Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการหางาน กทม. เขตออเงิน แขวงออเงิน กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง-

...ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด ธุรการ ประจำ site งานก่อสร้าง 7 สิงหาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน 15000 - จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ - ประสานงาน นัดหมายลูกค้า - บุคลากร - ดูแลงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานรายเดือน 1.ไม่จำกัดเพศ2.อายุ 20 - 30 ปี3.วุฒิปริญญาตรี เทียบเท่า4.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี5.ไม่จำเป็นต้องมีประสปการณ์ 6.มีความสนใจที่จะร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับบริษัท7.มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี8.มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้9.มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ส่งใบสมัครที่ nuchaya_civil@hotmail.com โดยตรง- สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [092-2519399]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 092-2519399...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 07 สิงหาคม 2558


พนักงานเขียนแบบ-

...พนักงานเขียนแบบ- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - พนักงานเขียนแบบ บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด พนักงานเขียนแบบ 22 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน 15000 - Shop Drawing for Construction and As-build Drawing 1.จบการศึกษา ปวส ก่อสร้าง2.รักในงานก่อสร้าง 3.ทำงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดให้กับเจ้าของอาคาร กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ค่าน้ำมัน +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [092-2519399] - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 092-2519399 โทรสาร 02-2460293 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558


วิศวกรโยธา-

...วิศวกรโยธา- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - วิศวกรโยธา บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด วิศวกรโยธา 19 กรกฏาคม 2558 2 ระดับเงินเดือน 20,000 - 30,000 - มีความสนใจร่วมพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ- ประจำ site ที่กำหนด 1.ประสปการณ์ในการทำงาน 1 - 2 ปี2.วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ค่าน้ำมัน +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0922519399]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220 0922519399 โทรสาร 022460293 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2558


วิศวกรโยธา-

...วิศวกรโยธา- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - วิศวกรโยธา บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด วิศวกรโยธา 19 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน 18,000 - ถอดแบบ ประมาณราคา ประสานงานลูกค้า- - ปฏิบัติงานที่ ถนนเกษตร - นวมินทร ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 1.ประสปการณ์ในการทำงาน - ปี2.วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ค่าน้ำมัน +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0922519399]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220 0922519399 โทรสาร 022460293 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2558


ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - ธุรการ บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด ธุรการ 19 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน 12,000 - 15,000 - ดูแลการจัดทำเอกสาร เก็บเอกสาร บุคลากร การประสานงาน - ปฏิบัติงานที่ ถนนเกษตร - นวมินทร ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ2.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0922519399]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220 0922519399 โทรสาร 022460293 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2558


บัญชี-

...บัญชี- หางาน - บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด - บัญชี บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด บัญชี 19 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน 12,000 - 15,000 - เอกสาร จัดทำระบบบัญชี ควบคุมการจ่ายเงิน ระบบเงินเดือนดูแลการวางบิล รับจ่ายเชค- ปฏิบัติงานที่ ถนนเกษตร - นวมินทร ซอยประเสริฐมนูกิจ 25 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 1.ปริญญาตรี สาขาบัญชี2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง สาขาบัญชี3.มีประสปการณ์ในสายงานธุรกิจก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนด- ค่าที่พัก +3,000 บาท- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0922519399]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220 0922519399 โทรสาร 022460293 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2558


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก-

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก- หางาน - บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ด่วนมาก 11 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน -จัดทำแผนงาน โครงการมาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน-กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง มาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน-ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงาน-รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการทำรายงาน ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงาน-ประสานงานหน่วยงานราชการภายนอกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 1.อายุ 25 - 35 ปี2.เพศ ชาย-หญิง3.วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี5.สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-197-5945 ฝ่ายบุคคล ต่อ 21 ฝ่ายบุคคล]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 55 ซอยสุขาภิบาล 5 ซ.55 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงินเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-197-5945 ฝ่ายบุคค...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558


ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ-

...ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ- หางาน - บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ 10 กรกฏาคม 2558 1 ระดับเงินเดือน -งานบริหารด้านทรัพยากรบุคคล-งานบริหารด้านธุรการ 1.อายุ 25 - 45 ปี2.เพศ ชาย - หญิง3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป4.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลธุรการ 3 ปีขึ้นไป5.มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป6.มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานสัมพันธ์7.มีภาวะความเป็นผุ้นำ ทัศนคติที่ดี มีทักษะบริหารจัดการ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน-เงินปรับประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-197-5945 ฝ่ายบุคคล ต่อ 21 ฝ่ายบุคคล]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 55 ซอยสุขาภิบาล 5 ซ.55 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงินเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 02-197-5945 ฝ่ายบุคคล ต่อ 21 ฝ่ายบุคคล โทรสาร 02-197-5932 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558


พนักงานตรวจสอบงานก่อสร้างQc บริษัท พฤกษา โซนออเงิน(ถ.จตุโชติ) สายไหม

...พนักงานตรวจสอบงานก่อสร้างQc บริษัท พฤกษา โซนออเงิน(ถ.จตุโชติ) สายไหม หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด - พนักงานตรวจสอบงานก่อสร้างQc บริษัท พฤกษา โซนออเงิน(ถ.จตุโชติ) / สายไหม บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานตรวจสอบงานก่อสร้างQc บริษัท พฤกษา โซนออเงิน(ถ.จตุโชติ) / สายไหม 7 กรกฏาคม 2558 10 ระดับเงินเดือน 13000++ ตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งระบบ 1.เพศชาย อายุ 20-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ช่างก่อสร้าง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)3.ปฏิบัติงาน 6วันหยุด 1 วัน4.เวลาทำงาน 800 - 1700 น.5.สามารถเริ่มงานในทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-1293147-8 ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสอบถามเพิ่มเติมจิ๊กซอว์ 0922547644ID Line 0922801980ในส่วนผู้ที่มีประสบการณืทางด้านตรวจสอบQC แต่วุฒิการศึกษาไม่ถึง สามารถโทรมาสอบถามได้ก่อน - สอบถาม บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด 128/357 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 33 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-1293147-8 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 07 กรกฎาคม 2558


พนักงานครัว Full Time

...พนักงานครัว Full Time หางาน - เจฟเฟอร์สเต็ก - พนักงานครัว / Full Time เจฟเฟอร์สเต็ก พนักงานครัว / Full Time 19 มิถุนายน 2558 หลาย ระดับเงินเดือน 9000 จัดเตรียมวัตถุดิบในครัว ผลิตอาหารตามแผนก เช่น เตาย่าง, เตาผัด, เตากริล, สลัด, เป็นต้น 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.เพศ ชาย หญิง3.อายุ 18 ปี ขึ้นไป4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 5.( สามารถฝากประวัติไว้แบบ Online ได้เลย เลือกสาขาที่สนใจ )6.( สาขาที่เปิด สาขามารถ คลิกเข้าไปดูในเวปไซด์บริษัท www.jeffersteak.com ) กรุงเทพมหานคร 1. สวัสดิการประกันสังคม2. ค่า Intensive สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [021507104-5 ต่อ 121]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เจฟเฟอร์สเต็ก 11/58 สุขาภิบาล 5 ซอย 50 (พุฒเชื้อแก้ว) แขวงออเงินเขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 (สำนักงานใหญ่) 021507104-5 ต่อ 121 โทรสาร 021507106 ...


jobthaiweb.com กรุงเทพมหานคร เมื่อ 19 มิถุนายน 2558


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป >>