Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กันยายน ระดับเงินเดือน . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์หัวหน้างานร้านอาหารอย่างน้อย ปี.สามารถทำงานเป็นกะได้ นนทบุรี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลเวสเกต1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลเวสเกต หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลเวสเกต Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลเวสเกต กันยายน ระดับเงินเดือน , . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์หัวหน้างานร้านอาหารอย่างน้อย ปี.สามารถทำงานเป็นกะได้ นนทบุรี . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear JOB-CRG-...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


หัวหน้างานฝ่ายผลิต

...หัวหน้างานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัทโซย่า จำกัด หัวหน้างานฝ่ายผลิต Share บริษัทโซย่า จำกัด หัวหน้างานฝ่ายผลิต กันยายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ตกลง หัวหน้าฝ่ายผลิต สามารถควบคุมพนักงานฝ่ายผลิต .เพศชาย.อายุปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ควบคุมคนงาน.ฉลาด มีไหวพริบ.วางแผนการผลืตได้.รู้จักแก้ปัญหา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ- - สอบถาม บริษัทโซย่า จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนบางบัวทอง-บางคูวัด () ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี -- ...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2561


ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ดูแลหน้าร้าน)1

...ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ดูแลหน้าร้าน) หางาน - Sundance Group ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ดูแลหน้าร้าน) Share Sundance Group ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ดูแลหน้าร้าน) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . วางแผนการขายควบคุมต้นทุน. วางแผนปฏิบัติการในร้าน (Operational). ดูแลบริหารพนักงาน (Employee handling). จัดเตรียมงานเอกสารสำหรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชา(Administration)หน้าที่ประจำวัน (Daily duties). ดูแลจัดการร้านให้เรียบร้อย ให้เกิดผลกำไรพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการบริการ. วางแผน, ประสานงาน, จัดการกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดภายในร้านเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยม . ปฏิบัติจัดการเรื่องต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ .อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี.ทุ่มเทในการทำงาน ริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆ.ทำงานเป็นทีมได้ป็นคนเปิดเผยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คล่องแคล่ว เอาใจใส่ต่องาน.มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นกะได้.มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย ปี นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sundancegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


กราฟฟิก และ ถ่ายรูป-

...กราฟฟิก และ ถ่ายรูป- หางาน - บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด กราฟฟิก ถ่ายรูป Share บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด กราฟฟิก ถ่ายรูป กันยายน ระดับเงินเดือน , -ถ่ายรูปสินค้า (มีกล้องให้)-ไดคัท-ดีไซน์โปรโมชั่น โปสเตอร์-อัพสินค้าลงเว็บไซท์ .ใช้โปรแกรม adobe photoshop, illustrator ได้.ใช้กล้องถ่ายรูปได้.ดีไซน์โปสเตอร์ต่างๆได้.ไดคัทรูปต่างๆ นนทบุรี ทำงานเกิน ปี ได้รับโบนัส ปีละ ครั้งปกส.ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม petpro petprosupermarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+() ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด /, ,, ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +() โทรสาร + () ...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง เพาเวอร์บายรัตนาธิเบศร์ (SA) ด่

...รัตนาธิเบศร์ (SA) ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง เพาเวอร์บายรัตนาธิเบศร์ (SA) ด่วน กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น(รายตัว+รายเป้า)ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย- ประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวตัวเล็ก เช่น หม้อหุงข้าว,กระติกน้ำร้อน,เตารีด,เครื่องปั่น,พัดลม,- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างมาไม่น้อยกว่า ปี.- มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู ...


นนทบุรี 25 กันยายน 2561


พนักงานบริการลูกค้า โลตัสบางใหญ่ นนทบุรี (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)-

...พนักงานบริการลูกค้า โลตัสบางใหญ่ นนทบุรี (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)- หางาน - บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์) พนักงานบริการลูกค้า โลตัสบางใหญ่ นนทบุรี (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ) Share บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์) พนักงานบริการลูกค้า โลตัสบางใหญ่ นนทบุรี (ตู้เกมส์หยอดเหรียญ) กันยายน ระดับเงินเดือน - รับแลกเหรียญ- บริการเครื่องเล่นให้กับลูกค้า- แนะนำวิธีการเล่น- ดูแลรักษาตู้เกมส์ เครื่องเล่นต่างๆ- ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.วุฒิ ม.,ม.,ปวช,ปวส,ป.ตรี .อายุ - ปี.ขยัน อดทน.มีความรับผิดชอบต่องาน.ทำงานตามเวลาห้างได้.มัมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี * โบนัสประจำปี* ปรับค่าจ้างประจำปี* ค่าอาหารกลางวัน* ค่าเป้ารายได้ประจำเดือน (บาง)* งานเลี้ยงบริษัทประจำปี* ชุดยูนิฟอร์ม* บัตรเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์ฟรี ใบ*ประกันสังคม*ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dreamworldparkโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง** สนใจงาน ***คุณ อุ๊ -- ...


นนทบุรี 24 กันยายน 2561


พนักงานขับรถ1

...พนักงานขับรถ หางาน - บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด พนักงานขับรถ Share บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด พนักงานขับรถ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ขับรถให้ผู้บริหาร. ขับรถตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปี.รักในงานบริการ.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.ขับรถสุภาพ ใจเย็น.ไม่มีประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม takrayaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด / หมู่ที่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ,, โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


พนักงานธุรการ1

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด พนักงานธุรการ กันยายน ระดับเงินเดือน . ประสานงาน องค์กรภายใน ภายนอก ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำเอกสาร. คีย์ข้อมูล. จัดเก็บเอกสารที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง.ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.รักในงานด้านเอกสาร.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.ใช้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้คร่อง.สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ นนทบุรี . ประกันสังคม. เสื้อฟอร์ม . โบนัสประจำปี. อาหารกลางวัน. มีที่พักให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม takrayaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด / หมู่ที่ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ,, โทรสาร ...


นนทบุรี 24 กันยายน 2561


วิศวกรเครื่องกล (วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)

...บปรับอากาศและระบายอากาศ) หางาน - บริษัท วิศวกรสถาปนิก คิวบิค จำกัด วิศวกรเครื่องกล (วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศระบายอากาศ) Share บริษัท วิศวกรสถาปนิก คิวบิค จำกัด วิศวกรเครื่องกล (วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศระบายอากาศ) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ตามที่ตกลงกัน ออกแบบงานระบบปรับอากาศระบายอากาศ(หากมีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ) .เพศชาย/หญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.ปฎิบัติงาน วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา . น.-. น.).มีความคิดสร้างสรรค์ ประสานงานกับผู้อื่นได้.มีความรอบคอบ สามารถทำงานเป็น teamwork ได้.หากมีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ กรุงเทพมหานคร -ค่าล่วงเวลา-ปรับเงินเดือนประจำปี-ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน-โบนัส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิศวกรสถาปนิก คิวบิค จำกัด ซอยกาหลง ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 684 หน้า หน้าถัดไป >>