Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตแสมดำ แขวงแสมดำ กรุงเทพมหานคร

พนักงานฝึกหัด

...พนักงานฝึกหัด หางาน - บริษัทนิวไลน์ แอพโพรช จำกัด พนักงานฝึกหัด หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัทนิวไลน์ แอพโพรช จำกัด พนักงานฝึกหัด มกราคม ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษา -ม. เป็นต้นไป.อายุตั้งแต่-.มีความรับผิดชอบ.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กรุงเทพมหานคร โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทนิวไลน์ แอพโพรช จำกัด ซอย / ถนนพระรามที่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. (ตรงข้ามโลตัสพระราม) - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


ธุรการคลังสินค้า-

...ธุรการคลังสินค้า- หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ธุรการคลังสินค้า หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ธุรการคลังสินค้า มกราคม ระดับเงินเดือน -รับวัตถุดิบเข้าวัตถุดิบสิ้นเปลือง-ส่งงานชุบ-ดูค่าจ้างต่างของSuppliers หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศ หญิง/ชาย .มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามแต่ตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงได้โดยตรงแผนกบุคคล - ต่อ - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


ช่างเชื่อม

...ช่างเชื่อม หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ช่างเชื่อม หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ช่างเชื่อม มกราคม ระดับเงินเดือน ช่างเชื่อมเหล็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศ ชาย.ปี ขึ้นไป.สามารถใช้เครื่องเชื่อมได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร แล้วแต่ตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถโทรสอบถามได้ดดยตรงทางฝ่ายบุคคล โทร. คุณติ๋ม - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 มกราคม 2562


หัวหน้าควบคุมการผลิต

...หัวหน้าควบคุมการผลิต หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด หัวหน้าควบคุมการผลิต Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด หัวหน้าควบคุมการผลิต ธันวาคม ระดับเงินเดือน - วางแผน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ได้คุณภาพตามต้องการบริหารการใช้เครื่องจักร จัดวางกำลังพลให้เหมาะสมมอบหมาย ควบคุมการทำงานของทีมได้ทำรายงานผลงาน รายงานปัญหา นำเสนอการแก้ไข พัฒนา สอนงานทีมได้ประเมินผลงานลูกทีมได้ .ชาย หญิง -ปี.ปวส ป ตรี เครื่องกล ไฟฟ้า.ใช้ microsoft office ได้ดี.ทำโอทีได้ กรุงเทพมหานคร มีค่าโอที สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561


พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ

...พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด พนักงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น CNC,Laser,Robotได้ผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย ได้คุณภาพ .ชาย ปีขึ้นไป.ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า ช่างกล ช่างยนต์ เครื่องกล.ทำโอทีได้ กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยัน ทักษะช่างโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561


Sales Manager

...Sales Manager หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด Sales Manager Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด Sales Manager ธันวาคม ระดับเงินเดือน - สร้างพัฒนาทีมขายทำงานภายในสถานการณ์กดดันได้ .ชาย หญิง -ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561


ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

...ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หางาน - บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Share บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - กำหนดกลยุทธ์การตลาดของสินค้าสำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลักดันการขายวิเคราะห์ตลาดบริหารสินค้าตงคลังประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กรตามนโยบายบริษัท .ชาย หญิง -ปี.ป ตรี-โท การตลาด เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561


การตลาด-

...การตลาด- หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด การตลาด Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด การตลาด ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,+ - จัดทำแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย- ประสานงานขาย รวมทั้งประสานงานระหว่าบริษัท- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี .วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ ไม่เกี่ยงงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ .มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงาน สื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันค่าลวงเวลายูนิฟอร์มตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 10 ธันวาคม 2561


IT Support Officer ประจำที่อาคาร The One อุดมสุข (สัญญาปีต่อปี)-

... ระดับเงินเดือน , - สนับสนุน User ด้าน IT Support and Service โดยปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานของลูกค้า- ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน Support Service ด้าน IT ตามที่ได้รับมอบหมาย- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User- Install โปรแกรมการใช้งาน อัพเกรดแก้ไขปัญหาการใช้งาน Software ที่ลูกค้ากำหนด- ซ่อม บำรุง อัพเกรด ประกอบ Hardware เพื่อการใช้งานของ User ได้อย่างมีประสิทธิภาพ .อายุ - ปี สามารถทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น..จบ ปวส.ขึ้นไปในสาขาด้านคอมพิวเตอร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows,MS Office,Network,Antivirus,Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ ได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีประสบการณ์ทางด้าน IT มาไม่น้อยกว่า เดือน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , ลากิจ วันต่อปี , ลาป่วยไม่เกิน วันต่อปี , ลาพักร้อน วันต่อปี(กรณีที่ทำงานครบ ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / ถนนพระราม ซอย (ซอยโลตัสพระราม) ตำบล...


กรุงเทพมหานคร 07 ธันวาคม 2561


ผู้ช่วยแผนกบัญชี-

...ผู้ช่วยแผนกบัญชี- หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ผู้ช่วยแผนกบัญชี Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ผู้ช่วยแผนกบัญชี ธันวาคม ระดับเงินเดือน , - คีย์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน - ใช้โปรแกรม Excel- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี .วุฒิปวช. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ .มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ .มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงาน สื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 04 ธันวาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป >>