Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ลานตู้สินค้า (ศรีราชา)1

...เจ้าหน้าที่ลานตู้สินค้า (ศรีราชา) หางาน - บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ลานตู้สินค้า (ศรีราชา) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ลานตู้สินค้า (ศรีราชา) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ) ตรวจเช็คตู้คอนเทนเนอร์) คีย์ข้อมูลหมายเลขตู้ที่ขนส่งกลับมา) ประสานงานกับคนรับตู้ทางฝั่งปราจีนบุรี .สามารถทำงานเข้ากะได้.มีประสบการณ์การทำงานปี.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ .จบวุฒิ ปวส. ชลบุรี มีค่าOT ค่ากะมีเงินอุดหนุนค่าเช่าบ้านชุดพนักงานประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aa.kritikaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงkrittika_adoublea.com - สอบถาม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ () จำกัด (มหาชน) / ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรสาร ...


ชลบุรี


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขาย บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมร้านอาหาร.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมร้านอาหาร.ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า .เพศหญิง - ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ปวช. - ป.ตรี.มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย.มีใจรักในงานขาย.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มียานพาหนะเป็นของตนเอง/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชลบุรี .ประกันสังคม.ที่พัก.ค่าคอมมิชั่นตามยอดขาย.ค่าบำรุงยานพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ.ค่าเพื่อประสานงานกับลูกค้า.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


ชลบุรี


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขาย บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมร้านอาหาร.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมร้านอาหาร.ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า.ส่งเสริม ทำกิจกรรมของบริษัทสินค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง .เพศหญิง - ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ปวช. - ป.ตรี.มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย.มีใจรักในงานขาย.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มียานพาหนะเป็นของตนเอง/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ นครราชสีมา .ประกันสังคม.ค่าคอมมิชั่นตามยอดขาย.ค่าบำรุงยานพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ.ค่าเพื่อประสานงานกับลูกค้า.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


นครราชสีมา


บัญชี ธุรการ1

...บัญชี ธุรการ หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - บัญชี ธุรการ บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด บัญชี ธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบต๊อกสินค้า.รับประสานงานกับลูกค้า.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน .เพศหญิง อายุ- ปี.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี เลขา การตลาด การจัดการ .หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง) นครราชสีมา .ประกันสังคม.ที่พัก.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


นครราชสีมา


บัญชี ธุรการ1

...บัญชี ธุรการ หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - บัญชี ธุรการ บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด บัญชี ธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบสต๊อกสินค้า.รับประสานงานกับลูกค้า.ตรวจเช็คโต้ตอบอีเมล์.ทำรายงาน/ รายรับ-รายจ่ายประจำวัน .เพศหญิง อายุ- ปี.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี เลขา การตลาด การจัดการ .หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง).สามารถปฏิบัติงานที่พัทยาได้ ชลบุรี .ประกันสังคม.ที่พัก.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


ชลบุรี


พนักงานขับรถเช็คสต็อกส่งสินค้า1

...พนักงานขับรถเช็คสต็อกส่งสินค้า หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขับรถ/เช็คสต็อก/ส่งสินค้า บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขับรถ/เช็คสต็อก/ส่งสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า.เก็บเช็ค วางบิลประจำวัน.ดูแลความสะอาดสินค้า รถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย .เพศชาย - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง).มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย มีวาจาที่สุภาพ นครราชสีมา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


นครราชสีมา


พนักงานขับรถเช็คสต็อกส่งสินค้า1

...พนักงานขับรถเช็คสต็อกส่งสินค้า หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขับรถ/เช็คสต็อก/ส่งสินค้า บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขับรถ/เช็คสต็อก/ส่งสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าประจำวัน.เช็คสต๊อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า.เก็บเช็ค/วางบิลประจำวัน.ดูแลความสะอาดสินค้า รถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย .เพศชาย - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง).มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย มีวาจาที่สุภาพ ชลบุรี .ประกันสังคม.ช่วยเหลือค่าที่พัก.ค่าเพื่อประสานงานกับลูกค้า.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร ...


ชลบุรี


พนักงานบัญชี ธุรการ1

...พนักงานบัญชี ธุรการ หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานบัญชี ธุรการ บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานบัญชี ธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ออกใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบสต๊อกสินค้า.รับ/ประสานงานกับลูกค้า.โต้ตอบอีเมล.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน .เพศหญิง อายุ- ปี.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี เลขา การตลาด การจัดการ .หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง) พิษณุโลก .ประกันสังคม.ที่พัก.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


พิษณุโลก


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขาย บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมร้านอาหาร.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมร้านอาหาร.ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า .เพศหญิง - ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ปวช. - ป.ตรี.มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย.มีใจรักในงานขาย.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มียานพาหนะเป็นของตนเอง/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อุดรธานี .ประกันสังคม.ที่พัก.ค่าคอมมิชั่นตามยอดขาย.ค่าบำรุงยานพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ.ค่าเพื่อประสานงานกับลูกค้า.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


อุดรธานี


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด - พนักงานขาย บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมร้านอาหาร.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมร้านอาหาร.ตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า .เพศหญิง - ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ปวช. - ป.ตรี.มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย.มีใจรักในงานขาย.มีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มียานพาหนะเป็นของตนเอง/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พิษณุโลก .ประกันสังคม.ที่พัก.ค่าคอมมิชั่นตามยอดขาย.ค่าบำรุงยานพาหนะ/ค่าน้ำมัน.ค่าเพื่อประสานงานกับลูกค้า.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - คุณนัฐชัย - สอบถาม บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด / หมู่ แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


พิษณุโลก