Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหลักสี่ แขวงหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Cerk ประจำกองฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบิน (BT)

...ดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความรับผิดชอบสูง6.- ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)7.- หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน สามารถใช้อุปกรณ์การฝึกวิชา Safety and Emergency จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เอกสารที่ใช้สมัคร - รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ- สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด- ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 สด. 43) 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด - เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) *สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com หมายเหตุ - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ กำหนด- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - สถานที่ปฏิบัติงาน กองฝึกอบรมด้านความปลอดภัยการบิน (BT) อาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ สำนักงาน...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


PC(รังสิตเมืองทองดอนเมืองธัญบุรีรัตนาธิเบศนนทบุรีแจ้งวัฒนะวงศ์สว่าง)ติดต่อคุณกอล์ฟ085-0589559

...PC(รังสิตเมืองทองดอนเมืองธัญบุรีรัตนาธิเบศนนทบุรีแจ้งวัฒนะวงศ์สว่าง)ติดต่อคุณกอล์ฟ085-0589559 หางาน - บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - PC(รังสิต,เมืองทอง,ดอนเมือง,ธัญบุรี,รัตนาธิเบศ,นนทบุรี,แจ้งวัฒนะ,วงศ์สว่าง)คุณกอล์ฟ085-0589559 บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด PC(รังสิต,เมืองทอง,ดอนเมือง,ธัญบุรี,รัตนาธิเบศ,นนทบุรี,แจ้งวัฒนะ,วงศ์สว่าง)คุณกอล์ฟ085-0589559 19 มิถุนายน 2558 10 ระดับเงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น เสนอขายสินค้า (มือถือ OPPO) 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา2.มีประสบการณ์ขายมือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.รักงานบริการ ขยัน อดทน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปีสูงสุด 10%- วันลาพิเศษ (ลาอุปสมบท , ลาสมรส , ลาคลอด , ลาพิธีศพ, ลาสอบ , ลาเพื่อฝึกอบรมทหาร , ลาทำหมัน , ลาฝึกอบรมความรู้ในงาน)- วันลาตามกฏหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง (ลากิจ , ลาป่วย , ลาพักร้อน)- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น งานฌาปนกิจศพ , งานมงคลสมรส ฯลฯ- กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย- เงินรางวัลผลงานดีเด่น- Commission (ตามผลงาน )- ค่า- ค่าน้ำมันรถ- ค่าสึกหรอรถยนต์- ตรวจสุขภาพประจำปี- ท่องเที่ยวประจำปี (Walk Rally )- กีฬาสีประจำปี- งานเลี้ยงปีใหม่- ชุดฟอร์มบริษัทฯ- ปร...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ประสานงานการตลาด (Co-Ordination Marketing)

...ประสานงานการตลาด (Co-Ordination Marketing) หางาน - บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด - ประสานงานการตลาด (Co-Ordination Marketing) บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดักชั่น จำกัด ประสานงานการตลาด (Co-Ordination Marketing) 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน - วางแผนงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถเขียนโครงการนำเสนองานกับลูกค้าได้ 1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22 ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3.สามารถใช้ Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี4.มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ5.สามารถเขียนโครงการ วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์นำเสนองานกับลูกค้าได้6.มีความรอบคอบ ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย7.มีทักษะในการสื่อสารทั้งภายในนอกองค์กร8.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยเลี้ยง โบนัส เที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0-2561-5307-10 ต่อ 117]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มีเดียพ้อยท์ โปรดั...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


HR Management Executive

... มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ HR Management Executive 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับนโยบายการบริหารงานแบบก้าวหน้า (Progressive) 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาHR สาขาที่เกี่ยวข้อง2.ประสบการณ์ด้านงาน HR 2 ปีขึ้นไป3.มีความสามารถในการใช้ Computer ( Microsoft Office Word / Excel / Power Point) 4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน5.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำงาน เช่น Facebook, Website6.พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 7.มีความสามารถในการทำงานแบบ Multi Skill8.วางแผนได้ สื่อสารดี มีใจบริการ บริหารงานแบบมืออาชีพ กรุงเทพมหานคร 1) ประกันสังคม2) ประกันอุบัติเหตุ3) ค่ารักษาพยาบาล (รวมทันตกรรมตัดแว่นสายตา) สำหรับครอบครัวตัวบุคลากรเอง *หมายเหตุ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด4) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ5) การตรวจสุขภาพประจำปี6) ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร7) เงินกู้ยืม8) สหกรณ์ออมทรัพย์9) เงินรางวัลปีใหม่10) สวัสดิการสัมมนาสังสรรค์ประจำปี11) งานปีใหม่+กีฬาสีประจำปี12) สวัสดิการสงเคราะห์งานศพ ครอบครัวบุคลากร13) กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างปี14) อุปกรณ์สำนักงาน-คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง+ 1 เครื่อง 1 คนContact addressฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์

...ช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ หางาน - บริษัท บางกอกโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด - ช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด ช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2558 2 ระดับเงินเดือน 13,000 ขึ้นไป ติดตั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เดินสายสัญญาณ ต่าง งานระบบ 1.มีความผิดชอบสูง 2.สามารถเสนอแนะได้3.ตรงต่อเวลา 4.พัฒนาตนเองอยู่เสมอ5.สามารถออกต่างจังหวัดได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส อื่น ๆ ค้างคืน ล่วงเวลา ในกรณีมีประสบการณ์สามารถเรียกเงินเดือนได้ตามความสามารถ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5662143]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บางกอกโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด 9 ซอยสรงประภา 1 แยก 4-1 (สุวรรณี 2) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 02-5662143 โทรสาร 02-5664489 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


พนักงานขับรถและติดตั้งสินค้า (งานเช่า)ประจำพื้นที่ ดอนเมือง1

...พนักงานขับรถและติดตั้งสินค้า (งานเช่า)ประจำพื้นที่ ดอนเมือง1 หางาน - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - พนักงานขับรถติดตั้งสินค้า (งานเช่า)ประจำพื้นที่ ดอนเมือง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถติดตั้งสินค้า (งานเช่า)ประจำพื้นที่ ดอนเมือง 19 มิถุนายน 2558 2 ระดับเงินเดือน - 1.ขับรถส่งสินค้าติดตั้งสินค้า2.ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี 1.อายุ 22-38 ปี เพศ ชาย 2.วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป 3.สามรถทำงานล่วงเวลาได้4.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯปริมณฑล5.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สุขภาพ7.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์8.ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ทำเสาร์ที่ 1 4 / หยุดให้เสาร์ที่2 3 ของทุกเดือน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันอุบัติเหตุประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่องเที่ยวประจำปีค่ารักษาพยาบาลค่า ค่าน้ำมัน แล้วแต่ตรวจสุขภาพประจำปีเบี้ยขยันโบนัส(ตามผลประกอบการทางบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-953-8800 ต่อ 418 คุณจอย 104 คุณกุ๊ก ฝ่าย HR]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


Sale Operation Tour-

...Sale Operation Tour- หางาน - บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด - Sale / Operation Tour บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด Sale / Operation Tour 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง - ขายทัวร์ แพคเกจทัวร์ในประเทศต่างประเทศ- สามารถจัดทำแพคเกจการขาย- มีไหวพริบ ในการพรีเซ็นต์รายการขายทัวร์ ได้อย่างชัดเจน- มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ง่าย- รู้จักใช้คำพูดโน้มนาวใจ- สามารถทำงานในภาวะความกดดันกับลูกค้าได้ 1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช (ถ้าจบวุฒิการท่องเที่ยว พิจารณาเป็นพิเศษ)3.ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน ตรงต่อเวลา4.ประสบการณ์ทำงานด้านทัวร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักในด้านท่องเที่ยว6.มีทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับใช้งานได้7.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window, Photoshop, Excel, Word, Email8.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร * ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมจองตั๋วเครื่องบิน 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ* มีค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทร...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด - แม่บ้าน บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด แม่บ้าน 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน - ทำความสะอาดสำนักงาน ทำงาน วันจัทร์ - วันเสาร์ 1.หญิง 2.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-5227117]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด หมู่บ้านสิรสา เลขที่ 369/7 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02-5227117 โทรสาร 02-5227133 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด พนักงานบัญชี 19 มิถุนายน 2558 1 ระดับเงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติเพิ่มเติม - งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ บันทึกบัญชี รับวางบิล จ่ายเช็ค- ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ 1.เพศชาย2.ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี 3.ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป 4. รับชำระ จ่ายชำระ (เจ้าหนี้+ลูกหนี้)5.จัดทำตรวจสอบงานด้านบัญชี ลงรายการขั้นต้น จัดทำงบการเงิน ฯ6.มีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [025215613]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด 49/340 ถนน วิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 แขวางตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 025215613 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


รับสมัครพนักงานขาย PC ขายมือถือแบรนด์ชั้นนำจากเกาหลี ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต

...ิส จำกัด - รับสมัครพนักงานขาย PC ขายมือถือแบรนด์ชั้นนำจากเกาหลี ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานขาย PC ขายมือถือแบรนด์ชั้นนำจากเกาหลี ประจำห้างฟิวเจอร์ปาร์ค สาขารังสิต 19 มิถุนายน 2558 2 ระดับเงินเดือน 9000+คอมมิชชั่นรายตัว เชียร์ขายมือถือเกาหลี*รายได้ 9,000 บาท*การันตีคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 2,000 บาท *ค่าคอมรายตัว ตัวละ 100-400 บาท 1. เวลาทำงาน 11.00 - 20.00 น. หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวัน (เวลาทำงานขึ้นอยู่กับสถานที่ปฎิบัติงาน)2. ทำงานตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป3. เลือกสถานที่ปฎิบัติงานได้ เพื่อการสะดวกในการเดินทาง4. ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้5. ดูแลพื้นที่ขายสินค้าการจัดเรียงสินค้า ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ให้พร้อมในการขายตลอดเวลา6. จัดทำรายงานการขายประจำวันรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1.เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี 2.ม.3 - ปริญญาตรี3.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในการทำงาน4.ต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์5.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ6.บุคลิกภาพดี ช่างเจรจา7.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้8.สนใจ พี่บัส 084-0882543 ,พี่โจ 084-0882544 , พี่กุ้ง 085-6618837 ,พี่เนื้อ 084-0882545 ,พี่แฟ้ม 081-86094239.กรอกใบสมัครที่บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่งเซอร์วิส จำกัด ดอนเมือง,...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558