Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด กำแพงเพชร

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี ด่วน

...นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี ด่วน หางาน - บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี ด่วน Share บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น เป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทท้อปโกลฟซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันประกอบด้วย โรงงาน ใน ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย โรงงาน ประเทศจีน โรงงาน ประเทศเยอรมัน โรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงาน ประเทศไทย โรงงาน คือ โรงงานผลิตถุงมือ โรงงาน โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงาน หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง มองหาโอกาสทำงานร่วมกับเราได้ .เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.น้ำหนักส่วนสูง อยู่ในระดับปกติ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สงขลา - ยูนิฟอร์มพนักงาน- อาหารกลางวัน- ค่าตอบเเทนตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม...


สงขลา 10 กันยายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบริหาร ด่วน

...นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบริหาร ด่วน หางาน - บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบริหาร ด่วน Share บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบริหาร ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น เป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทท้อปโกลฟซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันประกอบด้วย โรงงาน ใน ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย โรงงาน ประเทศจีน โรงงาน ประเทศเยอรมัน โรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงาน ประเทศไทย โรงงาน คือ โรงงานผลิตถุงมือ โรงงาน โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงาน หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง มองหาโอกาสทำงานร่วมกับเราได้ .เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.น้ำหนักส่วนสูง อยู่ในระดับปกติ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สงขลา - ยูนิฟอร์มพนักงาน- อาหารกลางวัน- ค่าตอบเเทนตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


สงขลา 10 กันยายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน สาขาการตลาด ด่วน

...นักศึกษาฝึกงาน สาขาการตลาด ด่วน หางาน - บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน สาขาการตลาด ด่วน Share บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน สาขาการตลาด ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น เป็นหนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัทท้อปโกลฟซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันประกอบด้วย โรงงาน ใน ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย โรงงาน ประเทศจีน โรงงาน ประเทศเยอรมัน โรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงงาน ประเทศไทย โรงงาน คือ โรงงานผลิตถุงมือ โรงงาน โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงาน หากคุณกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น พร้อมทั้งโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง มองหาโอกาสทำงานร่วมกับเราได้ .เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.น้ำหนักส่วนสูง อยู่ในระดับปกติ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม สงขลา - ยูนิฟอร์มพนักงาน- อาหารกลางวัน- ค่าตอบเเทนตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


สงขลา 10 กันยายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา ด่วน

...นักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา ด่วน หางาน - บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน หลาย ด่วน Share บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) นักศึกษาฝึกงาน หลาย ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท .เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.น้ำหนักส่วนสูง อยู่ในระดับปกติ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สงขลา - ยูนิฟอร์มพนักงาน- อาหารกลางวัน- ค่าตอบเเทนตามโครงสร้างของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) หมู่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - ต่อ โทรสาร - ...


สงขลา 08 กันยายน 2561


SALE พนักงานขาย (จ.กำแพงเพชร) ด่วนมาก

...SALE พนักงานขาย (จ.กำแพงเพชร) ด่วนมาก หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (จ.กำแพงเพชร) ด่วนมาก Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (จ.กำแพงเพชร) ด่วนมาก สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลูกค้าทั้งเก่าใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช /ปวส / ปริญาตรี.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่.มีค่าน้ำมัน อื่นๆ.มีความซื่อสัตย์ อดทน ไม่่เกี่ยงงาน.หากมีความรู้เกียวกับยี่ห้อรถ-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กำแพงเพชร -ปรับเงินเดือนประจำปี-โบนัสประจำปี-ประกันสัมคม-เงินช่วยเหลือต่างๆ-วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, - ฝ่ายบุคคล เมล์setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช แยก ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ - โทรสาร ...


กำแพงเพชร 31 สิงหาคม 2561


รับสมัคร Part time จัดรายการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มงานวันที่ 10-16 ก.ย.61 ประจำ ร้านนิคแลนด์ จ.กำ

...รับสมัคร Part time จัดรายการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มงานวันที่ - ก.ย. ประจำ ร้านนิคแลนด์ จ.กำแพงเพชร ด่วน- หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร Part time จัดรายการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มงานวันที่ - ก.ย. ประจำ ร้านนิคแลนด์ จ.กำแพงเพชร ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร Part time จัดรายการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เริ่มงานวันที่ - ก.ย. ประจำ ร้านนิคแลนด์ จ.กำแพงเพชร ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน + (เบี้ยขยัน) - อบรมที่กทม.วันที่ ส.ค. (บริษัทจ่ายค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยง) เริ่มงานวันที่ - ก.ย. ( วัน)- รายได้วันละ + (เบี้ยขยัน)- ทำชิมเชียร์ขาย- ทำงานวันละ ชม. / พัก ชม. .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี ไม่อ้วน สามารถเชียร์ขายได้ดี.- มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- พี่บุ๋ม -- / - ID LINE / กำแพงเพชร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -, - (เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ .-. น...


กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2561


Online Marketing Specialist

...Online Marketing Specialist หางาน - Mani Mina House Online Marketing Specialist Share Mani Mina House Online Marketing Specialist กรกฏาคม ระดับเงินเดือน เนื่องจากทางบริษัทต้องการเพิ่มช่องทางการขาย สร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงต้องการพนักงานดูแลรับผิดชอบ*** เวปไซท์ maniminabrand.com + หน้าร้านบนเวปไซท์ที่เป็น partner *** social media + content*** promotion online + social media*** ดูแลเรื่องรูปภาพที่นำลง online + social media ทั้งหมด .จบการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี.สามารถ ถ่ายรูป ปรับรูป ทำกราฟฟิคได้.มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบงานตลอดโปรเจ็คได้.สามารถสื่อสารประสานงานได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเงินเดือน (สามารถต่อรองได้) + ประกันสังคม + ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม maniminabrand ManiMinaBrandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Mani Mina House / ปาร์ควิววิภาวดี ถนนกำแพงเพชร แขวงสนามบิน เขตดอน...


กรุงเทพมหานคร 30 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HAE) ประจำ Lotusขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ด่ว

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HAE) ประจำ Lotusขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HAE) ประจำ Lotusขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HAE) ประจำ Lotusขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , -เป็นพนักงานประจำ เเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG-ทำงาน ชั่วโมงรวมเวลาพัก ช.ม/ ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ - ประเภท ขาย เครื่องซัก,ตู้เย็น,เเอร์,ทีวี -วันหยุดตาม บริษัท LG กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม.เงินเดือนประจำ , บาท/เดือน.ค่า Commission.ค่า Incentive รายตัว.ค่าเป้า.สวัสดิการ มีประกันสังคม + อื่นๆอีกมากมาย***ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น*** ..เพศ ชาย อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง กำแพงเพชร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภ...


กำแพงเพชร 20 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงาน จัดรายการ ชงชิมกาแฟยี่ห้อดัง ประจำร้านนิคส์แลนด์ ร้านวาไรตี้ จ.กำแพงเพชร (เริ่ม 1

...รับสมัครพนักงาน จัดรายการ ชงชิมกาแฟยี่ห้อดัง ประจำร้านนิคส์แลนด์ ร้านวาไรตี้ จ.กำแพงเพชร (เริ่ม ส.ค.- ม.ค.) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ ชงชิมกาแฟยี่ห้อดัง ประจำร้านนิคส์แลนด์ / ร้านวาไรตี้ จ.กำแพงเพชร (เริ่ม ส.ค.- ม.ค.) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการ ชงชิมกาแฟยี่ห้อดัง ประจำร้านนิคส์แลนด์ / ร้านวาไรตี้ จ.กำแพงเพชร (เริ่ม ส.ค.- ม.ค.) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , + เบี้ยขยัน ลักษณะงาน - ทำชิมสินค้าแนะนำข้อมูลตัวสินค้ากาแฟ - ช่วยจัดเรียงสินค้าในร้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ขายของผลิตภัณฑ์เท่านั้น - เวลาปฏิบัติงานวันละ ชม. (รวมเวลาพัก ชม.) - ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด วัน / สัปดาห์ (จะต้องไม่ตรงกับพนักงานประจำ) - (เริ่ม ส.ค.- ม.ค. (ต่อสัญญาทุก เดือน) . - เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี ไม่อ้วน สามารถเชียร์ขายได้ดี.- มีประสบการณ์งานชงชิมเชียร์สินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ กำแพงเพชร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -, -...


กำแพงเพชร 16 กรกฎาคม 2561


Production Engineer

...Production Engineer หางาน - บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) Production ,Engineer Share บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) Production ,Engineer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,- up ควบคุมดูแล เครื่องจักร ดูแลพนักงาน .จบวิศวกร เครื่องกล.GPA . ขึ้นไป.ผู้ชาย ภาคใต้ มีรถรับส่ง บ้านพักประกันยูนิฟอร์ม อื่น ๆๆๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด (ท้อปโกลฟกรุ๊ป) หมู่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา - ต่อ โทรสาร - ...


ภาคใต้ 02 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 21 หน้า หน้าถัดไป >>