Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ตราด

กองบรรณาธิการ

...กองบรรณาธิการ หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กองบรรณาธิการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กองบรรณาธิการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ทำข้อมูลเอกสารการผลิต บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ประสานงานภายในภายนอก รวมถึงเอกสารทั้งหมดของแผนก หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง อายุ - ปี.ม. ,ม. ,ปวช ,ปวส. ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที.ใช้โปรแกรม MS.Word ,Excel ,PowerPoint ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น

...เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงานโปรโมชั่น มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ รับผิดชอบการจัดโปรโมชั่นให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย /หญิง มากกว่า ปี.ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ,Internet ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK

...เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า NON BOOK มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สั่งเติมสินค้าเข้าสาขา บริหารจัดการสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย งานเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้องกับงาน อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศ ชาย /หญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) เกรดเฉลี่ย ..ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พอใช้.พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที.ใช้โปรแกรม MS.Word ,Excel ,PowerPoint ,Access พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้

...เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด / อื่นๆ Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่นับสต๊อก-รถตู้ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ นับสต๊อกร้านค้า ,เก็บของคืน ,สถาบันต่างๆ ,จัดร้านออกขายงานบูธต่างๆ หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดอื่นๆ .เพศชาย อายุ - ปี.ปวช - ปวส. ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย พอใช้.สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่.มีประสบการณ์ในการทำงาน - ปี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ธุรการประสานงานขาย-

...ธุรการประสานงานขาย- หางาน - บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ธุรการประสานงานขาย หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ธุรการประสานงานขาย มกราคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป -ประสานงานขายกับ Sale หน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร- สนับสนุนงาน Sale พิมพ์ใบเสนอราคา หาข้อมูลลูกค้า- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .หญิง - ปี.วุฒิ ปวช.- ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.พิมพ์สัมผัส คล่องแคล่วในการใช้งาน Ms Office.มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.น้ำเสียงไพเราะ เจรจาดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สมุทรปราการ -โบัสประจำปี-ปรับค่าจ้างประจำปี-รถรับส่งสาย ถ.บางนา-ตราด-ชุดยุนิฟอร์ม-งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬา-เงินกองทุนสะสม-ประกันสังคม+กองทุนทดแทน-เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร งานศพญาติ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ...


สมุทรปราการ 23 มกราคม 2562


พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

...พนักงานต้อนรับส่วนหน้า หางาน - ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า หมวด โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า มกราคม ระดับเงินเดือน พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม รีเซฟชั่น หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .อายุ - ปี.พูดภาษาอังกฤษได้.มนุษยสัมพันธ์ดี .ตรงต่อเวลา.ซื่อสัตย์ ตราด ที่พัก อาหาร มื้อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ไชยเชษฐ์-รีสอร์ท-เกาะช้าง-Chai-Chet-Resort-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท (Chaichet Resort) / หมู่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด - ...


ตราด 22 มกราคม 2562


พนักงานขายออนไลน์-

... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนต้า ควิลติ้ง พนักงานขายออนไลน์ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนต้า ควิลติ้ง พนักงานขายออนไลน์ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - ส่งเสริมการขายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์-โพสสินค้าตามช่องทาง Social Media (FB, Line IG) คอยโพสอย่างต่อเนื่อง- ตอบคำถามบนช่องทาง Social Media- ปิดการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดการตลาดออนไลน์ Digital Online marketing .วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ถึงปริญญาตรีทุกสาขา.มีทักษะการใช้ Social Media ทั้ง FB / Line / IG.มีความซื่อสัตย์ กระตือรือล้น รับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ชอบงานขาย สมุทรปราการ - มีค่าคอมมิชชั่น (เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)- บ้านพักพนักงาน- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนต้า ควิลติ้ง หมู่ ถนนบางนา-...


สมุทรปราการ 18 มกราคม 2562


Sales Engineerตัวแทนขาย-

...Sales Engineerตัวแทนขาย- หางาน - บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด Sales Engineer,ตัวแทนขาย หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / วิศวกรขาย/Sale Engineer Share บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด Sales Engineer,ตัวแทนขาย มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง(k.ขึ้นไป) -ลูกค้ารายเก่าหาลูกค้ารายใหม่-ทำยอดขายตามเป้าหมาย-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูก ทำใบเสนอราคา ประสานงานจนปิดการขาย-ขายเครื่องปั๊มลมสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท(มีหัวหน้าทีมช่วยแนะนำ สอนงานออกร่วมงานนำเสนอ)-ทำรายงานขายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดวิศวกรขาย/Sale Engineer .ช/ญ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส.ด้านช่าง ป.ตรีทุกสาขา หากจบด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่.หากเคยขายสินค้าอุตสาหกรรมขายเครื่องปั๊ํมลมแบบสกรูจะพิจารณาเป็นพิเศษ.รักงานขาย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ทำ.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สมุทรปราการ -ชุดยูนฟิ อร์ม-รถรับ-ส่ง ( สายถ.บางนา-ตราด )-โบนัสประจำปี สำหรับ Sales มี Commission + Incentive-ปรับค่าจ้างประจำปี-ทุนการศึกษาบุตร-งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬา- ...


สมุทรปราการ 18 มกราคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายบริการและวิศวกรรม-

...วอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบริการวิศวกรรม หมวด ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร / วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม Share บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบริการวิศวกรรม มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(,-, บ.) -วางแผน ควบคุม ประเมินผลพัฒนางาน-ดูแลควบคุมบุคลากรให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย-ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน-บริหารกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานปัจจุบันอนาคต-ฝึกอบรมเสริมความรู้ประสบการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน-สามารถประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศได้-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานบริหารด้านวิศวกรรมติดตั้งซ่อมบำรุงสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย ปี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน).ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมที่จำเป็นได้.หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมปั๊มลมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรปราการ -ยูนิฟอร์ม-รถรับส่งสายถนนบางนา-...


สมุทรปราการ 18 มกราคม 2562


ช่าง Service-

...ช่าง Service- หางาน - บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ช่าง Service หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ / ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม Share บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ช่าง Service มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ( บ.ขึ้นไป) - ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมแบบสกรู แบบเทอร์โบ เครื่องทำลมแห้ง(Air Dryer)- งานติดตั้งเครื่องปั๊มลมอุปกรณ์ งานเดินท่อลม งานเชื่อม งานระบบไฟฟ้าของเครื่องปั๊มลม- งาน Over Haul สกรู มอเตอร์- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ชาย อายุ +- ปี.วุฒิ ม.-ปวส. ด้านช่างไฟฟ้า,กล, ยนต์ ,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง .ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่.สามารถเชื่อม เจาะ กลึง เจียร์ เปลี่ยนถ่ายของเหลวเครื่องจักร งานติดตั้งเครื่อง.หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมจะได้รับพิจารณาพิเศษ.ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สมุทรปราการ -ชุดยูนิฟอร์ม-รถรับส่งสายถนนบางนา-ตราด-โบนัสประจำปี (Sales มี Commission+Incentive)-ปรับค่าจ้างประจำปี-เบี้ยขยัน - ต่อเดือน(เฉพาะกลุ่มช่าง)-ทุนการศึกษาบุตร-งานเลี้ยงปีใหม่+กีฬา-กองทุนเงินสะสม-กองทุนประกันสังค...


สมุทรปราการ 18 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 164 หน้า หน้าถัดไป >>