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.สามารถวางแผนพัฒนาส่งเสริมงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี.หากมีรถยนต์ส่วนตัวใบขับขี่ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านงานการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2561


Art Director

...Art Director หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด Art Director Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด Art Director พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - - .เพศ ชาย/หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสูงกว่า คณะนิเทศศาสตร์,คณะศิลปกรรมศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทางด้านงาน Art Director อย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรมด้าน Computer Graphic ได้อย่างดีเยี่ยม.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ สร้างแนวความคิดแปลกใหม่ได้ดีมีความกระตือรือร้นสูง.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันพร้อมทำงานเป็นทีมได้มีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ.มีประสบการณ์ควบคุมวางแผนทีมให้ดำเนินงานไปตามวางไว้.เข้าใจกระบวนการในการทำสิ่งพิมพ์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2561


Call Center

...Call Center หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด Call Center Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด Call Center พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - ประสานงานรับแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของลูกค้า .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป.มีพื้นฐาน Microsoft Office.มีใจรักงานบริการ.มีทักษะการสื่อสารที่ดี.มีความอดทน รับแรงกดดันได้ดี .มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถทำงานตรวจสอบได้เบื้องต้น พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ช่างศิลป์)

...เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ช่างศิลป์) หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ช่างศิลป์) Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม(ช่างศิลป์) พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - ออกเเบบภาพในคอมพิวเตอร์ .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกเเบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม เเละจิตรกรรม.หากใช้อุปกรณ์ Wacom เขียนภาพในคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ Graphic (ทำเว็บไซต์)

...เจ้าหน้าที่ Graphic (ทำเว็บไซต์) หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic (ทำ) Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic (ทำ) พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป .มีความรู้ทางด้าน Graphic Design, PC, Photoshop, Illustrator, Page, Maker, In Design.สามารถใช้ฐานข้อมูล MY SQL.ได้.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ Graphic

...เจ้าหน้าที่ Graphic หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic พฤศจิกายน - ระดับเงินเดือน - เจ้าหน้าที่กราฟฟิค มีความรู้ทางด้าน Graphic Design มีความรู้ทางด้าน PC โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Page Maker,Indesign, Dreamweaver หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม จิตรกรรม.มีความรู้ทางด้าน Graphic Design มีความรู้ทางด้าน PC โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Page Maker, Indesign, HTML ,Dreamweaver.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax--- - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


จป. (ระดับวิชาชีพ)

...จป. (ระดับวิชาชีพ) หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด จป. (ระดับวิชาชีพ) Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด จป. (ระดับวิชาชีพ) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ดูแลด้านความปลอดภัย .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .หากมีความรู้ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ.( ปฏิบัติงานที่โรงงานบางขุนเทียน ) จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

...เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มิถุนายน - ระดับเงินเดือน - .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ .หมายเหตุ ต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้น กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax---recruitwpp.co.th - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

...เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - .ชาย,หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ.สามารถใช้โปรแกรม Windows , MS.Office ขึ้นไป ใช้ระบบฐานข้อมูล Oracle ชุดคำสั่ง SQL.สามารถเขียนโปรแกรม C#, Access , Visual Basic , Crystal Report, Wep Application(html, visual studio,VB ,ASP.NET).มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูล MSSql,Oracle.สามารถเขียน PL/SQL ได้.หากเขียนโปรแกรม VB ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถาม Tel -- ต่อ , --(ส่วนงานสรรหาฯ) Fax---recruitwpp.co.th - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


เลขานุการฝ่ายวิชาการ

...เลขานุการฝ่ายวิชาการ หางาน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เลขานุการฝ่ายวิชาการ Share บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เลขานุการฝ่ายวิชาการ มีนาคม ระดับเงินเดือน .เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป.บุคลิกดี คล่องแคล่วว่องไว.มีความละเอียดรอบคอบ.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง.มีความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ งานเขียนหนังสือจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณหนึ่ง) -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ - (คุณหนึ่ง) -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 12 หน้า หน้าถัดไป >>