Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองบอน แขวงหนองบอน กรุงเทพมหานคร

IP Network Engineer Level3-

...ance Test (UAT).- Support the project as per request หมวดงาน วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .Thai nationality only.Cisco Certified Network Associate (CCNA) Certified.Good knowledge of LAN/WAN network, OSI model and TCP/IP architecture .Good knowledge of network security technology, NAT, VPN and security device.Good knowledge of IP/MPLS technology.Minimum years experienced in Cisco/Huawei/Nokia router and switch configuration.Experienced in network design and planning.Experienced in remote access technology.Experienced in switch technology, Spanning Tree, VTP, Link Aggregation and Port Security ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร Experienced in routing protocol Static Route, OSPF, ISIS and BGP-Experienced in project management-Fast learner and self-starter in learning new skills-Good command both of written and spoken EnglishWorkload-Major RFC has to be performed on maintenance windows (night time) strictly-% of RFCs are Major-Average RFC per man-month is สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ซอย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2562


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(

...าร- ทำการขึ้นทะเบียนกฎหมาย ใช้งาน ตรวจตราให้ สอดคล้อง() รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน () ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) .สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่า ป. ตรี ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี .ผ่านการอบรมทดสอบในหลักสูตร เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพไม่น้อยกว่า ชม( หลักสูตร จป วิชาชีพ ชม.)ภายในวันที่ มิย .เป็นเคยเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ มีนาคม ผ่านการอบรมเพิ่มทดสอบ ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มาไม่น้อยกว่า ชม.(หลักสูตร จป วิชาชีพ ชม.) ภายในวันที่ มิถุนยาน ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ซอย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. แขวง...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา และ การตลาด-

...า การตลาด ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, (ยังไม่รวมค่า Commission) - บริหารการตลาดของสื่อฯ ตามที่บริษัทกำหนด- บริหารยอดขาย ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด- บริหารบุคลากรในสังกัด ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย- พัฒนางานของฝ่าย บริษัทให้ได้ตามแผนนโยบาย หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ชาย , หญิง. ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์งานขายโฆษณาการตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ ปีขึ้นไป(อ้างอิงงานเดิมได้).มีพฤติกรรมภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ.มีคุณธรรมในการดำเนินงาน ชีวิต.ยึดนโยบายบริษัทสนับสนุนงานบริษัท เหนือสิ่งอื่นใด.มีความรับผิดชอบ พร้อมเสียสละเวลา ทุ่มเทงานได้อย่างเต็มที่.ฯลฯ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการเดินทางเงินโบนัสตามผลงานตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป จำกัดโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 26 ตุลาคม 2562


Tranport Network Planning and Solution Team-

...ardware installation-To collects and analyzes the network utilization information, generate periodic reports for management-To executes changes to the environment within appropriate timeframe which might include non-business hours.-To support and coordinate with vendors or project team as on-demand หมวดงาน System Admin/IT/Network .Good knowledge of network system WAN/LAN protocol.Highly skilled in OSI model and TCP/IP architecture.Minimum years experienced in router and switch configuration such as Cisco, Huawei and Nokia products.Experienced in switching technology, Spanning Tree, VTP, Link Aggregation and Port Security.Experienced in MPLS technology; LVPN and LVPN.Experienced in routing protocol; Static Route, OSPF, ISIS and expertise in BGP.Experienced in network security technology, NAT, VPN and security device, Firewall and IDS.Experienced in network design planning and troubleshooting are required.Good command both of written and spoken English ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ซอย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 ตุลาคม 2562


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดหา ด่วนๆๆๆ1

... ระดับเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน . จัดทำแผนภาพรวมการสั่งซื้อวัสดุ สำหรับทุกโครงการ จากแผนการใช้งานยอดคุมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการต่อรองราคาทำการล็อควัสดุต่อไป. จัดซื้อ จัดหาจัดจ้าง Suppliers วัสดุต่างๆตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น. สรุปสถานการณ์สั่ง การส่ง ปริมาณคงค้างเทียบกับแผนยอดคุมในแต่ละโครงการ. ประเมินผลการประสานงาน การจัดส่ง รวมถึงคุณภาพวัสดุของ Suppliers เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกต่อไป หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สัญชาติไทย.ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ สาขาการตลาด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ เขตประเวศ ทำงานวันเสาร์ได้.หากมีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อบริษัทก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - อบรมสัมมนา- ศึกษาดูงานต่างประเทศ- ค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิต- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร- เบี้ยเลี้ยงห้องพัก- โบนัสประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- วันลาพักร้อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เวสท์คอน จำกัด เลขที่ ซอยพรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 ตุลาคม 2562


Page Admin Online Sales Online Marketinga

...- a.ตอบลูกค้าผ่านสื่อ Social Networkb.รับลูกค้าทาง Call Centerc.ดูแลลูกค้าปลีก / ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า /ดูแลลูกค้าที่ต้องการซื้ออะไหล่เพิ่มเติม d.ให้คำแนะนำลูกค้า สำหรับปัญหาการใช้งานต่างๆe.สามารถรับลูกค้า / (มีค่าคอมมิชชั่น) f.ออกใบเสนอราคา g.สามารถออกไอเดียภาพโฆษณาการขายปลีกได้h.รายงานยอดขายประจำสัปดาห์ i.บูสโปรโมทโพสขายทางเฟสบุ๊ค ตามงบที่ทางบริษัทตั้งไว้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .มีทัศนะคติเชิงบวก ในการดำเนินชีวิต.มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมทำงานกับคนรุ่นใหม่.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา.มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.พร้อมเติบโตไปกับบริษัท กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. โบนัส ประจำปี ตามผลงาน. พักร้อนประจำปีเพศ / - ปี / จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้อง / มีประสบการณ์ด้านการตลาดด้านการขายไม่น้อยกว่า ปี / มีความสามารถในการสื่อสาร ปิดการขาย / ใช้ Microsoft Office คล่อง / มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ / เป็นคนทันสมัย สามารถใช้ Application บนมือถือได้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม InfinityPlusโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อินฟินิตี้ พลัส เทรดดิ้ง จำกัด / ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2562


ช่างเทคนิคโรงงาน-

...คร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ไทยยอง เทรดดิ้ง จำกัด ช่างเทคนิคโรงงาน ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A -เขียนโปรแกรมเครื่อง CNC CAD/CAM D D-Setupup เครื่องจักร-ทำงานแบบ ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีประการณ์ - ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ).สามาราเข้ากับเพื่อนร่วมงานทำงานเป็นทีมได้.ขยันอดทน- รับแรงกัดดันได้.แก้ไขงานเฉพาะได้ ชลบุรี อาหารกลางวัน /วัน คิดตามจริงโบนัสเสื้อฟอร์มพนักงานประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยยอง เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบล...


ชลบุรี 15 ตุลาคม 2562


หัวหน้าฝ่ายบุคคลa

... คัดเลือกบุคลากร ตามความต้องการของบริษัทc.อบรมพนักงานใหม่ พร้อมส่งต่อให้สายงานd.ออกหนังสือสัญญาจ้างต่างๆe.จัดทำเงินเดือนf.ดูแล Time Attendance สรุปการขาด-ลา-มา-สายg.ควบคุมการขาด-ลา-มา-สาย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทh.ดูแลการเบิกอนุมัติ OTi.อบรมพนักงานที่กระทำความผิด พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ออกหนังสือเตือน ตามกฎระเบียบบริษัทj.เป็นกรรมการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่างๆ k.จัดกิจกกรมตามเทศกาลสำคัญ ตามที่บริษัทกำหนดl.ประสานงานกับองค์กร ทั้งภายในภายนอกm.จัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ n.ดูแล สo.ดูแลสวัสดิการพนักงานp.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingเลขานุการ .มีทัศนะคติเชิงบวก ในการดำเนินชีวิต.มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมทำงานกับคนรุ่นใหม่.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา.มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.พร้อมเติบโตไปกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เพศ / - ปี / จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้อง / มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคลไม่น้อยกว่า ปี / เคยเป็นหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายบุคคล / มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำ / มีศิลปะในการสื่อสาร / ใช้ Microsoft Office คล่อง / มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ / สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม InfinityPlusโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อินฟินิตี้ พลัส เทรดดิ้ง จำกัด / ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2562


ผู้ดูแลคลังสินค้าa

...ตามมาตรฐานd.ดูแล บริหารการจัดส่ง ให้มีประสิทธิภาพe.ประสานงาน ประเมินราคา ต่อรองราคา ผู้รับเหมาจัดส่งสินค้าf.จัดทำรายงานสต็อก ประจำเดือน g.ควบคุมการรับ-จ่าย สินค้าเคลมh.ทำรายการสินค้าเคลม ให้โรงงานi.ออกใบรับสินค้าเคลม / ออกใบคืนสินค้าเคลม j.เรียนรู้ข้อมูลสินค้า รวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนของสินค้า (มีสอน)k.สามารถถ่ายทอดข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้อื่นในองค์กร l.สามารถซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด อะไหล่หลุด แบบง่ายได้ (มีสอน)m.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .มีทัศนะคติเชิงบวก ในการดำเนินชีวิต.มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมทำงานกับคนรุ่นใหม่.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา.มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.พร้อมเติบโตไปกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เพศชาย / - ปี / จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้อง / ยกของหนักได้ / ขับรถยนต์มอเตอร์ไซต์ได้ / มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า ปี / ใช้ Microsoft Office คล่อง โดยเฉพาะ excel / มีความรู้ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดเก็บ ระบบขนส่ง / มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ / มีความสามารถด้านซ่อมแซมเบื้องต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม InfinityPlusโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อินฟินิตี้ พลัส เทรดดิ้ง จำกัด / ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2562


ผู้ดูแลคลังสินค้าa

...ตามมาตรฐานd.ดูแล บริหารการจัดส่ง ให้มีประสิทธิภาพe.ประสานงาน ประเมินราคา ต่อรองราคา ผู้รับเหมาจัดส่งสินค้าf.จัดทำรายงานสต็อก ประจำเดือน g.ควบคุมการรับ-จ่าย สินค้าเคลมh.ทำรายการสินค้าเคลม ให้โรงงานi.ออกใบรับสินค้าเคลม / ออกใบคืนสินค้าเคลม j.เรียนรู้ข้อมูลสินค้า รวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนของสินค้า (มีสอน)k.สามารถถ่ายทอดข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้อื่นในองค์กร l.สามารถซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด อะไหล่หลุด แบบง่ายได้ (มีสอน)m.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .มีทัศนะคติเชิงบวก ในการดำเนินชีวิต.มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมทำงานกับคนรุ่นใหม่.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ตลอดเวลา.มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.พร้อมเติบโตไปกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เพศชาย / - ปี / จบปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวข้อง / ยกของหนักได้ / ขับรถยนต์มอเตอร์ไซต์ได้ / มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า ปี / ใช้ Microsoft Office คล่อง โดยเฉพาะ excel / มีความรู้ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดเก็บ ระบบขนส่ง / มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ / มีความสามารถด้านซ่อมแซมเบื้องต้น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม InfinityPlusโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อินฟินิตี้ พลัส เทรดดิ้ง จำกัด / ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 ตุลาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 72 หน้า หน้าถัดไป >>