Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตอนุสาวรีย์ แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์1

...กิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ทำแคตตาล็อกสินค้า.คิดค้น จัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ.วางแผนกลยุทธ์ คิดไอเดียสร้างสรรกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมPhotoshop,Adobe Illustrator,Powerpoint.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.ซื่อสัตย์ สุจริต.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.ซื่อสัตย์ สุจริต.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์1

...กิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ทำแคตตาล็อกสินค้า.คิดค้น จัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ.วางแผนกลยุทธ์ คิดไอเดียสร้างสรรกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมPhotoshop,Adobe Illustrator,Powerpoint.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


IT -

...บเงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น ตามฐานเงินเดือนเดิม+เพิม(ตามตกลง) - ออกแบบพัฒนาโปรแกรมสำหรับลูกค้า- ให้บริการตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมสำหรับลูกค้า- แนะนำการใช้งานโปรแกรม- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ..เพศชาย/วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช./ปวส...ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (ได้รับการยกเว้น,จบนักศึกษาวิชาทหารปี,ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)..สามารถใช้คงานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี..สามารถซ่อม ประกอบ อัพเกรด เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้..สามารถวิเคราะห์ปัญหาของเครื่อง Server ได้..สามารถติดตั้งใช้งานระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP ,Vista ,, ได้..สามารถติดตั้งใช้งานระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows ,,, ได้..สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมประยุกต์ MS Office,โปรแกรมป้องกันไวรัส ได้..สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ .หากมีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร li>ประกันสังคม<li>ประกันชีวิตกลุ่ม<li>ประกันอุบัติเหตุ<li>เบี้ยขยัน , เบี้ยเลี้ยง (กรณีผ่านทดลองงาน)<li>ท่องเที่ยวประจำปี<li>โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด / ถนน รามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


Programmer Web Programmer IT -

...้า- แนะนำการใช้งานโปรแกรม- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/เพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.สามารถพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาใดก็ได้.สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้.เกณฑ์การได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ - . สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Power Builder . สามารถพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล โดยใช้ PL/SQL Foe Oracle . สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.Net with C# . สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift JAVA For Android . สามารถพัฒนา Website ด้วยภาษา PHP , J-Query , HTML , Node.JS.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้.หากมีประสบการณ์ในการทำงาน กรุณาเตรียมหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน จากสถานประกอบการเดิมมาในวันสัมภาษณ์งาน.ระยะเวลาการทดลองงาน เดือน.เมื่อผ่านการทดลองงาน จะได้รับสวัสดิการได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร <li>ประกันสังคม<li>ประกันชีวิตกลุ่ม<li>ประกันอุบัติเหตุ<li>เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน<li>ท่องเที่ยวประจำปี<li>โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด / ถนน รามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


พนักงานหลังพิมพ์ ด่วน -

...พนักงานหลังพิมพ์ ด่วน - หางาน - บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด พนักงานหลังพิมพ์ ด่วน Share บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด พนักงานหลังพิมพ์ ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน - - เก็บหนังสือ- ติดเทปกาวขึ้นรูปกล่อง - เย็นงานเหวี่ยง- งานเครื่องเย็บ- งานหลังพิมพ์ทุกประเภท .เพศหญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป.ทัศนคติเชิงบวก.สละเวลาส่วนตัวเพื่อให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบสำเร็จตามเป้าหมายได้.สามารถช่วยเหลืองานกับแผนกอื่น ๆ ได้เมื่อมีความต้องการเร่งด่วน.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีวินัย.หากมีประสบการณ์โรงพิมพ์ออฟเซ็ท / ส / ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา- เงินโบนัสตามผลงาน- อื่น ๆ ตามตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ซอย รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- , -- โทรสาร --...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ Share บริษัท อาครีเทค จำกัด ธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน จัดทำเอกสารเข้าระบบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์ .วุฒิปวส.- ปริญญาตรี .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.ซื่อสัตย์ สุจริต.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์1

...กิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย.ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ทำแคตตาล็อกสินค้า.คิดค้น จัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ.วางแผนกลยุทธ์ คิดไอเดียสร้างสรรกิจกรรม การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ ตรงกับวัตถุประสงค์.รับผิดชอบแผนงาน การใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/Google/YouTub ฯลฯ.ติดตามลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsofe Office) .มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรับชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเสร็จตามกำหนด.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมPhotoshop,Adobe Illustrator,Powerpoint.สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ดี กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์ - อาทิตย์ หยุดนักขัตฤกษ์. โบนัสตามผลประกอบการ. การปรับเงินเดือนประจำปี. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาครีเทค จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์-

...นค้าส่งไปรษณีย์- หางาน - บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ Share บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ กันยายน ระดับเงินเดือน - - แพ็คสินค้าเพื่อส่งไปรษณืย์- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.สามารถเล่น Social Media ได้.มีความรุ้ความเข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี.ทัศนคติเชิงบวก .สละเวลาส่วนตัวเพื่อให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบ สำเร็จตามเป้าหมายได้.สามารถช่วยเหลืองานกับแผนกอื่นๆ ได้ เมื่อมีความต้องการเร่งด่วน.ทำรายงานได้ วางแผนงานเป็น รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีวินัย.หากมีประสบการณ์โรงพิมพืออฟเซ็ท / ส / ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใชโปรแกรม Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา- เงินโบนัสตามผลงาน- อื่น ๆ ตามตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ซอย รามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 108 หน้า หน้าถัดไป >>