Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหัวหมาก แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ช่างบริการเทคนิค ( สาขาอยุธยา )

...ช่างบริการเทคนิค ( สาขาอยุธยา ) หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาอยุธยา ) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาอยุธยา ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ให้บริการ ดูแล เข้าตรวจสอบการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ .มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองใบอนุญาตขับขี่.มีความขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ.มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ มีความทุ่มเทในการทำงาน.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ] - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานธุรการ (ประจำสาขาบางนา) ด่วน -

...พนักงานธุรการ (ประจำสาขาบางนา) ด่วน - หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ (ประจำสาขาบางนา) ด่วน Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ (ประจำสาขาบางนา) ด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - จัดทำใบเสนอราคา- ประสานงานระหว่างสาขา สำนักงานใหญ่- ประสานงานภายในภายนอกองค์กร- จัดเก็บเอกสาร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป , บัญชี , การเงิน , มนุษยศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี.มีมนุยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทนละเอียดรอบคอบ.มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ทุ่มเท รับผิดชอบในงานได้เป็นอย่างดี.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัว...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานธุรการ ด่วน -

...พนักงานธุรการ ด่วน - หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ ด่วน Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด พนักงานธุรการ ด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - จัดทำเอกสารประจำแผนกการเงิน - ประสานงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร- ประสานงานเรื่องการออกเอกสารประจำแผนก- จัดเก็บเอกสาร- รายงานสรุป Report ต่อผู้บังคับบัญชา .เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป , บัญชี , การเงิน , มนุษยศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรม MS Office Word , Excel ได้เป็นอย่างดี.มีความกระตือรือร้น ปฎิภาณไหวพริบดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารมาอย่างน้อย ปี .หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัว...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสุราษฎร์ธานี )

...ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสุราษฎร์ธานี ) หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสุราษฎร์ธานี ) Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสุราษฎร์ธานี ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ให้บริการ ดูแล ตรวจสอบการใช้งาน เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ .มีความขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ.มีความกระตือรือร้น มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสาทร ) ด่วน -

...( สาขาสาทร ) ด่วน - หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสาทร ) ด่วน Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ช่างบริการเทคนิค ( สาขาสาทร ) ด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ให้บริการ ดูแล ตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ .มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองใบอนุญาตขับขี่.หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ทำงานหลากหลาย มีความรับผิดชอบ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 กุมภาพันธ์ 2561


รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ ฟู้ดแลนด์ หัวหมาก วิ่ง ฟุ๊ดแลนด์ รัชดา

...รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ ฟู้ดแลนด์ หัวหมาก วิ่ง ฟุ๊ดแลนด์ รัชดา หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ ฟู้ดแลนด์ หัวหมาก วิ่ง ฟุ๊ดแลนด์ รัชดา Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ ฟู้ดแลนด์ หัวหมาก วิ่ง ฟุ๊ดแลนด์ รัชดา กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)**เงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+Incentive**OT (จำกัดต่อเดือนไม่เกิน ชม.)- สัมนาประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม- ทำงานครอบ ปีมีโบนัสให้ .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เว...


กรุงเทพมหานคร 15 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างบริการเทคนิค ( สาขารามคำแหง )

...ำแหง ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแล ให้บริการลูกค้า เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี. จบการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองใบอนุญาตขับขี่.มีความมุ่งมั่น , ขยัน , อดทน ต้องการศึกษาหาความรู้. มีปฎิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม-สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ /ยูนิฟอร์ม -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่-โบนัสประจำปี-การปรับเงินเดือนประจำปี/เงินรางวัลพิเศษ-ค่าน้ำมันรถ-ค่าสึกหรอ- เคลื่อนที่/ค่าประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์-ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ-ทุพพลภาพฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานธุรการประสานงาน-

...ทรัพย์สินบริษัทฯ- ตรวจ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อย ตามสาขา- ควบคุมดูแลสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายต่างๆ- ควบคุมดูแลอุปกรณ์สำนักงาน- ควบคุมการใช้งานรถยนต์ของบริษัทฯ- ประสานงานจัดสถานที่ ห้องประชุม / สัมนา- ดูแลค่าใช้จ่ายซ่อมแซม งานภาพรวมของทีมงาน- จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน .เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี สาขาการจัดการ , รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ด้านการดูแลสำนักงาน.สามารถใช้งาน MS office , Excel ได้เป็นอย่างดี.มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า.มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม-สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ /ยูนิฟอร์ม -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่-โบนัสประจำปี-การปรับเงินเดือนประจำปี/เงินรางวัลพิเศษ-ค่าน้ำมันรถ-ค่าสึกหรอ- เคลื่อนที่/ค่าประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์-ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ-ทุพพลภาพฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก-

...ำกัด ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทรัพย์สินบริษัทฯ สาขาต่างจังหวัด- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ .เพศชาย.อายุระหว่าง - ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร).การศึกษา ปวช. , ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.หากมีประสบการณ์งานช่างซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงานที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดี.มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม-สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ /ยูนิฟอร์ม -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่-โบนัสประจำปี-การปรับเงินเดือนประจำปี/เงินรางวัลพิเศษ-ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ-ทุพพลภาพฯลฯ- อื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


ช่างบริการเทคนิค (สาขาบางนา)

... ช่างบริการเทคนิค (สาขาบางนา) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแล ให้บริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษา ปวส. สาขาการไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองใบอนุญาตขับขี่.มีความขยัน อดทน มีใจรักงานริการ.มีความรับผิดชอบสูง , มีความละเอียดรอบคอบ , มีความทุ่มเทในการทำงาน.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -กองทุนเงินทดแทน-ประกันสังคม-สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล-เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ /ยูนิฟอร์ม -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่-โบนัสประจำปี-การปรับเงินเดือนประจำปี/เงินรางวัลพิเศษ-ค่าน้ำมันรถ-ค่าสึกหรอ- เคลื่อนที่/ค่าประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์-ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ-ทุพพลภาพฯลฯ อื่นๆอีกมาหมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ซอยรามคำแหง (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป >>