Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด กระบี่

พนักงานต้นรับส่วนหน้า (GSA)

... .ทัศนคติดี.วิธีคิดดี.ขยัน อดทน.ซื่อสัตย์.ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้.ปรับสภาพการทำงานได้.ทำงานเป็นทีมได้ดี.มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ.ทำงานเป็นกะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


พนักงานจัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ จ.กระบี่

...พนักงานจัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ จ.กระบี่ พนักงานจัดเรียงสินค้า / แคชเชียร์ จ.กระบี่ สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // ...


กระบี่


พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำพื้นที่ภาคใต้ (ตอนบน)

...ามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า.มีความเข้าใจในพื้นฐานด้านการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์.มีการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.กระบี่

...พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.กระบี่ พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.กระบี่ สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // ...


กระบี่


Night Gsa หรือ Gsa

....ทัศนคติดี.วิธีคิดดี.ขยัน อดทน.ซื่อสัตย์.ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้.ปรับสภาพการทำงานได้.ทำงานเป็นทีมได้ดี.สื่อภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้.ทำงานเป็นกะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


Chef De Parties

...ณสมบัติผู้สมัคร .ทัศนคติดี.วิธีคิดดี.ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้.ซื่อสัตย์.อดทน.ปรับสภาพการทำงานได้.ทำงานเป็นทีมได้ดี.มีประสบการณ์.ทำงานเป็นกะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


กุ๊กหน้าเตา

...ผู้สมัคร .ทัศนคติดี.วิธีคิดดี.ขยัน อดทน.ซื่อสัตย์.ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้.ปรับสภาพการทำงานได้.ทำงานเป็นทีมได้ดี.มีประสบการณ์.ทำงานเป็นกะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


Executive Sous Chef

...ัศนคติดี.วิธีคิดดี.ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้.ซื่อสัตย์.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้.ปรับสภาพการทำงานได้.ทำงานเป็นทีมได้ดี.มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ.มีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


PC ขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง SIKA-LANKO-DEVCO ประจำ Homemart ช.โลหะกิจ กระบี่ ติดต่อ 065-726-9597 แบม

...PC ขายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง SIKA-LANKO-DEVCO ประจำ Homemart ช.โลหะกิจ กระบี่ ติดต่อ -- แบม ...


กระบี่


ธุรการ คอมพิวเตอร์

...เกิน .ได้ทุกเพศ.ไม่มีประวัติอาชญากรรม ต้องโทษทางคดี .ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท.มีจิตสาธารณะ.มีความขยัน อดทน.สื่อสัตย์ต่อหน้าที่.ดูแลรักษาที่อยู่อาศัย รักต้นไม้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


กระบี่


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>