Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการหางาน กทม. เขตหลักสี่ แขวงหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาศรีสะเกษ

...ไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 2432 ปี2.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขา ศรีษะเกษ ศรีสะเกษผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com ศรีสะเกษ เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาปากน้ำ

...อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 2432 ปี2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขาปากน้ำ สมุทรปราการผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com สมุทรปราการ เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานการเงิน สาขา กุมภวาปี (จ.อุดร)

...ี่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศหญิง อายุระหว่าง 2432 ปี2.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Word Excel ได้4.คล่องแคล่ว,มนุษยสัมพันธ์ดี,รักงานบริการ5.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขากุมภวาปี อุดรธานีผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 คุณมัญฑิตา 027921864 คุณฐิติกรัณย์"วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com อุดรธานี เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาร้อยเอ็ด

... อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 2432 ปี2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com ร้อยเอ็ด เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานการเงิน ประจำสาขา สาธุประดิษฐ์

...ึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศหญิง อายุ 2430 ปี2.วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้คล่อง4.มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี5.คล่องแคล่ว, มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานครผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ประจำสาขานนทบุรี

... อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 23 32 ปี2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขานนทบุรี นนทบุรีผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 10สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com นนทบุรี เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขากันทรลักษ์

...มกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 23 32 ปี2.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.มีทักษะการเจรจาต่อรอง7.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ประจำสาขากันทรลักษ์ ศรีสะเกษผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com ศรีสะเกษ เมื่อ 14 กันยายน 2555


พนักงานสินเชื่อ ประจำสาขาตรัง

...ั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุ 23 32 ปี2.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา3.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้5.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.มีทักษะการเจรจาต่อรอง7.เป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สาขาตรัง ตรังผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921862 0854843600 คุณมัญฑิตา 0892042753 คุณรักเกียรติ "วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com ตรัง เมื่อ 14 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

...หากทุพพลภาพ 200,000 บาท 5.. ค่ารักษาพยายาล จาก AIA ปีละ 30ครั้งปีครั้งละไม่ เกิน1,200บาท พนักงานไม่ต้อง สำรองจ่ายเงิน 6. เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ 7. เงินค่าตำแหน่ง 8. เงินรายได้ จาก Incentive แต่ละเดือนจากผลงานสาขา ประมาณ 1,000 20,000 บาทต่อเดือน 9.เงินค่าเบี้ยเลี้ยง 10.เงินค่าเบี้ยต่างถิ่น 11.เงินค่าเดินทาง 12.เงินค่าที่พักโรงแรม 13.เงินช่วยเหลือทายาทเสียชีวิต 14.ไม่ต้องครบปี ผ่านทดลองงานมีสิทธิ์พักร้อนได้ 10 วัน 15. วันหยุดตามประเพณีเทียบเท่าแบงค์ชาติ อย่างต่ำ 15 วัน 16. มีสิทธิลากิจ ได้ 6 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 17.ตรวจสุขภาพประจำปี 18. ชุดฟอร์มปีละ 2 ชุด 19. การพิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี 20. โบนัส 1 10 เดือน 21. เงินแบ่งผลกำไรตามผลงานของสาขา 22. กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 23. ส่งเสริมด้านฝึกอบรม เติบโตในตำแหน่งหน้าที่ 24. ได้รับยกเงินค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี ทุกปี 25. ได้รับสิทธิสวัสดิการเงินกูซื้อบ้าน สินเชื่อซือรถ ในเครือธนาคารกรุศรีอยุธยา 26.สวัสดิการอื่นๆ ในศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ ต้องมีคำว่า เงินติดล้อ เท่านั้น วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.ชายหญิงอายุ23 30 ปี2.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีสุสาขา3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์จบมาใหม่4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี5.สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่ สำนักงานใหญ่ ...


jobth.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 14 กันยายน 2555


เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ประจำสาขา โคกสำโรง

...าสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ เรากำลังรอคุณอยู่ หากคุณมั่นใจ มีความพร้อม จะก้าวไปกับพวกเรา อย่างมั่นใจ สมัครงานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอาคารจุฑามาศชั้น 10 " สัมภาษณ์ทันที่ รู้ผลทันใจ " : 1.เพศชาย อายุระหว่าง 2332 ปี2.วุฒิ ปวช. ปริญญาตรี สาขาทุกสาขา3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Word Excel ได้4.สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี5.สามารถขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ได้พร้อมใบขับขี่6.คนในเขตพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ สาขาโคกสำโรง ลพบุรีผู้สนใจ ต้องสมัครงาน ที่เดี่ยวที่ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ ของแท้ เท่านั้น @ สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 @ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทาง email : hrdrecruit@cfg.co.th @สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้าน @สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น 9 สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์ทันทีรู้ผลทันใจ สอบถามเพิ่มเติมในวันเวลาทำการ (จ.ศ. 8.30 17.30 น.) โทร 027921888 กด 4 ต่อ 1724,1868,1862,1864"วันนี้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่มีโอกาสที่ดีจะก้าวไปใน CFG อย่างมั่นคงอบอุ่นพร้อมกับสวัสดิการเป็นอย่างดีมีโอกาสเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" มีที่เดียวใน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อของแท้ต้องมีคำว่าเงินติดล้อ เท่านั้นทุกสาขา ทั่วประเทศ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล027921888 กด 4 ต่อ1724,1868,1862,1864อาคารจุฑามาศ ชั้น 4,5,9,10 เลขที่ 89170 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต...


jobth.com ลพบุรี เมื่อ 14 กันยายน 2555