Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ชลบุรี

MarketingM

...MarketingM หางาน - วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง Marketing Share วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง Marketing พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน Marketing หลักสูตรของวิทยาลัย .บุคลิกดี.มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม.แต่งกายดี.ขยัน อดทน.สามารถทำงานนอกเวลางานได้ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม /EnTech/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง / หมู่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรสาร ...


ชลบุรี 17 พฤศจิกายน 2561


งานวิเคราะห์นโยบายฯ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ

...งานวิเคราะห์นโยบายฯ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานวิเคราะห์นโยบายฯ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานวิเคราะห์นโยบายฯ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน / ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน GIS- ศึกษาให้คำปรึกษางานด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์- ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Web Server, data Base Gis Server Workstation- ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทาง Technical ที่เกิดขึ้นทางด้านคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้าน network ของระบบ Gis- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ได้เป็นไปตามความต้องการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ความสมเหตุสมผลของข้อมูลระบบโปรแกรม .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


งานการเงินและบัญชี วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ

...งานการเงินและบัญชี วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานการเงินบัญชี วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานการเงินบัญชี วุฒิป.ตรี ประจำการเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- จัดทำข้อมูลรับชำระค่าเช่า/เช่าซื้อ อื่นๆ เพื่อส่งหักบัฐชีนำข้อมูลการหักบัญชีเข้าระบบเพื่อประมวลผล ตรวจสอบ จัดทำรายงานการรับชำระแยกตามประเภทบัญชี- บันทึกข้อมูลรับชำระเข้าระบบ GL ตรวจสอบ จัดทำรายการรับชำระเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- จัดทำข้อมูลเปลี่ยนแปลงสถานะลูกหนี้ขายสิทธิ์ ตรวจสอบการรับชำระนำส่งเงินประจำวัน- ตรวจสอบบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้รายตัว- จัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีในส่วนงานบัญชีแยกตามประเภท บัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของ กคช. บัญชีต้นทุนโครงการ บัญชีเงินรับฝาก บัญชีตามศูนย์ความรับผิดชอบ- งบการเงินแยกตามกิจกรรมตามระบบฐานข้อมูลเดิมเพื่อขึ้นระบบงานใหม่ของงานพัฒนาระบบ ERP- ตรวจสอบการเบิกจ่าย จัดชำเช็ค ทำงบกระทบยอดธนาคารต่างๆ- พิมพ์เอกสารการเงิน หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย รวบรวมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย-...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


คนสวน

...คนสวน หางาน - บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด คนสวน Share บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด คนสวน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วันละ .ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาด ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด / หมู่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - , โทรสาร - ...


ชลบุรี 16 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด พนักงานบัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ .สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วชระลาภิศ การโยธา จำกัด / หมู่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี - , โทรสาร - ...


ชลบุรี 16 พฤศจิกายน 2561


E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมกรุงเทพฯ สุขุมวทิ 85 At Mind Group of Hotels and Residences-

...E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมกรุงเทพฯ สุขุมวทิ At Mind Group of Hotels and Residences- หางาน - บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมกรุงเทพฯ สุขุมวทิ At Mind Group of Hotels and Residences Share บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) E-Commerce Mgr.ประจำโรงแรมกรุงเทพฯ สุขุมวทิ At Mind Group of Hotels and Residences พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน N/A - ดูแลรับผิดชอบการขายห้องพัก .เป็นคนรุ่นใหม่ รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มียานพาหนะเป็นของเอง ขับขีได้พร้อมใบอนุญาต.มีความรู้ความเข้าใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office อย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพฯ คุณวรินทร์ธร จินตภาอังค์วรา โทร -- ต่อ พัทยา คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา โทร - - สอบถาม บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) เลขที่ /- หมู่ที่ (พัทยาสาย ซ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี --...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


Asst.Sales ManagerSales Executive - Travel Agent ประจำโรงแรมทีกรุงเทพฯ สุขุมวิท 85 At Mind Group of

...ger/Sales Executive - Travel Agent ประจำโรงแรมทีกรุงเทพฯ สุขุมวิท At Mind Group of Hotels and Residenc พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - มีประสบการณ์งานขายการตลาดโรงแรม ด้าน OTA&TA อย่างน้อย ปีขึ้นไป จบการศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว, การโรงแรม, งานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ- มีความรู้ภาษาอังกฤษ หากมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีบุคลิกภาพดี- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office .อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์งานขายห้องพักในส่วน Travel Agent.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี.มีความรู้ความเข้าใจ MS Officer อย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพฯ คุณวรินทร์ธร จินตภาอังค์วรา โทร -- ต่อ พัทยา คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา โทร - - สอบถาม บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) เลขที่ /- หมู่ที่ (พัทยาสาย ซ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


Cook ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences-

...Cook ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences- หางาน - บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) Cook ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences Share บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) Cook ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - ทำอาหารประจำห้องอาหารโรงแรม .เพศชาย-หญิง.มีประสบการณ์การทำอาหารโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า ปี ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพฯ คุณวรินทร์ธร จินตภาอังค์วรา โทร -- ต่อ พัทยา คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา โทร - - สอบถาม บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) เลขที่ /- หมู่ที่ (พัทยาสาย ซ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี -- ต่อ โทรสาร -- ...


ชลบุรี 16 พฤศจิกายน 2561


Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป) At Mind Group of Hotels and Residenc

...Group of Hotels and Residences Share บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป) At Mind Group of Hotels and Residences พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - จัดทำตารางนัดหมายต่างๆ- ประสานงานทั้งภายใน นอกองค์กรเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ- ติดตามงานต่างๆ กับฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อเสนอทาง Group GM- บันทึกรายงานการประชุม- ปฎิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน.บุคลิคภาพดี , มีความคล่องตัว.มีทักษะภาษาอังกฤษ ปานกลาง - ดี (พูด อ่าน เขียน).ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (กทม.-พัทยา) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพฯ คุณวรินทร์ธร จินตภาอังค์วรา โทร -- ต่อ พัทยา คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา โทร - - สอบถาม บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) เลขที่ /- หมู่ที่ (พัทยาสาย ซ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


Engineer Manager ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences-

...Engineer Manager ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences- หางาน - บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) Engineer Manager ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences Share บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) Engineer Manager ประจำโรงแรมพัทยา At Mind Group of Hotels and Residences พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบแอร์ทั้งหมดของโรงแรม .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิคอาคารมาไม่ต่ำกว่า - ปี.มีความรู้ความเข้าใจโรปแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office อย่างดี ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรุงเทพฯ คุณวรินทร์ธร จินตภาอังค์วรา โทร -- ต่อ พัทยา คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา โทร - - สอบถาม บริษัท กรองทองวิลล่า จำกัด (สาขา ) เลขที่ /- หมู่ที่ (พัทยาสาย ซ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี -- ต่อ โทรสาร --...


ชลบุรี 16 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 455 หน้า หน้าถัดไป >>