Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตออเงิน แขวงออเงิน กรุงเทพมหานคร

Designer

...Designer หางาน - บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด - Designer บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด Designer ธันวาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย - เพศหญิง.มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้โดย- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- สมัครทางไปรษณีย์- โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ -- คุณ ประภัสสร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด เลขที่ / ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร


พนักงานขาย Sales

...พนักงานขาย Sales หางาน - บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด - พนักงานขาย / Sales บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด พนักงานขาย / Sales ธันวาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้โดย- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- สมัครทางไปรษณีย์- โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ -- คุณประภัสสร แก้วศิริ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด เลขที่ / ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด พนักงานบัญชี ธันวาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้โดย- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- สมัครทางไปรษณีย์- โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ -- คุณ ประภัสสร แก้วศิริ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จำกัด เลขที่ / ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร


Area Manager East Zone

... ระดับเงินเดือน , รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆของร้านที่อยู่ในความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operation Standard) รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงาน พร้อมวิเคราะห์เหตุผลของธุรกิจได้ ประสานงานกับหน่วยงานบุคคลต่างๆ ทั้งภายในภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ .อายุ - ปี.เพศ ชาย/หญิง.วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่า ทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการร้านอาหาร Fast Food.ทัศนคติดี เป็นคนคิดบวก %.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.รักงานบริการ มีความชื่อสัตย์ ขยันอดทน.สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่.มีความเข้าใจในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี ชลบุรี ายได้สวัสดิการ-เงินเดือนประจำ + ค่าพาหนะ -เงินรางวัลพิเศษ รายเดือน (ขึ้นกับยอดขาย)-สวัสดิการประกันสังคม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตกลุ่ม- ค่าล่วงเวลา- วันพักร้อนประจำปี- วันลาสมรส-งานเลี้ยงประจำปี-ฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามคุณสุขศรี บุญสุขจิตเสรี โทร.-- Ext .E-Mail suksri_bojeffersteak.com - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด / สุขาภิบาล ซอย (พุฒเชื้อแก้ว) แขวง...


ชลบุรี


เจ้าหน้าที่บัญชี 1

... . รับผิดชอบการบันทึกบัญชีเงินเดือนเข้าสู่บัญชีแยกประเภททั่วไป. จัดทำรายงานทรัพย์สินตามมาตรฐานของผู้ตรวจสอบบัญชี. ตรวจสอบ รายงานยอดขายของ AR กับบัญชีแยกประเภท มีการบันทึกครบถ้วนถูกต้อง . รับผิดชอบการปิดบัญชีจัดทำรายงานผลประกอบการของบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด ในแต่ละเดือน.กระทบยอดการบันทึกบัญชี รายงานนำส่ง ภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน นำจ่ายภาษี แก่กรมสรรพากร . จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง, จัดทำงบกำไรขาดทุน, งบดุล งบการเงินแต่ละสาขา, .อายุ ปี ขึ้นไป .เพศหญิง / ชาย.วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่า ทางด้านบัญชี.มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย ปี ในธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.ประจำสำนักงานใหญ่ ถ.สุขาภิบาล ซอย บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร .เงินเดือน.กองทุนประกันสังคม.ประกันสุขภาพ.ประกันชีวิตกลุ่ม.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ).กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.กองทุนเงินทดแทน.วันลาพักร้อน.วันลาเพื่อสมรส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามสุขศรีี บุญสุขจิตเสรี -- Ext E-Mail suksri_bojeffersteak.com - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด / สุขาภิบาล ซอย (พุฒเชื้อแก้ว) แขวง...


กรุงเทพมหานคร


นักศึกษาฝึกงานบัญชี

...นักศึกษาฝึกงานบัญชี หางาน - บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด - นักศึกษาฝึกงานบัญชี บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด นักศึกษาฝึกงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึก Excel ยอดขายต่างๆ .อายุ ปีขึ้นไป.เรียนตรงกับบัญชี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด / สุขาภิบาล ซอย (พุฒเชื้อแก้ว) แขวงออเงินเขตสายไหม กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) - ต่อ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร


ธุรการคลังสินค้า-

...ธุรการคลังสินค้า- หางาน - บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด - ธุรการคลังสินค้า บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ธุรการคลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดูแลบัญชียอดคลังสินค้า- สรุปยอดคงเหลือคลังสินค้า- งานที่ได้มอบหมายต่างๆ .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดี.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนเงินทดแทน-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน-ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน-ปรับเงินประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-เงินพิเศษประจำปี-อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ ถนนสุขาภิบาล ซอย แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร


จนท.จป.วิชาชีพ

...จนท.จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด - จนท.จป.วิชาชีพ บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด จนท.จป.วิชาชีพ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลความปลอดภัยในโรงงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจัดทำรายงานการประสบอันตรายจากการทำงาน งานกิจกรรม ส.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย . เพศ ชาย หญิง อายุ - ปี.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยความปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรม ตามกฎหมายหมายกำหนดรับรองวุฒิบัตร เป็น จป. วิชาชีพ ตามหลักสูตร.มีประสบการณ์ด้าน จป. จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนเงินทดแทน-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน-ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน-ปรับเงินประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-เงินพิเศษประจำปี-อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ ถนนสุขาภิบาล ซอย แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล ...


กรุงเทพมหานคร


ช่างแพตเทิร์น-

...ช่างแพตเทิร์น- หางาน - บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด - ช่างแพตเทิร์น บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ช่างแพตเทิร์น กันยายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไป -ออกแบบชุดชื้นงานด้วยมือ-ออกแบบชุดชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์-สิ่งที่ได้มอบหมายอื่นๆ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.ปวส.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ความสามารถในธุระกิจอุตสาหกรรมสิ่งท่อ.มีความคิดสร้างสรรค์ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี.ออกแบบด้วยมือคอมพิวเตอร์ได้ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุ-กองทุนเงินทดแทน-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน-ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน-ปรับเงินประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-เงินพิเศษประจำปี-อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ ถนนสุขาภิบาล ซอย แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -- ฝ่ายบุคคล ต่อ ฝ่ายบุคคล โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร


ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง-

...ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง สิงหาคม ระดับเงินเดือน - จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ - ประสานงาน นัดหมายลูกค้า - บุคลากร - ดูแลงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานรายเดือน .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี เทียบเท่า.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสปการณ์ .มีความสนใจที่จะร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับบริษัท.มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี.มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ส่งใบสมัครที่ nuchaya_civilhotmail.com โดยตรง- สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +, บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด / ถนนสุขาภิบาล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>