Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครปฐม

จนท.สโตร์ (สนง.)

...จนท.สโตร์ (สนง.) หางาน - บริษัทที.ดับบลิว.ซี.เฟอร์นิท จำกัด จนท.สโตร์ (สนง.) Share บริษัทที.ดับบลิว.ซี.เฟอร์นิท จำกัด จนท.สโตร์ (สนง.) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ค่าแรงขั้นต้ำ จัดส่งสินค้า สำนักงาน,โครงการ, .เพศ ชาย.อายุ - ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทที.ดับบลิว.ซี.เฟอร์นิท จำกัด / หมู่ ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ประสานงานกับบุคคลภายในภายนอกหน่วยงาน- ให้บริการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบเอกสารการจองสิทธิบ้านเอื้ออาทร- ปฏิบัติงานธุรการ ติดตามหนี้ รับคำร้องลูกค้า ทำเรื่องลูกค้าเข้าสถาบันการเงิน-ปฏิบัติงานสัญญา/พิมพ์สัญญา จัดทำสัญญาให้กับสำนักงานเคหะชุมชน ตรวจสอบเอกสารสัญญา ทำสัญญากับผู้เช่า/เช่าซื้อ จัดทำทะเบียนลูกค้า- รับผิดชอบโครงการ ควบคุม รับคำร้อง ออกหนังสือรับรองติดตามหนี้จัดระเบียบชุมชน .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. .สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- รับ-ส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ (E-Document) จัดส่งหนังสือ/เอกสารภายในการเคหะแห่งชาติรวมทั้งจัดเก็บดูแลเอกสารต่างๆ- ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส..สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม)

...ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ปฏิบัติงานด้านช่างสาขาใดสาขาหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้าง การรังวัติ ตรวจสอบที่ดิน ช่วยออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้าง แบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล ช่วยควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร/ถนน/ห่อระบายน้ำ/ทางเท้า ช่วยคัดลอก/ย่อ-ขยาย/แก้ไขแบบต่างๆ ช่วยประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ช่วยการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคมาประกอบการวิจัย ช่วยสร้าง/ซ่อมประกอบ/ดัดแปลง/ติดต้องบำรุงสวนสาธารณะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะไฟฟ้า อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโย...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-ธุรการ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-ธุรการ ...


นครปฐม 13 พฤศจิกายน 2561


งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ประสานงานกับบุคคลภายในภายนอกหน่วยงาน- ให้บริการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบเอกสารจองสิทธิบ้านเอื้ออาทร .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นได้ .มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- รับ-ส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ (E-Document) จัดส่งหนังสือ/เอกสารภายในการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งจัดเก็บดูแลเอกสารต่างๆ- ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ -...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


Embroidery Supervisors 1

...Embroidery Supervisors หางาน - บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด Embroidery Supervisors Share บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด Embroidery Supervisors พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตากตดลง .ควบคุม ดูแล งานฝ่ายผลิต .จบการศึกษา ม.- ม..มีประสบการณ์การควบคุมพนักงาน ฝ่ายผลิต.ใช้คอมพิวเตอร์ได้.มีภาวะความเป็นผู้นำ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด / หมู่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม Email suphapmastexcom.com --, -- โทรสาร - ...


นครปฐม 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป งานผลิตน้ำดื่ม)

...พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป งานผลิตน้ำดื่ม) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป / งานผลิตน้ำดื่ม) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป / งานผลิตน้ำดื่ม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ทำสวน ดูแล บำรุง รักาาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดทำสวน ทำสนามหญ้า รวมทั้งเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลิตน้ำดื่ม .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ป. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด)

...งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ปฏิบัติงานในระบบ Front End ในงานขาย งานสัญญา ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน- ออกจดหมายเชิญผู้ได้สิทธิ์ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้แล้ว มาดำเนินการทำสัญญาเมื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ นำอาคารว่างออกขาย- รัคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกรณี กคช. ไม่จัดทำโครงการแนะนำลูกค้าให้เลือกโครงการอื่นแทน- ดำเนินการปิดสัญญา (เดิม) ที่ลูกค้ามายกเลิก เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ กคช. ยังจัดทำโครงการ-จำทำบันทึกขออนุมัติคื...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 154 หน้า หน้าถัดไป >>