Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ต่างประเทศ

ด่วน Sale

...ด่วน Sale หางาน - บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด่วน Sale หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด่วน Sale มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ ติดตามลูกค้า , ทำใบเสนอราคา, วิเคราะห์ผล,สรุปการประชุม,วางแผนการตลาด,กำหนดกลยุทธ์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .ประสบการณ์ ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.จบปริญญาตรีเท่านั้น.สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่.สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้อย่างดี.สามารถวางแผนงานควบคุมงานได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน .หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ วัน ลาพักร้อนสูงสุดปีละ วัน.ประกันสังคม ตามกฎหมาย.โบนัสตามผลประกอบการ.งานเลี้ยงประจำปี.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในต่างประเทศ.เงินช่วยการศึกษาบุตร.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช,กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล. สวัสดิการห้องพักพนักงาน สำหรับพนักงานประจำ ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer)

...วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) หางาน - บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) หมวด วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง / Share บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) มกราคม ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ งานด้านปริมาณคิดงานก่อสร้าง หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .ประสบการณ์ ปี พิจารณาเป็นพิเศษ.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา.สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad,Ms Office ได้อย่างดี กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน .หยุดตามเทศกาลปีปฏิทินขั้นต่ำ วันลาพักร้อนสูงสุดปีละ วัน.ประกันสังคม ตามกฎหมาย.โบนัสตามผลประกอบการ.งานเลี้ยงประจำปี.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในต่างประเทศ.เงินช่วยการศึกษาบุตร.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน.ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA.เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ งานแต่ง,งานศพ,งานบวช,กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยนอนโรงพยาบาล. สวัสดิการห้องพักพนักงาน สำหรับพนักงานประจำ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม muaiwaiw nextplus.engineeringโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


CUSTOMER SERVICE

...CUSTOMER SERVICE หางาน - บริษัท ทรานส์ซิสเต็ม โลจิสติกส์ จำกัด CUSTOMER SERVICE หมวด นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ / Share บริษัท ทรานส์ซิสเต็ม โลจิสติกส์ จำกัด CUSTOMER SERVICE มกราคม ระดับเงินเดือน ประสบการณ์ ประสานงานเรือประสานงานลูกค้าจัดทำเอกสารนำเข้า-สงออก เตรียมเอกสารดำเนินการพิธีการนำเข้าสงออก หมวดงาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .มีประสพการณ์ด้านนำเข้าสงออกประสานงานทางเรือ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทรานส์ซิสเต็ม โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 23 มกราคม 2562


ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานหนองคาย 1

...ัด ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานหนองคาย มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีรายได้บัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบบริษัทถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรหลักการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร.วางแผนรายรับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของบริษัท ให้กระแสเงินสดเป็นไปด้วยความราบรื่น.ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินล่วงหน้า,เอกสารการเคลียร์ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ,เอกสารประกอบการจัดซื้อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อกำหนดของบริษัท. จัดทำงบกำไรขาดทุนงบเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนจัดทำข้อมูลเพื่อออกงบกำไรขาดทุนประจำปี. ประสานงานกับสำนักงานบัญชีหน่อยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีการเงิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการด้านบัญชี-การเงิน ปีขึ้นไป.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี Express Microsoft Office ได้ดี.มีทักษะในการตรวจสอบตัวเลขอย่างแม่นยำรวดเร็ว.มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ หนองคาย - ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก กรณีทำงานต่างสถานที่- สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉิน- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- ประกันชีวิต- ประกันอุบัติเหตุ- ค่าน้ำมัน (สำหรับบริหาร)- ค่า (สำหรับบริหาร)- เงินกองทุนทดแทน- ท่องเที่ยว...


หนองคาย 22 มกราคม 2562


Shipping

...Shipping หางาน - H & R Forwarding Co., Ltd. Shipping หมวด นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ / Share H & R Forwarding Co., Ltd. Shipping มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ตรวจปล่อยสินค้า ที่สุวรรณภูมิ หมวดงาน นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .มีประสบการณ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม H & R Forwarding Co., Ltd. อาคารเจบี ชั้น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 มกราคม 2562


Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) -

...g Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) - หางาน - บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด Billing Staff (เจ้าหน้าที่การเงิน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - จัดทำเอกสาร ใบวางบิล/รับเช็ค- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.ปริญญาตรี สาขา การเงิน-การธนาคาร/บัญชี/การจัดการ/สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี สามารถทำ Report ได้.บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น.หากมีประสบการณ์ด้านการเงินมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ค่า Commission สุงสุด %.เงินรางวัลประจำเดือน % ของยอดขาย.เงินรางวัลประจำไตรมาส มากกว่า % ของยอดขายรวม.เงินรางวัลพิเศษ ในแต่ละ Model ที่กำหนด.มี Incentive Trip ...


กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง)-

...เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง)- หางาน - บริษัท ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / นำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ Share บริษัท ทีโอพี ฮาร์ดเฟซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จัดซื้อ-จัดส่ง) มกราคม ระดับเงินเดือน -, - ประสานงาน จัดทำเอกสารการจัดซื้อ รวมถึงเอกสาร shipping กับผู้ขายทั้งในประเทศ ต่างประเทศ- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประสานงาน ติดตามการสั่งซื้อ ให้ตรงตามกำหนดเวลาส่งมอบ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ .หญิง/ชาย อายุระหว่าง - ปี.พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้ดี.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office.วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ชลบุรี - ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุ- โบนัส ตามผลงานของพนักงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริ...


ชลบุรี 21 มกราคม 2562


การตลาดต่างประเทศ1

...การตลาดต่างประเทศ หางาน - บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช () จำกัด การตลาดต่างประเทศ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช () จำกัด การตลาดต่างประเทศ มกราคม ระดับเงินเดือน N/A .ส่งE-mailให้กับลูกค้า.จัดทำเอกสารส่งออก.ตรวจสอบเอกสารลูกค้า หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศ หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด , การจัดการทั่วไป , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สาขาที่เกี่ยวข้อง.มนุษย์สัมพันธ์ดี .บุคลิกดี มีความรับผิดชอบต่องาน กระตือร้นร้น.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ( email, internet MS.Words, Excel )ได้ดี.เริ่มงานได้ทันที นครราชสีมา .ประกันสังคม.พักร้อน.โบนัสประจำปี.วันหยุดประจำปี.ฝึกอบรม.ที่พักในบริเวณโรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช () จำกัด หมู่ ถนนด่านขุนทด-ชัยบาดาล ตำบ...


นครราชสีมา 21 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด หางาน - บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาด หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท เอ็ดลิงค์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาด มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, *งานขายการตลาด*งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายการตลาดออนไลน์*เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ*เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ TOEFL ITP EdLink Test Center หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส, ปริญญาตรี.สามารถเลือกเป็นงานประจำ พาร์ทไทม์ .มีประสบการณ์ในงานขายการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Window อาทิ Word, Excel, PowerPoint .มีทักษะในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้คล่องแคล่วพอสมควร.มีทัศนคติที่ดีกับงานด้านการศึกษา การให้บริการแก่นักเรียนหริอผู้ปกครอง.สามารถทำงานในวันหยุดได้บ้างตามโอกาส.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ตามโอกาส.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษบ้างพอสมควร กรุงเทพฯ/ปริมณฑล *เครื่องแบบพนักงานเสื้อโปโล - ตัว*โบนัสประจำป...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 21 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัท ไทไทย รับเบอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / Share บริษัท ไทไทย รับเบอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ จัดซื้อในประเทศต่างประเทศ(บางส่วน)สามารถขับรถยนต์ได้ประสานงาน ต่อรอง กับผู้จำหน่าย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics .มีประสบการณ์เรื่องช่าง เคยเป็นจัดซื้อมาก่อน.วุฒิ ม. เทียบเท่า ขึ้นไป มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทน ตั้งใจ ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมกันได้ ชลบุรี ค่าข้าวค่าเช่าบ้านเบี้ยขยันประกันสังคม ฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทไทย รับเบอร์ จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี - โทรสาร - ...


ชลบุรี 21 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 455 หน้า หน้าถัดไป >>