Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตสี่แยกมหานาค แขวงสี่แยกมหานาค กรุงเทพมหานคร

พนักงานผลิต ( ฝ่ายผลิต )

...พนักงานผลิต ( ฝ่ายผลิต ) หางาน - บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานผลิต ( ฝ่ายผลิต ) Share บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานผลิต ( ฝ่ายผลิต ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติบัติงานในไลน์การผลิต .จบสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , โรงงาน -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โรงงาน / ซอยใจเอื้อ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี -- , โรงงาน -- ...


ปทุมธานี 06 มิถุนายน 2561


พนักงานธุรการจัดส่ง-

...งานธุรการจัดส่ง Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานธุรการจัดส่ง มิถุนายน ระดับเงินเดือน N/A -บริหารจัดการจัดส่ง-. ประสานงานด้านคลังสินค้า งานด้านเอกสาร จัดคิวงาน ทำงานธุรการจัดส่ง รู้ช่องทางประสานงานกับบริษัทขนส่ง. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้. ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของพนักงานจัดสินค้าจัดส่ง / พนักงานขับรถสินค้า / พนักงานติดรถส่งสินค้า.บริการด้านการส่งสินค้าผ่านบรัทขนส่งให้ถึงลูกค้าตามกำหนดลูกค้าพึงพอใจในการบริการจัดส่ง .เพศ ชาย หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้เป็นอย่างดี.รู้จักเส้นทาง ในกทม.รู้จักบริษัท รับขนส่ง ช่องทางการขนส่ง.มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์ม- ค่าอาหาร / วัน- เบี้ยขยัน ขั้นบันได --- เงินกู้ยืม- โบนัสฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 มิถุนายน 2561


ช่างซ่อมบำรุง

...ช่างซ่อมบำรุง หางาน - บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างซ่อมบำรุง Share บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างซ่อมบำรุง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ปฎิบัติงานไลน์ผลิต .มีความเข้าใจการทำงาน ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , โรงงาน -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โรงงาน / ซอยใจเอื้อ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี -- , โรงงาน -- ...


ปทุมธานี 31 พฤษภาคม 2561


ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักร

...ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักร หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักร Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่องบรรจุ Auto ,เครื่องกวนจาระบี สามารถซ่อมแซมแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการดูแลรักษาเครื่องจักร .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง.อายุ ปี ขึ้นไป ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว).เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ สามารถทนสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี.เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้โดยที่ไม่กลัวเปอะเปื้อน น้ำมัน จาระบี.ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับ การคุมเครื่องบรรจุ Auto ,เครื่องกวนจาระบี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี ชุดฟอร์ม , ค่ากะ , เบี้ยขยัน , เงินรางวัลกลางปี , โบนัส , ตรวจสุขภาพ , เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hr nimnuchgmail.comโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร...


ปทุมธานี 19 พฤษภาคม 2561


วิศวกรเครื่องกล

...วิศวกรเครื่องกล หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิศวกรเครื่องกล Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วิศวกรเครื่องกล พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สนับสนุนการวางแผนซ่อมบำรุงร่วมกำหนดแนวทางในการซ่อมเครื่องจักร .จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล.เพศชาย.ตั้งแต่อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ,ใช้งาน Auto Cad, Solid Works ได้ดี.มีความชำนาญในหลักวิศวกรรมพื้นฐาน,การประยุกต์การใช้งาน.ถ้ามีประสบการณ์งานเดินท่อในโรงงาน,การติดตั้งเครื่องจักร,จะพิจาระณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี ชุดฟอร์ม , ค่ากะ , เบี้ยขยัน , เงินรางวัลกลางปี , โบนัส , ตรวจสุขภาพ , เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hr nimnuchgmail.comโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 19 พฤษภาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานฝ่ายผลิต Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานฝ่ายผลิต พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ปฎิบัติงานฝ่ายผลิต .จบการศึกษา ม.- ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


ช่างไฟฟ้า1

...ช่างไฟฟ้า หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร . ซ๋อมบำรุงเครื่องจักร .จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง.ต้องผ่านการสอบฝีมือมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


จป.วิชาชีพ1

...จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตรายทั้งกำหนดมาตรการป้องขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ .จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขอาชีวอนามัยความปลอดภัย ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์

...พนักงานขับรถยนต์ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขับรถยนต์ .รู้เส้นทางกรุงเทพ + ปริมณฑล ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 14 พฤษภาคม 2561


Marketing Superviisor-

...ษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Marketing Superviisor พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - -วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งออนไลน์-วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า-วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด-เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด-รายงาน การประเมินผล การควบคุมทางการตลาด .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรีการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านงานขาย ตลาด - ปี.สามารถใช้ Computer Excel ,Word, Power point ได้เป็นอย่างดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง อดทน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 20 หน้า หน้าถัดไป >>